ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

З 2022 року на Юридичному факультеті запроваджено нову спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), в рамках якої пропонується опанувати освітню програму Середня освіта (Історія, правознавство). Навчаючись за цією програмою, ви отримаєте знання про світову історію, а також про місце та роль України у ній. Також ви отримаєте навички роботи з історичними джерелами та літературою, навички критичного мислення та вміння комунікувати з різними людьми. В процесі навчання ви також опануєте різні галузі права. Адже поєднання історії та правознавства - це той дует, який допоможе вам отримати гарну професію.

В процесі навчання історії ви дізнаєтесь про основі періоди історії людства, опануєте методику викладання історії, будете обізнані зі спеціальними історичними дисциплінами, а також пройдете ряд практик, в ході яких закріпите набуті в аудиторіях знання. Цикл правознавчих дисциплін передбачає послідовне вивчення дисциплін з різних галузей права, зокрема, конституційне, сімейне, адміністративне, цивільне тощо. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

Основна мета освітньої програми - підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі міцні знання для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної історичної науки та правознавства, педагогіки та методики загальної середньої освіти. Крім того, випускники цієї програми можуть працювати:

  1. Вчителями історії та правознавства
  2. Директорами, завучами шкіл
  3. Спеціалістами відділів освіти
  4. Державними службовцями
  5. Працівниками музейної сфери

Важливо! Державний університет економіки і технологій – це університет для студента. Тому, опановуючи основну спеціальність, ви можете навчатись за другою спеціальністю. І по закінченню університету мати два дипломи. Для студентів нашого університету є можливість пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+. Для цього передбачено поглиблене вивчення іноземної мови протягом 4-х років навчання на бакалавраті. Більш того, якщо студент-випускник з іноземної мови, за його бажанням, складе державний іспит, а кількість навчальних годин з вивчення іноземної мови протягом 8-ми семестрів це дозволяє, у дипломі додатково буде вказано й про право викладання певної іноземної мови.

Викладати історичні та юридичні дисципліну будуть досвідчені викладачі – кандидати наук, доценти та доктори наук, професори. Теоретичне навчання буде поєднано з практикою. Загалом, це дасть вам не тільки глибокі та якісні знання, а також вміння їх застосовувати на практиці. Ми прагнемо не лише навчити вас розуміти історичні процеси та знати вітчизняне законодавство, а також – навчити вас здобувати знання самостійно та цілеспрямовано.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©