Програма підготовки: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ

Кваліфікація: ТЕХНІК - ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ГІРНИЧИЙ

Випускник цієї спеціальності готовий до професіональної діяльності з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту гірничих машин, стаціонарних і пересувних установок, електромеханічних комплексів і систем, плануванню і організації виробничих робіт, забезпеченню техніки безпеки на виробничій дільниці в якості гірничого техніка — електромеханіка на підприємствах різних організаційно-правовихформ.

Чому варто стати гірничим електромеханіком?

по-перше: з професією гірничий технік - електромеханік можна працювати на діючих підприємствах вугільної та гірничорудної промисловості, пошукових і науково-дослідних організаціях, на посадах: механіка ділянки, майстра по ремонту устаткування, електромеханіка зміни або ділянки, слюсаря з обслуговування стаціонарного обладнання. У цій професії широкий спектр роботи;

по-друге: професія дуже цікава, одна з найстаріших. Є можливість принести користь суспільству, крім того, у цій професії, є маса переваг і достоїнств.

Здобувши професію ви будете вміти:

 • вибирати і готувати до експлуатації гірниче електромеханічне обладнання для конкретних гірничо-геологічних умов;
 • усувати і попереджати недоліки в роботі;
 • оформляти документацію на виготовлення і поставку запасних частин обладнання;
 • проводити основні техніко-економічиі розрахунки по ремонту, монтажу, обслуговуванню електро-механічиого обладнання гірничих підприємств;
 • організовувати і проводити поточні ремонти гірничих машин і електромеханічного обладнання;
 • складати графіки планово-попереджувальних ремонтів машин і механізмів;
 • вести облік планових завдань по продуктивності праці, об'єму робіт по ремонту і обслуговуванню гірничого електро-мехаиічного обладнання;
 • здійснювати контроль за дотриманням охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежного захист, охорони природи і надр при веденні гірничих робіт.

Випускники даної спеціальності можуть обіймати посади:

 • Електромеханік дільниці;
 • Електромеханік електрозв'язку;
 • Електромеханік підземної дільниці;
 • Технік з сигналізації;
 • Технік з автоматизації виробничих процесів;
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • Технік з механізації трудомістких процесів;
 • Технік - електромеханік гірничий;
 • Технік з налагоджування та випробувань.

Програма підготовки: ВІДКРИТА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН; ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Кваліфікація: ТЕХНІК - ТЕХНОЛОГ ГІРНИЧИЙ

Студенти вивчають технології видобутку корисних копалин відкритим, підземним та спеціальним способами, процеси переробки і збагачення корисних копалин, набувають спеціалізовані знання з проектування окремих технологічних процесів гірництва та гірничих підприємств. Якщо ти хочеш знати все про видобуток корисних копалин й одержати одну з найпрестижніших професій у світі – обирай гірництво!

Здобувши дану професію ви будете вміти:

 • користуватися знаннями технології, економіки, організації та планування гірничого виробництва;
 • визначати обсяги підготовчих та очисних робіт, їх тривалість;
 • складати графіки та планограми організації робіт;
 • виконувати комплекс слюсарно-збиральних та ремонтних робіт;
 • розумітися на основних процесах гірничого виробництва;
 • користуватися електрообладнанням та електроінструментом з урахуванням правил безпеки;
 • виконувати прості зйомки за допомогою маркшейдерських інструментів;
 • користуватися буровим обладнанням і креслити кінематичні та гідравлічні схеми.

Випускники даної спеціальності можуть обіймати посади:

 • технік-технолог гірничий;
 • майстер буровий на підземних роботах;
 • майстер гірничий дільниці рудникового транспорту;
 • майстер гірничий підземної дільниці з видобування корисних копалин;
 • майстер гірничий підземної дільниці з підготовчих робіт;
 • майстер гірничий підземної дільниці з гірничо-капітальних робіт;
 • майстер гірничий підземної дільниці з ремонту гірничих виробок;
 • майстер гірничий змішаноїдільниці;
 • диспетчер гірничий;
 • машиніст бурової установки;
 • інструктор з виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання (навчального полігону).
Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2021 ©