Про міжнародну діяльність

Organization identifiers:

GRID: grid.509920.7
State University of Economics and Technology: Kryvyi Rih, UA https://www.duet.edu.ua/en
Other organization identifiers provided by GRID
ISNI: 0000000493299266
RINGGOLD: 585085
ROR: https://ror.org/02vvmw586
WIKIDATA: Q104481518
URL https://www.isc-sai.org/

Новини Центру міжнародної мобільності

Міжнародна діяльність ДУЕТ є пріоритетним напрямом розвитку університету, головною метою якого є всебічне сприяння інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності університету, встановлення і розвиток міжнародних та міжвузівських зв’язків, розвиток університету як повноправного учасника міжнародного освітнього простору.

Місія інтернаціоналізації ДУЕТ - підвищення рівня якості надання освітніх послуг громадянам України та іноземцям, показників діяльності Університету шляхом впровадження міжнародного досвіду, збільшуючи присутність на міжнародному ринку освітніх послуг, позиції у міжнародних рейтингах, завдяки міжнародній академічній мобільності, збільшення партнерських проектів та спільних заходів на території України та закордоном, розробка та впровадження інноваційних технологій, модернізованих методів організації праці та навчання.

Для просування процесу інтернаціоналізації було прийнято Стратегію Інтернаціоналізації ДУЕТ.

Мета інтернаціоналізації Університету є комплексною та включає:

  • Позиціонування Університету як інтернаціоналізованого ЗВО з високими стандартами якості освіти та наукових досліджень.

  • Налагодження плідної наукової, освітньої, інформаційної та культурної співпраці між Університетом та міжнародними інституціями.

  • Розширення географії просування освітнього бренду та результатів діяльності Університету.

  • Сприяння вільному переміщенню студентів, науково-педагогічного та технічного персоналу в рамках програм міжнародної академічної мобільності.

  • Запровадження культури толерантності й інклюзивності з метою залучення іноземних здобувачів освіти, викладачів і науковців.

  • Поширення культури європейських цінностей демократії, відкритості, зеленої та цифрової трансформації, інновацій задля сталого розвитку суспільства й економіки.

  • Формування системи міжнародної академічної мобільності, яка сприятиме забезпеченню ефективної реалізації завдань, визначених Статутом Університету в процесі досягнення високих міжнародних конкурентних позицій.

  • Постійне вдосконалення якості освітніх, наукових та інших послуг через впровадження кращих світових практик, виконання спільних інноваційних проектів із вітчизняними та західними партнерами.

  • Розвиток у випускників Університету умінь та навичок, що дозволять їм впевнено конкурувати на світовому ринку праці.

  • Розповсюдження результатів міжнародної діяльності Університету для сприяння соціально-економічного розвитку регіону.

Університет відкритий для співпраці з викладачами та дослідниками з різних регіонів.

Пріоритетними напрямами досліджень наукової спільноти ДУЕТ є вирішення проблем міжнародних відносин та політології, порівняльного правознавства та міжнародного права, світової економіки і міжнародних економічних відносин, державного управління та економічної дипломатії, екології та металургійного виробництва, мехатронних систем та діджиталізації, менеджменту і міжнародного бізнесу, лінгвістики та соціології, зв'язків з громадськістю та культурології, філософії та інформатизації суспільства.


Шановні студенти та науковці!

Пропонуємо вам взяти участь в анкетуванні з питань академічної мобільності.

Для цього ви можете заповнити АНКЕТУ. Дякуємо за співпрацю.


Контакти: 

Павло Григораш
+380 96 044 39 23
Центр міжнародної академічної мобільності ДУЕТ
e-mail: ciam@duet.edu.ua

 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©