ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

З 2022 року в Юридичному інституті запроваджено нову спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), в рамках якої пропонується опанувати освітню програму Середня освіта (Історія, правознавство). Навчаючись за цією програмою, ви отримаєте знання про світову історію, а також про місце та роль України у ній. Також ви отримаєте навички роботи з історичними джерелами та літературою, навички критичного мислення та вміння комунікувати з різними людьми. В процесі навчання ви також опануєте різні галузі права. Адже поєднання історії та правознавства - це той дует, який допоможе вам отримати гарну професію.

В процесі навчання історії ви дізнаєтесь про основі періоди історії людства, опануєте методику викладання історії, будете обізнані зі спеціальними історичними дисциплінами, а також пройдете ряд практик, в ході яких закріпите набуті в аудиторіях знання. Цикл правознавчих дисциплін передбачає послідовне вивчення дисциплін з різних галузей права, зокрема, конституційне, сімейне, адміністративне, цивільне тощо. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

Основна мета освітньої програми - підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі міцні знання для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної історичної науки та правознавства, педагогіки та методики загальної середньої освіти. Крім того, випускники цієї програми можуть працювати:

  1. Вчителями історії та правознавства
  2. Директорами, завучами шкіл
  3. Спеціалістами відділів освіти
  4. Державними службовцями
  5. Працівниками музейної сфери

Важливо! Державний університет економіки і технологій – це університет для студента. Тому, опановуючи основну спеціальність, ви можете навчатись за другою спеціальністю. І по закінченню університету мати два дипломи. Для студентів нашого університету є можливість пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+. Для цього передбачено поглиблене вивчення іноземної мови протягом 4-х років навчання на бакалавраті. Більш того, якщо студент-випускник з іноземної мови, за його бажанням, складе державний іспит, а кількість навчальних годин з вивчення іноземної мови протягом 8-ми семестрів це дозволяє, у дипломі додатково буде вказано й про право викладання певної іноземної мови.

Викладати історичні та юридичні дисципліни будуть досвідчені викладачі – кандидати наук, доценти та доктори наук, професори. Теоретичне навчання буде поєднано з практикою. Загалом, це дасть вам не тільки глибокі та якісні знання, а також вміння їх застосовувати на практиці. Ми прагнемо не лише навчити вас розуміти історичні процеси та знати вітчизняне законодавство, а також – навчити вас здобувати знання самостійно та цілеспрямовано.

Форми навчання:  денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців. 

Які дисципліни Ви будете вивчати:

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Іноземна мова (3 кр), залік
Педагогіка (4 кр), іспит
Вступ до історії (3 кр), залік
Історія стародавнього світу (5 кр), іспит 
Теорія держави і  права (4 кр), іспит
Спеціальні історичні дисципліни  (3 кр), залік

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Історія університетської освіти (4 кр), залік
Релігієзнавство (4 кр), залік
Статистика (4 кр), залік
Стресостійкість та ефективна комунікація (4 кр), залік  

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Іноземна мова (4 кр), іспит
Психологія (3 кр), іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (3 кр), залік
Археологія України (3 кр), іспит
Історіографія історії України (3 кр), залік
Конституційне право (3 кр), залік
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (3 кр), залік

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Історія світової культури (4 кр), залік
Соціально-психологічний тренінг (4 кр), залік
Основи соціальної психології (4 кр), залік
Конфліктологія (4 кр), залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Філософія (4 кр), іспит
Історія середніх віків (4 кр), іспит
Іноземна мова за профільним спрямуванням (4 кр), залік
Сімейне право (3 кр), залік
Політологія (3 кр), залік
Основи психолого-педагогічної майстерності (4 кр), іспит

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Соціологія (4 кр), залік
Колабораціонізм і пособництво в історії людства (4 кр), залік
Інфографіка і презентації та основи маркетингу (4 кр), залік
Професійна етика та естетика (4 кр), залік

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Історія України (4 кр), іспит
Загальна етнографія та етнологія (4 кр), іспит
Етнографічна / музейна практика (3 кр), залік
Політичне маніпулювання (3 кр)
Адміністративне право (4 кр), залік
Іноземна мова за профільним спрямуванням (4 кр), іспит

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Психологія сім’ї (4 кр), залік
Історичне джерелознавство (4 кр), залік
Музеєзнавство та архівно-музейна практика (4 кр), залік
Геноцидознавчі студії (4 кр), залік

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Нова історія Європи і Америки (4 кр), іспит
Історія України (4 кр), іспит
Цивільне право (4 кр) , іспит
Курсова робота з історії (3 кр), залік
Адміністративне право (4 кр), залік
Пропедевтична практика з педагогіки та психології (3 кр), залік
 Іноземна мова за профільним спрямуванням ( 4 кр), залік

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Історичне краєзнавство (4 кр), залік
Основи наукових досліджень (4 кр), залік
Громадянська освіта: теорія та методика навчання (4 кр), залік
Основи менеджменту (4 кр), залік

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Історія України (3 кр), залік; 
Нова історія Азії й Африки (4 кр), іспит
Кримінальне право (4 кр), іспит
Методика викладання історії (4 кр), іспит
Пропедевтична практика з історії та правознавства (3 кр), залік
Курсова робота з методики викладання історії (1,5 кр), залік
Іноземна мова за профільного спрямування (2,5 кр), залік

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Психолого-педагогічні технології у вищій школі (4 кр), залік
Галузі права (4 кр), залік
Етнічна історія України (4 кр), залік
Інформаційні технології у навчанні історії (4 кр), залік

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Новітня історія Європи і Азії (5 кр), іспит
Історія України (4 кр), іспит
Виробнича практика у школі (9 кр), залік
Іноземна мова за профільного спрямування (6кр), іспит

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Педагогічна психологія (3 кр), залік
Основи медіаосвіти (3 кр), залік
Українці у світовій цивілізації і культурі (3 кр), залік
Іслам: історія, культура, практика (3 кр), залік

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредити

Методика викладання правознавства (4 кр), іспит
Навчальна правова практика (1,5 кр), залік
Новітня історія Азії й Африки (4 кр), іспит
Історія України (4 кр), іспит
Оглядові лекції до державного іспиту (1,5 кр)

Вибіркові компоненти – 6 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Голокост в роки Другої світової війни: проблеми дослідження / Актуальні проблеми дослідження Другої світової війни (3 кр), залік
Україна у європейській історії (3 кр), залік
Правознавство (3 кр), залік
Український національно-визвольний рух 20-50-х років ХХ століття (3 кр), залік

Державний іспит з історії і правознавства, 9 кредитів

Студенти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія, правознавство) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти проходять практики: етнографічну/музейну; пропедевтичну з педагогіки та психології; пропедевтичну з історії та правознавства, виробничу практику у школі; навчальну правову практику (у юридичній кліниці ДУЕТ) тощо.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©