ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

Якщо Ви хочете бути професіоналом в сфері хімічних технологій, то Вам варто здобути освіту за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Фахівці з даної спеціальності можуть організовувати та управляти  хі­мічним виробництвом, виконувати лабораторні хімічні аналізи; розраховувати та оці­нювати техніко-економічні показники виро­бництва; планувати та здійснювати наукові дослідження з метою вдосконалення техно­логічних процесів; використовувати спеціа­лізовані комп’ютерні програми при проекту­ванні та моделюванні хіміко-технологічних процесів.

Вивчаючи дисципліни на нашій спеціальності студенти достовірно знають, якого кольору повинен бути кокс!

У чому перевага вивчення «Хімічних технологій»?

Особисті якості майбутнього фахі­вця – технічні знання та навички, уміння вирішу­вати складні інженерні задачі, аналітичне мислення, розвинуті математичні здібності.

Спеціаліст з хімічних технологій та інженерії може:

 • керувати хіміко-тех­нологічними процесами;
 • підготовувати і вико­нувати технологічні процеси, спрямовані на одержання заданих показників якості продукції;
 • кон­тролювати та оцінювати якість вихідних матеріалів, параметрів процесів та відповідності кінцевої продукції технічним умовам;
 • вести дослідження у напрямку підвищення ефективності хімічних процесів.

Результатом високого рівня підготовки спеціалістів кафедри хімічних технологій та інженерії є те, що щорічно велика кількість випускників кафедри стає працівниками ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших установ. Випускниками кафедри є такі особистості, що займали або займають керуючі посади:

 1. Криштоп Віталій Федорович (роки навчання 1962-1968 р.р.), закінчив в 1968 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

Працював на Криворізькому заводі з 1956 року, був газівником, майстром, начальником зміни коксового цеху, з 1967 р. шість років працював заступником директора коксохімічного заводу. З 1976 по 1983 р. був директором коксохімічного заводу. Нагороджений орденом «Знак Пошани» та у 1960 р. медаллю «За трудову доблесть».

 1. Іваніцький Віктор Григорович (роки навчання 1962-1968 р.р.), закінчив в 1968 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

Починав свою службову кар’єру у 1959 р. з дозувальника вуглепідготовчого цеху, потім був бригадиром вуглеприймальників, заступником начальника вуглепідготовчого цеху. В 1969 р. – начальник вуглепідготовчого цеху, в 1974 р. – головний інженер коксохімічного заводу, з 1983 по 2000 р. – директор коксохімічного заводу. Нагороджений почесним званням «Заслужений металург України».

 1. Сікан Іван Іванович (роки навчання 1980-1986 р.р.), закінчив в 1986 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на посаді головного інженера коксохімічного виробництва.

 1. Стиркулова Тетяна Петрівна (роки навчання 1980-1986 р.р.), закінчила в 1986 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

         В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у випробувальному центрі департаменту за якістю, на посаді головного фахівця з аналітичного забезпечення.

 1. Білий Олексій Петрович (роки навчання 1982-1988 р.р.), закінчив в 1988 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога. Кандидат економічних наук.

Народний депутат Верховної Ради України 5 та 6 скликання.

 1. Рац Юрій Павлович (роки навчання 1982-1988 р.р.), закінчив в 1988 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

Є засновником та директором фірми ТОВ «Тондо-інвест».

 1. Мукіна Наталія Володимирівна (роки навчання 1991-1997 р.р.), закінчила в 1997 році Криворізький вечірній факультет Державної металургійної академії України, за фахом – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів, присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на посаді начальника технічного відділу коксохімічного виробництва.

 1. Чорноусова Олена Петрівна (роки навчання 2001-2007 р.р.), закінчила в 2007 році Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України, за фахом – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів, присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на посаді начальника центральної лабораторії коксохімічного виробництва.

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” у партнерстві з Державним університетом економіки і технологій запускають освітній проєкт, в рамках якого випускники 11 класів мають можливість безоплатно навчатися в університеті за унікальною  освітньою програмою із залученням найкращих українських та іноземних фахівців. 

Дізнатися більш детальну інформацію та залишити заявку на навчання можна за посиланням.

нова_фабрика

Які дисципліни Ви будете вивчати:

І курс ІІ курс
Історія та культура України Механіка
Українська мова (за професійним спрямуванням) Фізична культура
Філософія Загальна та фізична хімія
Фізична культура Електротехніка та основи електроніки
Вища математика Іноземна мова за фахом
Фізика Соціологія
Загальна та фізична хімія Політологія
Комп’ютерні технології та основи програмування Органічна та аналітична хімія
Нарисна геометрія та інженерна графіка Процеси і апарати хімічної промисловості
Іноземна мова за фахом Металургійне паливо і відновники
  Вступ до спеціальності
  Контроль та автоматизація виробничих процесів
  Поверхневі явища
  Екологія та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
  Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології
ІII курс ІV курс
Органічна та аналітична хімія Хімічна переробка твердих горючих копалин
Загальна хімічна технологія Низько-, високотемпературна та енерготехнологічна переробка палива
Процеси і апарати хімічної промисловості Уловлювання летких продуктів термічної переробки твердих горючих копалин
Фізика і хімія твердих горючих копалин Переробка хімічних продуктів коксування, виробництво багатоядерних аренів та вуглеграфітових матеріалів
Підготовка твердих горючих копалин до переробки Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Низько-, високотемпературна та енерготехнологічна переробка палива Економіка підприємства
Переробка хімічних продуктів коксування, виробництво багатоядерних аренів та вуглеграфітових матеріалів Виробництво газоподібних та рідинних продуктів з твердих горючих копалин
Основи технічної творчості та інтелектуалізації  
Основи наукових досліджень в галузі та техніка експерименту  
Будова речовини і методи її дослідження  

Які дисципліни Ви будете вивчати:

Обов’язкові:

 • Професійна іноземна лексика
 • Управління проектами та основи маркетингу
 • Основи інтелектуальної власності
 • Охорона праці в галузі та цивільнийзахист
 • Науково-педагогiчний практикум
 • Основи технологічного проектування та енерготеплові розрахунки у коксохімічному виробництві
 • Основи управління хіміко-технологічними процесами у виробництві та сучасні інформаційно-комунікаційні технології
 • Модифікація властивостей продуктів коксохімічного виробництва

Вибіркові дисципліни:

 • Переробка відходів коксохімічноговиробництва
 • Оптимізація хіміко-технологічнихпроцесів в коксохімічному виробництві
 • Прогнозування якості продукції та правила технічної експлуатації коксохімічнихвиробництв
 • Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота за фахом
АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©