ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Фахівці з даної спеціальності можуть організовувати та управляти  хі­мічним виробництвом, виконувати лабораторні хімічні аналізи; розраховувати та оці­нювати техніко-економічні показники виро­бництва; планувати та здійснювати наукові дослідження з метою вдосконалення техно­логічних процесів; використовувати спеціа­лізовані комп’ютерні програми при проекту­ванні та моделюванні хіміко-технологічних процесів.

Вивчаючи дисципліни на нашій спеціальності студенти достовірно знають, якого кольору повинен бути кокс!

У чому перевага вивчення «Хімічних технологій»?

Особисті якості майбутнього фахі­вця – технічні знання та навички, уміння вирішу­вати складні інженерні задачі, аналітичне мислення, розвинуті математичні здібності.

Спеціаліст з хімічних технологій та інженерії може:

 • керувати хіміко-тех­нологічними процесами;
 • підготовувати і вико­нувати технологічні процеси, спрямовані на одержання заданих показників якості продукції;
 • кон­тролювати та оцінювати якість вихідних матеріалів, параметрів процесів та відповідності кінцевої продукції технічним умовам;
 • вести дослідження у напрямку підвищення ефективності хімічних процесів.

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледж є відокремленим структурним підрозділом ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

КТФК

Криворізький технічний фаховий коледж

Про спеціальність на сайті коледжу:
161 Хімічні технології та інженерія


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ
вул. Степана Тільги,40

м. Кривий Ріг
Тел. (097) 305-52-94
collegeadmcom@gmail.com

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ» (240 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 3 р.10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Загальна хімія (3 кр.) - залік
Загальна фізика (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерний інжиніринг в галузі (4 кр.) - екзамен
Українська мова за технічним спрямуванням в ГМК (3 кр.) - залік
Історія української державності (3 кр.) - залік
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Технічне креслення та комп'ютерна графіка (5 кр.) - екзамен
Промислова ергономіка (5 кр.) - екзамен
Загальна металургія (4 кр.) - залік
Захист навколишнього середовища на металургійних і гірничих виробництв (4 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Спеціальні розділи фізики (5 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (4 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (5 кр.) - залік
Загальна хімія (4 кр.) - екзамен
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - екзамен
Філософія (3 кр.) - залік
Соціолоія (3 кр) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Політологія (3 кр.) - залік
Підприємництво (3 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Фізична хімія (7 кр.) - залік
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Фізика і хімія горючих копалин (5 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 6 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Металургійне паливо та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів (6 кр.) - залік
Енерго- та ресурсозберігаючі процеси хімічної технології (6 кр.) - залік

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 19 кредитів

Фізична хімія (2 кр.) - екзамен
Організація та управління виробництвом металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Фізика і хімія горючих копалин (7 кр.) - екзамен
Підготовка твердих горючих копалин до переробки (7 кр.) - екзамен, курсова робота

Варіативні компоненти – 11 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Вступ до спеціальності (3 кр.) - залік
Основи технології переробки твердих горючих копалин (3 кр.) - залік
Металургійне паливо та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів (2 кр.) - екзамен
Енерго- та ресурсозберігаючі процеси хімічної технології (2 кр.) - екзамен
Загальна хімічна технологія (6 кр.) - залік
Теоретичні основи хімічних виробництв (6 кр.) - залік

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Механіка (3 кр.) - залік 
Органічна та аналітична хімія (5 кр.) - залік
Процеси та апарати хімічної технології (8 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 14 кредитів (4 з 12-ти дисциплін)

Математичне моделювання в хімічної технології (4 кр.) - залік
Пакети графічних програм у хімічної технології (4 кр.) - залік 
Поверхневі явища (3 кр.) - екзамен
Фазові рівноваги у хімічної технології (3 кр.) - екзамен
Контроль та автоматизація виробницих процесів (3 кр.) - екзамен
АСУТП  у хімічному виробництві (3 кр.) - екзамен
Будова речовини та методи її дослідження (4 кр.) - екзамен
Перетворення ароматичних систем при термічної деструкціїї палива (3 кр.) - екзамен

