ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

Саме через вивчення основ менеджменту — управління персоналом, фінансами, основними засобами та іншими видами ресурсів Ви пройдете перспективний шлях, крокування яким дасть змогу стати одним із найцінніших кадрів у будь-якій організації.
Якщо Ви ще не впевнені до кінця, чи варто Вам починати з менеджменту, ось кілька переконливих аргументів:

 • Ви будете в змозі апелювати власні цінності і «сформувати» команду персоналу на кожному підприємстві
 • Управління – це багатогранна система, що завжди будується на цифрах та ефективних комунікаціях.
 • Ви навчитеся впливати на людей будувати між ними взаємовідносини та залучати їх до роботи
 • Менеджер, завжди спілкується із своєю командою, точно розуміючи роль кожного учасника. Неважливо, це буде команда з маркетингу або колектив з розробників, тестерів та дизайнерів. Ви навчитеся впливати на кожного з них.
 • Ви розвинете чуття  розпізнавати критичні моменти в різних бізнес процесах і, відповідно, освоїте мистецтво їх виправлення.
 • Ви навчитеся одночасно допускати існування кількох точок зору та напрямків розвитку. Проте зваживши ризики та вигоди, з точністю визначите пріоритетні напрями.
 • Ви розвинете в собі іноваційність та проактивність, справжній керівник з управління не має права боятися або уникати змін, він постійно повинен бути готовим розглянути нову стратегію, визначити ключові вектори розвитку, швидко знайти заміну співробітнику, який виявився неефективним, знайти підхід до замовника.

Переваги спеціальності

Навчаючись за спеціальністю «Менеджмент» Ви отримуєте:

 • навички планування та організації діяльності підприємств усіх форм власності із застосуванням сучасних підходів і принципів менеджменту;
 • вміння приймати ефективні управлінські рішення для ефективного ведення бізнесу;
 • навички професійних управлінських комунікацій з дотриманням етики ділового спілкування;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість навчання за дуальною системою;
 • можливість проходити виробничу практику на підприємствах міста з отриманням заробітної плати;
 • можливість відвідувати заняття висококваліфікованих досвідчених фахівців-практиків та науковців;
 • успішні студенти мають можливість отримати різноманітні стипендії міського, обласного та державного рівнів;
 • оволодіння сучасними інформаційними системами (1С: Підприємство: 1С: Бухгалтерія, 1С: Зарплата і управління персоналом, 1С: Управління виробничим підприємством; Microsoft Project, та MS Office, і т.п.).

Якщо Ви серйозно готові почати, почніть з МЕНЕДЖМЕНТУ!!!!

Сподіваємося, тепер Вам буде простіше прийняти рішення у якому напрямку рухатися аби стати у майбутньому по справжньому ефективним та кваліфікованим керівником.

Випускники минулих років за спеціальністю «Менеджмент» Криворізького економічного інституту успішно працюють на керівних посадах у державних та недержавних установах, у корпораціях, консорціумах, холдингах, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах, на підприємствах і організаціях у сфері послуг. Частина з них започаткувала та успішно здійснює свій власний бізнес. Це свідчить про потребу на ринку праці у фахівцях такого профілю та робить спеціальність «Менеджмент» перспективною як в регіоні, так і на державному рівні. Серед випускників інституту багато людей досягли успіхів в управлінській діяльності, зокрема у Криворізькому регіоні.

Іщенко

Микола Іщенко

директор гірничо-добувного дивізіону «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Діянов

Ігор Діянов

директор з безпеки ТОВ «Лемтранс»

Цемах

Михайло Цемах

шоумен, ведучий телеканалу «Криворіжжя»

Форми навчання:  денна; заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» (240 кредитів ЄКТС)

1 семестр – 30 кредитів 2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Економікс (6 кр.)
Прикладна математика (6 кр.)
Психологія (5 кр.)
Тренінг курс з ефективні комунікації та командоутворення (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Прикладна інформатика (5 кр.) 

