Навчаючись за спеціальністю 081 «Право» ви станете обізнані у всіх галузях права та отримаєте доступ до правничої професії, і зможете здійснити свою мрію стати успішним адвокатом, суддею, прокурором, нотаріусом або ж юристом у відомій компанії. Обравши право, Ви прийняли правильне рішення, адже дана спеціальність забезпечить Вам перспективну, престижну, цікаву і творчу справу, яка розвиває інтелект, пам’ять і увагу, широке коло знайомих та постійно зростаючі можливості для розвитку.

Освітня програма у галузі права формує необхідний рівень правових знань, з якими випускники здатні працювати на рівні сучасних вимог до правничої професії. Освіта у галузі права поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як юридична аргументація та аналіз, критичне мислення, усні та письмові навички адвокації, емоційний інтелект, вміння здійснювати пошук, готувати алгоритми чи інші структурні документи, поглиблені знання іноземної мови (англійська, німецька, французька), базові знання з економіки, вміння ефективно комунікувати.

Обираючи шлях у майбутнє на юридичному факультеті у Державному університеті економіки і технологій , Ви прагнете опанувати омріяну професію правника. Судді та адвокати, нотаріуси та юрисконсульти, слідчі й прокурори щоденно забезпечують верховенство права, відправлення правосуддя, захист прав і свобод людини і громадянина. При цьому на фахових юристів завжди існує попит не тільки на державній службі, а й у приватному секторі – банках, засобах масової інформації, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, громадських організаціях тощо. Юридичний факультет в ДУЕТ – це не тільки гарантоване здобуття фахових компетенцій класичного правника, а також можливість отримати правничу спеціалізацію «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності», доцільність та актуальність якої підтверджена сучасними тенденціями розвитку держави та громадсько-політичної діяльності, а також інтеграційними політико-правовими процесами сучасності.

Викладачі юридичного факультету та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти  фундаментальними знаннями та набути практичних навичок ведення юридичного бізнесу. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й закордоном. Активні міжнародні зв’язки Інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних стажувань та грантових програм.

Вивчаючи право в ДУЕТ, Ви отримаєте:

 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • класичну правничу вищу освіту, а також додаткову можливість обрати правничу спеціалізацію за освітньою програмою «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності»;
 • можливість здобути поглиблені знання аналітичного характеру з права України, відповідний рівень умінь порівняльного аналізу вітчизняного законодавства з урахуванням особливостей правового регулювання в інших країнах, задоволення потреб державних і приватних організацій у вирішенні правових питань;
 • оволодіння спеціальними уміннями та знаннями з обробки та аналізу правових питань;
 • отримати всебічні та глибинні знання з теорії та системи права, його основних положень і тенденцій розвитку, розуміння правових принципів та їх реалізація у процесі здійснення професійної діяльності;
 • майстерно користуватися повним арсеналом правових засобів при вирішенні будь-якої юридичної справи.

Освітній ступінь «бакалавр»:
Класичне «Право»

І курс ІІ курс
Філософія Конституційне право
Теорія держави і права Римське приватне право
Юридична психологія Кримінальне право
Історія політичних і правових учень Судові і правоохоронні органи
Університетська освіта Історія держави і права зарубіжних країн
Іноземна мова Іноземна мова
Бізнес-iнформатика Основи юридичної клінічної практики
Ділова українська мова Адміністративне право
Фізичне виховання Кримінально-процесуальне право
  Право Європейського Союзу
ІII курс ІV курс
Цивільне право Сімейне право
Міжнародне право Нотаріат
Трудове право Земельне та аграрне право
Господарське право Адвокатура
Цивільно-процесуальне право Тренінг-курс «Адвокація Європейської інтеграції»
Право соціального забезпечення Податкове право
Адміністративне судочинство Міжнародне економічне право
Корпоративне право Митне право
Право інтелектуальної власності Порівняльне право
Розгляд окремих категорій цивільних справ Господарське процесуальне право
Міжнародні соціальні стандарти Фінансове право
  Виконавче провадження

 