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредитів

Органічна та аналітична хімія (5 кр.) - екзамен
Процеси та апарати хімічної технології (6 кр.) -екзамен, курсовий проєкт
Низько- та високотемпературна переробка палива (5 кр.) - залік
Переробка хімічних продуктів коксування (2 кр.) - залік
Виробнича практика (4 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 8 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Математичне моделювання в хімічної технології (4 кр.) - екзамен
Пакети графічних програм у хімічної технології (4 кр.) - екзамен 
Основи технічної творчості та інтелектуалізації  (4 кр.) - залік
Основи патентознавства та стандартизації (4 кр.) - залік

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Низько- та високотемпературна переробка палива (7 кр.) - екзамен, курсова робота
Уловлювання летких продуктів коксування (6 кр.) - залік
Переробка хімічних продуктів коксування (7 кр.) - екзамен
Хімічна переробка твердих горючих копалин (4 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 6 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Основи наукових досліджень у галузі (6 кр.) - екзамен
Статистичний аналіз у хімічній технології (6 кр.) - екзамен

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Уловлювання летких продуктів коксування (6 кр.) - екзамен, курсова робота
Переробка хімічних продуктів коксування (6 кр.) - екзамен
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Газіфікація та гідрогенизація твердих горючих копалин (3 кр.) - залік
Фізико-хімічні основи технології отримання продуктів коксування (3 кр.) - залік

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ» (180 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 2 р. 10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Фізична хімія (7 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Соціологія  (3 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Фізика і хімія горючих копалин (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 5 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Металургійне паливо та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів (5 кр.) - залік
Енерго- та ресурсозберігаючі процеси хімічної технології (5 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 19 кредитів

Політологія  (3 кр.) - залік
Організація виробництва металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Фізика і хімія горючих копалин (6 кр.) - екзамен
Підготовка твердих горючих копалин до переробки (7 кр.) - екзамен, курсова робота

Варіативні компоненти – 11 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Вступ до спеціальності (3 кр.) - залік
Основи технології переробки твердих горючих копалин (3 кр.) - залік
Металургійне паливо та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів (2 кр.) - екзамен
Енерго- та ресурсозберігаючі процеси хімічної технології (2 кр.) - екзамен
Загальна хімічна технологія (6 кр.) - залік
Теоретичні основи хімічних виробництв (6 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Механіка (3 кр.) - залік
Органічна та аналітична хімія (5 кр.) - залік
Процеси та апарати хімічної технології (8 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 14 кредитів (4 з 12-ти дисциплін)

Математичне моделювання в хімічної технології (4 кр.) - залік
Пакети графічних програм у хімічної технології (4 кр.) - залік
Поверхневі явища (3 кр.) - екзамен
Фазові рівноваги у хімічній технології (3 кр.) - екзамен
Контроль та автоматизація виробницих процесів (3 кр.) - екзамен
АСУТП  у хімічному виробництві (3 кр.) - екзамен
Будова речовини та методи її дослідження (4 кр.) - екзамен
Перетворення ароматичних систем при термічної деструкціїї палива (3 кр.) - екзамен

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Органічна та аналітична хімія (5 кр.) - екзамен
Процеси та апарати хімічної технології (6 кр.) -екзамен, курсовий проєкт
Низько- та високотемпературна переробка палива (5 кр.) - залік
Переробка хімічних продуктів коксування (2 кр.) - залік
Виробнича практика (4 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 8 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Математичне моделювання в хімічної технології (4 кр.) - екзамен
Пакети графічних програм у хімічної технології (4 кр.) - екзамен 
Основи технічної творчості та інтелектуалізації  (4 кр.) - залік 
Основи патентознавства та стандартизації (4 кр.) - залік 
 