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Філософія (5 кр.)
Основи бізнесу (5 кр.)
Моделювання та прогнозування складних систем (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Історія української державності (5 кр)
Українська мова професійного спрямування (4 кр)
Практична підготовка - практика навчальна (3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів 4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр)
Політичне маніпулювання (4 кр.)
Менеджмент (6 кр.)
Мікроекономіка (6 кр.)
Господарське право (5 кр.)
Бухгалтерський облік (6 кр.)

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Статистика (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)
Макроекономіка (4 кр.)
Маркетинг (5 кр.)
Економічний аналіз (5 кр.)
Політологія (5 кр.)
Практична підготовка - практика виробнича (3 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Фінанси (4 кр.)
Міжнародна економіка (5 кр.)
Національна економіка (5 кр.)

Варіативні компоненти – 13 кредитів
Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Мистецтво ведення переговорів  (6 кр.)
Управління конфліктами (6 кр.)

Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Лідерство (7 кр.)
Трудове право (7 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Фінанси (3 кр.)
Цифрова економіка (4 кр.)
Менеджмент персоналу (4 кр.)
Практична підготовка -  практика виробнича (3 кр.)

Варіативні компоненти – 14 кредитів
Блок 3 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Європейська інтеграція (7 кр.)
Грантрайтинг (7 кр.)

Блок 4 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Логістика (7 кр.)
Самоменеджмент (7 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Стратегічне управління (4 кр.)
Управління проєктами (5 кр.)

Варіативні компоненти – 18 кредитів
Блок 5 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Операційний менеджмент (8 кр.)
Фінансовий аналіз (8 кр.)

Блок 6 (здобувач обирає 2 компоненти  в семестр):

Комунікативний менеджмент (5 кр.)
Staгtup проєкту (5 кр.)
Бізнес-планування і прогнозування (5 кр.)
Контролінг (5 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Управління проєктами  (3 кр.)
Практична підготовка: практика переддипломна (6 кр.)
Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.)

Варіативні компоненти – 15 кредитів
Блок 7 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Ризикологія (5 кр.)
Антикризовий менеджмент (5 кр.)

Блок 8 (здобувач обирає 2 компоненти в семестр):

Системний менеджмент (5 кр.)
Економічне обгрунтування управління рішень (5 кр.)
Управління змінами (5 кр.)
Управління продажами (5 кр.)

Форми навчання:  денна; заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ»  (90 кредитів ЄКТС)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Соціальна відповідальність (3 кр.)
 Глобальна економіка (3 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Облік і фінансова звітність на МСФЗ (4 кр.)
Управлінське мислення та прийняття рішень (4 кр.)

Варіативні компоненти –13 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Інноваційний менеджмент  (4 кр.)
Бізнес-діагностика  (4 кр.)
Страховий менеджмент (4 кр.)

Блок 2

Інвестиційний менеджмент (4 кр.)
Мотиваційний менеджмент (4 кр.)
Управлінняя фінансовими ресурсами підприємства (4 кр.)

Блок 3

HR-менеджмент (5 кр.)
Time-менеджмент  (5 кр.)
Проєктне фінансування (5 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Управлінські інформаційні системи (5 кр.)
Управління проєктами (5 кр.)
Управління ефективністю бізнесу (5 кр.)

Варіативні компоненти –15 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (німецька) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (французська) (5 кр.)

Блок 2

Бізнес-право (5 кр.)
Корпоративне право (5 кр.)
Антикорупційна діяльність та комплаєнс (5 кр.)

Блок 3

Ризик менеджмент (5 кр.)
Міжнародна бізнес-аналітика: тренінг курс (5 кр.)
Фінансовий менеджмент (5 кр.)

3 семестр – 30 кредитів
Міжпредметний тренінг (3 кр.)
Практика переддипломна (12 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи (15 кр.)
АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©