ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Якщо ти хочеш знати все про підземні споруди, вміти їх будувати, видобувати корисні копалини й одержати одну з найпрестижніших професій у світі, обирай гірництво!

Гірничий інженер – це фахівець у галузі гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобуванні корисних копалин різними способами. Фахівці виконують проектування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим підприємством.

Під час навчання студенти набувають теоретичних та практичних знань з механіки ґрунтів, інженерної геології, будівельних матеріалів та конструкцій для комп’ютерного моделювання і проектування гірничо-збагачувальних підприємств. Також ти зможеш стати фахівцем з менеджменту промислових виробництв по розробці корисних копалин.

По закінченню навчання випускники отримують інженерну освіту в гірничій галузі. Вони мають можливість займати посади з гідною заробітною платою, а саме: гірничий майстер, начальник виробничої дільниці, інженер структурного підрозділу, головний спеціаліст структурного підрозділу, гірничий інженер, технолог, гірничо-технічний інспектор, головний інженер, керівник гірничого підприємства або фірми, науковий співробітник, викладач.

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!


ФКП

Фаховий коледж "Політехніка"

Про спеціальність на сайті коледжу:
184 Гірництво

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Фаховий коледж "Політехніка" ДУЕТ
проспект Поштовий, 66

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-781-08-35
vstup.fkp.duet@gmail.com

Фаховий коледж "Політехніка" ДУЕТ дає змогу опанувати професію 184 «ГІРНИЦТВО», актуальну на ринку праці. Після здобуття освіти можна бути впевненим, що з пошуком місця роботи проблем не виникне.

У професії широкий спектр роботи. Гірничорудне підприємство потребує послуг кваліфікованих спеціалістів в усіх підрозділах гірничого комбінату: в кар’єрах, на фабриках, шахтах, транспортних і допоміжних цехах. Кожен вид діяльності потребує особливого уміння спеціальної підготовки, глибоких знань і навичок, а також професійних якостей, до них відносяться: критичне мислення, розмірювання і прийняття рішень, креативність, управління людьми, комплексне рішення проблем.

Фахівець з гірництва готовий до професіональної діяльності  з експлуатації, технічному обслуговуванню і ремонту гірничих машин, стаціонарних і пересувних установок, електромеханічних комплексів і систем, в якості  техніка-електромеханіка на підприємствах різних організаційно-правових форм.

У чому перевага вивчення "Гірництва"?

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв – одна із затребуваних професій найближчого майбутнього.  

Гірничий електромеханік вміє:

 • вибирати і готувати до експлуатації гірниче електромеханічне обладнання для конкретних гірничо-геологічних умов; усувати і попереджати недоліки в роботі;
 • оформляти документацію на виготовлення і  поставку запасних частин обладнання;
 • проводити основні техніко-економічні розрахунки по ремонту, монтажу, обслуговуванню електромеханічного обладнання гірничих підприємств;
 • організовувати і проводити поточні  ремонти гірничих машин і електромеханічного обладнання;
 • складати графіки планово-попереджувальних ремонтів машин і механізмів;
 • вести облік планових завдань по продуктивності праці, об’єму робіт по ремонту і обслуговуванню гірничого електромеханічного обладнання;
 • здійснювати контроль за дотриманням охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежного захисту, охорони природи і надр протипожежного захисту, охорони природи і надр при веденні гірничих робіт.

Випускники спеціальності працевлаштовуються на провідні підприємства міста та можуть займати первинні посади:

 • електромеханік дільниці;
 • електромеханік електрозв’язку;
 • електромеханік підземної дільниці;
 • технік з сигналізації;
 • технік з автоматизації виробничих процесів;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з механізації трудомістких процесів;
 • технік – електромеханік гірничий;
 • технік з налагоджування та випробувань;
 • електрослюсар (слюсар) черговий та  з ремонту устаткування;
 • електрослюсар підземний;
 • слюсар з ремонту рухомого складу;  
 • слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин;
 • слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Які дисципліни Ви будете вивчати:

 • Інженерна і комп’ютерна графіка
 • Гірнича механіка
 • Гірничі машини  і комплекси
 • Гірнича справа
 • Опір матеріалів
 • Деталі машин
 • Рудникова автоматика
 • Електричні машини та електропривод
 • Гірнича електротехніка
 • Рудниковий транспорт
 • Монтаж та ремонт гірничого обладнання
 • Рудникова автоматика
 • Охорона праці в галузі
 • Економіка підприємства

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГІРНИЦТВО» (240 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 3 р.10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Загальна хімія (3 кр.) - залік
Загальна фізика (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерний інжиніринг в галузі (4 кр.) - екзамен
Українська мова за технічним спрямуванням в ГМК (3 кр.) - залік
Історія української державності (3 кр.) - залік
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Технічне креслення та комп'ютерна графіка (5 кр.) - екзамен
Промислова ергономіка (5 кр.) - екзамен
Основи гірничого виробництва (4 кр.) - залік
Загальна металургія (4 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Спеціальні розділи фізики (5 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (4 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (5 кр.) - залік
Загальна хімія (4 кр.) - екзамен
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - екзамен
Філософія (3 кр.) - залік
Соціолоія (3 кр) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Політологія (3 кр.) - залік
Підприємництво (3 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Фізична хімія (7 кр.) - залік
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Загальна геологія та мінералогія (6 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 5 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Геодезія та маркшейдерська справа (5 кр.) - екзамен
Теоретичні основи процесів збагачення (5 кр.) - екзамен