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Низько- та високотемпературна переробка палива (7 кр.) - екзамен, курсова робота
Уловлювання летких продуктів коксування (6 кр.) - залік  
Переробка хімічних продуктів коксування (7 кр.) - екзамен
Хімічна переробка твердих горючих копалин (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 6 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Основи наукових досліджень у галузі (6 кр.) - екзамен
Статистичний аналіз у хімічній технології (6 кр.) - екзамен

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Уловлювання летких продуктів коксування (6 кр.) - екзамен, курсова робота
Переробка хімічних продуктів коксування (6 кр.) - екзамен
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Газіфікація та гідрогенизація твердих горючих копалин (3 кр.) - залік 
Фізико-хімічні основи технології отримання продуктів коксування (3 кр.) - залік

Метою проходження виробничої/переддипломної практики здобувачами вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти є:

 • закріплення та поглиблення знань з фундаментальних та спеціальних дисциплін;
 • надбання умінь і навичок аналізу фізико-хімічних основ конкретних хіміко-технологічних процесів, вибору оптимального технологічного режиму окремих стадій виробництва, встановлення взаємозв’язку між основними показниками процесу (технологічними, економічними, екологічними та соціальними) та параметрами його проведення;
 • розвиток технологічного та інженерного мислення, ерудиції.

Oсновними завданнями виробничої/переддипломної практики є:

 • ознайомлення зі структурою підприємства, його сировинними та енергетичними джерелами, вимогами, що пред’являються як до продукції, так і сировини;
 • вивчення фізико-хімічних основ, аналіз та обґрунтування вибору оптимального технологічного режиму окремих стадій отримання основної продукції та апаратурного оформлення процесу;
 • ознайомлення із загальними принципами створення хіміко-технологічних систем окремих стадій;
 • ознайомлення з фізико-хімічними основами очищення газів, стічних вод та утилізації відходів;
 • вивчення основних підходів до виконання технологічних розрахунків окремих стадій отримання основної продукції.

Студенти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти проходять виробничу/переддипломну практику на підприємствах-партнерах Державного університету економіки і технологій, таких як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», хімічних лабораторіях «Метінвест», ГЗК м. Кривий Ріг.

Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 р. 5 міс. 

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ» (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - залік
Патентознавство (3 кр.) - залік
Охорона праці в галузі та цивільний захист (3 кр.) - екзамен
Основи технологічного проєктування та оптимізація коксохімічного виробництва (6 кр.) - залік, курсовий проєкт     

Варіативні компоненти – 15 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Переробка відходів коксохімічного виробництва (3 кр.) - залік
Сталий розвиток у промисловості (3 кр.) - залік
Основи управління хіміко-технологічними процесами у виробництві та сучасні інформаційно-комунікаційні технології (5 кр.) - екзамен
Організація наукових досліджень за фахом (5 кр.) - екзамен
Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота за фахом (7 кр.) - екзамен
Експериментальні дослідження за фахом (7 кр.) - екзамен   

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Професійна іноземна лексика (4 кр.) - залік
Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - екзамен
Науково-педагогiчний практикум (3 кр.) - залік
Основи технологічного проєктування та оптимізація коксохімічного виробництва (8 кр.) - екзамен
Модифікація властивостей продуктів коксохімічного виробництва (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 8 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Прогнозування якості продукції та правила технічної експлуатації коксохімічних виробництв (8 кр.) - екзамен, курсова робота 
Алгоритмізація управління технологічними процесами за фахом (8 кр.) - екзамен, курсова робота 

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Переддипломна практика (12 кр.) - залік
Підготовка кваліфікаційної роботи магістра (18 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 0 кредитів

Метою проходження переддипломної практики студентами за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є: 

 • розвиток та закріпленні теоретичних знань, отриманих студентами під час аудиторних занять,
 • освоєння в практичних умовах принципів організації та управління виробництвом,
 • надбання ними соціально-особистісних компетенцій, необхідних для роботи у професійній сфері.

