Освітній процес

 1. Вимоги з оформлення письмових робіт
 2. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань
 3. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 4. Положення про екзаменаційну комісію
 5. Положення про забезпечення якості освіти
 6. Положення про індивідуальний навчальний план ЗВО
 7. Положення про організацію вибору освітніх компонентів варіативної складової навчальних планів
 8. Положення про організацію комунікації в академічних групах ДУЕТ
 9. Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультаційної роботи ЗВО
 10. Положення про організацію освітнього процесу
 11. Положення про переведення студентів ДУЕТ з навчання за рахунок коштів фізичних осіб на бюджет
 12. Положення про порядок відсоткового формування аудиторного навантаження
 13. Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів шляхом неформальної та/або інформаційної освіти
 14. Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості, повторного проходження контрольних  заходів та повторного вивчення дисциплін
 15. Положення про порядок навчання ЗВО за індивідуальним графіком
 16. Положення про реалізацію права на академічну мобільність
 17. Положення про силабус освітньої компоненти
 18. Порядок скасування рішень про присудження ступеня вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем академічної доброчесності
 19. Правила поведінки здобувачів освіти
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©