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Фізична хімія (2 кр.) - екзамен
Організація та управління виробництвом металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Загальна геологія та мінералогія (6 кр.) - екзамен
Технологія розробки родовищ корисних копалин (7 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 12 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Геодезія та маркшейдерська справа (5 кр.) - екзамен
Теоретичні основи процесів збагачення (5 кр.) - екзамен
Геомеханічне забезпечення гірських робіт (7 кр.) - залік
Огрудкування залізорудної сировини (7 кр.) - залік

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Механіка (3 кр.) - залік 
Механіка гірських порід (5 кр.) - екзамен
Технологія розробки родовищ корисних копалин (8 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 14 кредитів (4 з 12-ти дисциплін)

Моделювання об'єктів видобутку корисних копалин (4 кр.) - залік
Моделювання процесів збагачення корисних копалин (4 кр.) - залік
Руйнування гірських порід  (3 кр.) - залік
Поверхневі явища  (3 кр.) - залік
Основи автоматизації виробничих процесів видобутку корисних копалин  (3 кр.) - залік
Основи автоматизація процесів збагачення  (3 кр.) - залік
Геомеханічне забезпечення гірських робіт (4 кр.) - екзамен
Огрудкування залізорудної сировини (4 кр.) - екзамен

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Технологія розробки родовищ корисних копалин (4 кр.) - екзамен, курсова робота
Технологія та безпека виконання підривних робіт (6 кр.) - екзамен
Гірничий транспорт та стаціонарні машини (4 кр.) - залік 
Підготовчі, основні та допоміжні процеси збагачення корисних копалин (4 кр.) - залік
Виробнича практика (4 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 8 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Моделювання об'єктів видобутку корисних копалин (4 кр.) - екзамен
Моделювання процесів збагачення корисних копалин (4 кр.) - екзамен
Екологія (4 кр.) - залік
Основи електрофікації (4 кр.) - залік

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 23 кредити

Гірничий транспорт та стаціонарні машини (6 кр.) - екзамен, курсовий проєкт 
Підготовчі, основні та допоміжні процеси збагачення корисних копалин (7 кр.) - залік
 Спеціальні процеси при збагаченні корисних копалин (4 кр.) - залік 
Контроль і забезпечення якості продукції (6 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 7 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Механічне обладнання відкритих гірских робіт (7 кр.) - екзамен
Механічне обладнання збагачувальних фабрик (7 кр.) - екзамен

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Підготовчі, основні та допоміжні процеси збагачення корисних копалин (7 кр.) - екзамен, курсова робота
Спеціальні процеси при збагаченні корисних копалин (5 кр.) - екзамен
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Логістика гірничого транспорту (3 кр.) - залік 
Гідрометалургійні процеси збагачення (3 кр.) - залік

Метою проходження виробничої/переддипломної практики здобувачами вищої освіти за спеціальністю 184 «Гірництво» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти є:

 • знайомство з гірничодобувними підприємствами та їх історією,
 • отримання первинних уявлень про технологію, організацію, механізацію гірничих робіт при видобутку та переробці корисних копалин підземним чи відкритим способами.

Основним завданням переддипломної практики для здобувачів вищої освіти є отримати уявлення:

 • про історію підприємства;
 • про сучасний стан гірничого виробництва;
 • про умови формування родовища корисних копалин;
 • про геологічну графіку: карти, розрізи, плани, структурні колонки;
 • про геологічні особливості родовища, на якому розташоване поле шахти (розрізу);
 • про гірничу термінологію;
 • про свою майбутню спеціальність та посадові обов’язки.

 Студенти спеціальності 184 «Гірництво» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти проходять виробничу/переддипломну практику на ГЗК м. Кривий Ріг.

 

Микола Бондар:

 • після закінчення технікуму (2004)  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - слюсар ремонтник;
 • 2006-2019: ООО «Механікенергоспецбуд» - головний інженер
 • 2019: ПРАТ «Химдивизион» заступник директора  (експерт технічний з промислової безпеки)

Сергій Бесчастний:

 • 2004-2012: ПАТ «ПівдГЗК» - електрослюсар черговий по ремонту обладнання;
 • 2012-2016 : ПАТ «ПівдГЗК» - начальник пило вентиляційної служби;
 • 2016-2017: ООО «Реммаркстрой» - заступник начальника цеха;
 • 2017-2019: ООО «Реммаркстрой» - начальник цеха;
 • 2019  по теперішній час:  ООО «Кривбасмехремонт» - начальник цеха.

Олег Гуржій: 
ПАТ «Кривбасзалізрудком» ш.Родіна  майстер дільниці вибухових робіт

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©