ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити

Бібліотека

cpo
Контакти:
м. Кривий Ріг
вул. Медична, 16
перший поверх
E-mail: lib2@duet.edu.ua

 

«Колекція книг – це той же університет»
Томас Карлейль


ПРО БІБЛІОТЕКУ

У підготовці фахівців, що володіють високою професійною компетентністю бібліотека Державного університету економіки і технологій займає своє місце. На сьогодні наша бібліотека – не просто сховище навчальних матеріалів, це відкрита комунікаційно-комунікативна система, яка бере участь у науковому, педагогічно-виховному, міжкультурному обміні.

МІСІЯ БІБЛІОТЕКИ:

  • забезпечення доступності документів, інформації для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності на основі задоволення інформаційних потреб професорсько–викладацького складу і студентів;
  • накопичення, зберігання документних і інформаційних ресурсів з урахуванням перспективних напрямків наукових досліджень і підготовки фахівців;
  • постійне вдосконалення форм і методів діяльності бібліотеки, спрямованих на поліпшення якості обслуговування користувачів;
  • впровадження і якісне забезпечення комплексу інформаційно–бібліотечних послуг для задоволення інформаційних потреб користувачів;
  • пропагування загальнолюдських цінностей, історичної, духовної та культурної спадщини шляхом проведення культурно – освітніх заходів серед студентської молоді;
  • пропагування серед інститутської спільноти потенційних можливостей бібліотеки;
  • надання консультативної допомоги з підбору літератури до курсових, дипломних, наукових робіт.

Фонд бібліотеки формується  відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. У фонді бібліотеки знаходиться наукова, навчальна, навчально-методична, довідкова література, періодичні видання і на 1 січня 2020 року складає близько 92025 примірників.

Порядок обслуговування користувачів, доступ до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, укладеними у відповідності з Типовими правилами користування бібліотеками України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99)

Головна мета всіх інновацій у нашій бібліотеці – покращення обслуговування користувачів. Читачі повинні мати доступ до всього інформаційного потенціалу, накопиченого наукою. Ми постійно працюємо над створенням нового інформаційного середовища, в якому користувачі будуть почувати себе комфортно, вільно орієнтуватися та зможуть максимально повно задовольняти свої інформаційні потреби.

ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити
Copyright 2020 ©