Відділ кадрів

Контакти:
пл. Визволення, 2
каб. 39
Начальник : Оксана Василівна Горобєй
+380683023392
kadry@duet.edu.ua

Для отримання довідок або засвідчення підпису необхідно записуватись на прийом до начальника відділу завчасно.
Шановні працівники! Кожної середи у відділі кадрів запроваджено архівний день!
Відділ кадрів не буде в цей день здійснювати прийом працівників та приймати, видавати документи!

УВАГА! Важлива інформація щодо віддаленого оформлення документів! 

Положення про внутрішній електронний документообіг від 31.03.2022 р. у форматі .pdf  або  скачати у форматі .docx

Підписати електронний документ  https://czo.gov.ua/sign або http://czo.gov.ua/sign

Перевірити електронний документ  https://czo.gov.ua/verify або http://czo.gov.ua/verify


Відео-інструкції

Як підписати документ за допомогою електронно-цифрового підпису на сайті ЦЗО.

 

Як користуватися е-підписом: вчимося перевіряти та підписувати документи онлайн

 

Як підписувати документи онлайн на порталі Дія?

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Державного університету економіки і технологій.
Основними завданнями відділу кадрів є:

 • Підбір і розстановка, разом з керівниками структурних підрозділів університету, науково-педагогічного персоналу, спеціалістів та працівників допоміжного персоналу необхідних професій, спеціальностей та класифікацій, адміністративно-господарського персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.
 • Надання допомоги структурним підрозділам університету в зміцненні трудової, виробничої дисципліни та дотримання трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, зниження плинності кадрів.
 • Організація роботи щодо проведення атестації спеціалістів університету, підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів в установах підвищення кваліфікації, впровадження сучасних форм роботи з персоналом.
 • Оформлення прийому, переміщень і звільнення працівників університету всіх категорій.
 • Ведення особових справ науково-педагогічних працівників та співробітників університету.
 • Ведення трудових книжок та їх облік.
 • Видача довідок всім категоріям працівників університету.
 • Ведення персонального та статистичного обліку всіх категорій працівників університету по установленим формам.

Основними функціями відділу кадрів є:

 • Проведення кадрового моніторингу ( постійне спеціальне спостереження за станом і динамікою кадрів, мотивацією персоналу, рівнем задоволеності роботою, процесами наймання і розвитку персоналу, рівнем безпеки праці та ін.)
 • Контролінг персоналу (створення інформаційної бази даних з персоналу; вивчення впливу існуючого розподілу працівників на робочих місцях на результати роботи університету; аналіз соціальної та економічної ефективності застосування методів управління персоналом; координація планування роботи з персоналом з планування інших сфер діяльності університету).
 • Персонал-маркетинг (дослідження внутрішнього і зовнішнього ринку праці, його сегментування; аналіз очікувань працівників стосовно кар’єрного зростання; поширення інформації про потребу в кадрах, можливості щодо його професійного навчання або зміни кваліфікації; пошук і залучення на роботу необхідних фахівців);
 • Кадровий консалтинг (визначення потреби в різних категоріях персоналу, шляхів підвищення його кваліфікації та ефективності роботи; вплив ефективності роботи персоналу на результат роботи університету; визначення професійно важливих якостей різних категорій працівників,; надання консультацій з питань пошуку, набору, підготовки, використання і підвищення кваліфікації кадрів та ін.).
 • Проведення кадрового аудиту (оцінка відповідності персоналу університету його місії, цілям, стратегії).
 • Впровадження автоматизованих систем управління персоналом.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©