Бібліотека

cpo
Контакти:
м. Кривий Ріг
вул. Медична, 16
перший поверх
E-mail: kmf.lib@gmail.com
E-mail: lib1@duet.edu.ua
E-mail: lib2@duet.edu.ua

 

«Колекція книг – це той же університет»
Томас Карлейль


ПРО БІБЛІОТЕКУ

Бібліотека ДУЕТ у своїй роботі керується Положенням про бібліотеку. У підготовці фахівців, що володіють високою професійною компетентністю бібліотека Державного університету економіки і технологій займає своє місце. На сьогодні наша бібліотека – не просто сховище навчальних матеріалів, це відкрита комунікаційно-комунікативна система, яка бере участь у науковому, педагогічно-виховному, міжкультурному обміні.

МІСІЯ БІБЛІОТЕКИ:

  • забезпечення доступності документів, інформації для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності на основі задоволення інформаційних потреб професорсько–викладацького складу і студентів;
  • накопичення, зберігання документних і інформаційних ресурсів з урахуванням перспективних напрямків наукових досліджень і підготовки фахівців;
  • постійне вдосконалення форм і методів діяльності бібліотеки, спрямованих на поліпшення якості обслуговування користувачів;
  • впровадження і якісне забезпечення комплексу інформаційно–бібліотечних послуг для задоволення інформаційних потреб користувачів;
  • пропагування загальнолюдських цінностей, історичної, духовної та культурної спадщини шляхом проведення культурно – освітніх заходів серед студентської молоді;
  • пропагування серед інститутської спільноти потенційних можливостей бібліотеки;
  • надання консультативної допомоги з підбору літератури до курсових, дипломних, наукових робіт.

Фонд бібліотеки формується  відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. У фонді бібліотеки знаходиться наукова, навчальна, навчально-методична, довідкова література і періодичні видання. 

Порядок обслуговування користувачів, доступ до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою ДУЕТ, укладеними у відповідності з Типовими правилами користування бібліотеками України.

Головна мета всіх інновацій у нашій бібліотеці – покращення обслуговування користувачів. Читачі повинні мати доступ до всього інформаційного потенціалу, накопиченого наукою. Ми постійно працюємо над створенням нового інформаційного середовища, в якому користувачі будуть почувати себе комфортно, вільно орієнтуватися та зможуть максимально повно задовольняти свої інформаційні потреби.

Новини бібліотеки

Copyright 2021 ©