Основним завданням переддипломної практики є:

 • ознайомлення з перспективами технічного розвитку виробництва;
 • ознайомлення з вимогами, які висуваються до вихідної сировини, напівпродуктів, хімікатів, що використовуються у виробництві, а також норм їх витрати;
 • вивчення основних параметрів технологічного процесу та технологічної схеми на основі технологічного регламенту виробництва;
 • вивчення роботи та правил експлуатації основного та допоміжного обладнання та його компоновки;
 • виявлення недоліків обладнання, що використовується на виробництві, при проєктуванні вибір та обґрунтування можливості установки ефективного обладнання та апаратів, які відповідають сучасним досягненням у хімічній промисловості;
 • ознайомлення з перспективами дослідницьких робіт підприємства;
 • вивчення сучасного обладнання, що використовується для дослідження.

Студенти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» на другому (магістерському) рівні вищої освіти проходять переддипломну практику на підприємствах-партнерах Державного університету економіки і технологій, таких як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», хімічних лабораторіях «Метінвест», ГЗК м. Кривий Ріг, а також на кафедрі «Хімічних технологій та інженерії» ДУЕТ.

Результатом високого рівня підготовки спеціалістів кафедри хімічних технологій та інженерії є те, що щорічно велика кількість випускників кафедри стає працівниками ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших установ. Випускниками кафедри є такі особистості, що займали або займають керуючі посади:

 1. Криштоп Віталій Федорович (роки навчання 1962-1968 р.р.), закінчив в 1968 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

Працював на Криворізькому заводі з 1956 року, був газівником, майстром, начальником зміни коксового цеху, з 1967 р. шість років працював заступником директора коксохімічного заводу. З 1976 по 1983 р. був директором коксохімічного заводу. Нагороджений орденом «Знак Пошани» та у 1960 р. медаллю «За трудову доблесть».

 1. Іваніцький Віктор Григорович (роки навчання 1962-1968 р.р.), закінчив в 1968 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

Починав свою службову кар’єру у 1959 р. з дозувальника вуглепідготовчого цеху, потім був бригадиром вуглеприймальників, заступником начальника вуглепідготовчого цеху. В 1969 р. – начальник вуглепідготовчого цеху, в 1974 р. – головний інженер коксохімічного заводу, з 1983 по 2000 р. – директор коксохімічного заводу. Нагороджений почесним званням «Заслужений металург України».

 1. Сікан Іван Іванович (роки навчання 1980-1986 р.р.), закінчив в 1986 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на посаді головного інженера коксохімічного виробництва.

 1. Стиркулова Тетяна Петрівна (роки навчання 1980-1986 р.р.), закінчила в 1986 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

         В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у випробувальному центрі департаменту за якістю, на посаді головного фахівця з аналітичного забезпечення.

 1. Білий Олексій Петрович (роки навчання 1982-1988 р.р.), закінчив в 1988 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога. Кандидат економічних наук.

Народний депутат Верховної Ради України 5 та 6 скликання.

 1. Рац Юрій Павлович (роки навчання 1982-1988 р.р.), закінчив в 1988 році «Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Знамені металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва», Криворізький вечірній факультет, за фахом – хімічна технологія твердого палива. Присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

Є засновником та директором фірми ТОВ «Тондо-інвест».

 1. Мукіна Наталія Володимирівна (роки навчання 1991-1997 р.р.), закінчила в 1997 році Криворізький вечірній факультет Державної металургійної академії України, за фахом – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів, присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на посаді начальника технічного відділу коксохімічного виробництва.

 1. Чорноусова Олена Петрівна (роки навчання 2001-2007 р.р.), закінчила в 2007 році Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України, за фахом – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів, присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога.

В даний час працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на посаді начальника центральної лабораторії коксохімічного виробництва.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©