Спеціалізація «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності»

 

І курс ІІ курс
Філософія Конституційне право
Теорія держави і права Римське приватне право
Юридична психологія Кримінальне право
Історія політичних і правових учень Судові і правоохоронні органи
Університетська освіта Історія держави і права зарубіжних країн
Іноземна мова Іноземна мова
Бізнес-Інформатика Основи юридичної клінічної практики
Ділова українська мова Адміністративне право
Фізичне виховання Кримінально-процесуальне право
  Право Європейського Союзу
ІII курс ІV курс
Цивільне право Сімейне право
Міжнародне право Нотаріат
Трудове право Етика ділового спілкування
Господарське право Тренінг-курс «Управління командами»
Цивільно-процесуальне право Адвокатура
Історія світової культури Тренінг-курс «Адвокація Європейської інтеграції»
Адміністративне судочинство Політичне маніпулювання 
Корпоративне право Комунікативний менеджмент
Муніципальне право  Конфліктологія
Історія міжнародних відносин  Управління проектами
Правове забезпечення громадської і політичної діяльності  

Лише 2 конкурсні предмети ЗНО:

 1. Українська мова та література
 2. Будь-який інший предмет ЗНО на вибір абітурієнта

ПЕРЕВАГИ кваліфікації молодший бакалавр права:

 • можливість продовжити навчання зі спеціальності 081 Право на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти;
 • вільно продовжити навчання на бакалавраті одразу з третього курсу;
 • займати первинні посади за спеціальністю 081 Право - працювати за юридичним фахом вже після 2-го курсу навчання

Термін навчання – 2 роки

Ви навчаєтесь на юридичному факультеті, знаєте усі особливості базових галузей права і вже подумки тримаєте свій диплом бакалавра з права у руках, думаючи куди податись на роботу. Зачекайте! Доступ до правничої професії дає тільки диплом магістра з права! Саме магістратура формує прогресивні і незвичні для типового юриста знання.

Зібравши досвід провідних правничих закладів вищої освіти та узагальнивши потреби і вимоги сучасного роботодавця, пропонуємо вам ознайомитись з нашим баченням сучасного юриста та вступити на магістратуру права до Державного університету економіки і технологій за освітньою програмою «Право».

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 081 «Право» складений відповідно до сучасних викликів правничої професії і спрямований на формування особистісної та професійної компетенції правника.

Серед навчальних дисциплін освітньої програми ви зможете обрати: «Врегулювання конфліктів та медіація», «Антикорупційна діяльність і комплаєнс», «ІТ-право», «Управління проектами у громадській сфері», «Правові механізми захисту прав людини», «Юридична відповідальність у сфері економіки», «Порівняльне виборче право і парламентаризм», «Конкурентне право» та багато інших дисциплін, які на часі у сучасному правничому середовищі.

Більш детально ознайомитись із магістерською програмою можна за посиланням.

Дей Марина Олександрівна, Доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного університету

Дей

Я вдячна за неоціненний внесок науково-педагогічних працівників, за професійну підготовку майбутнього юриста і просто людини, бо саме такі якості притаманні випускникові кафедри «Права».

Бізяєва Олена Анатоліївна, начальник відділу договірної та зовнішньоекономічної діяльності адміністрації по правовим ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Бізяєва-Е.А._sm

Як випускник КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, я набула реальні знання та навички, які і сьогодні допомагають мені в щоденному вирішенні поставлених задач».

Шелест Роман Миколайович, заступник керівника Криворізької місцевої прокуратури №3

Шелест-Р.Н_sm

Отримання юридичної освіти в Криворізькому економічному інституті стало для мене «стартовим майданчиком» поступового розвитку в юриспруденції та впевненості у майбутньому. Велике дякую викладачам кафедри, які на власному досвіді та власним прикладом навчили досягати бажаного результату та відповідати за прийняті рішення.

Приміч Ігор Геннадійович, Заступник начальника вiддiлу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ГПУ

Примич

Навчання в Криворізькому економічному залишило самі приємні спогади про студентське життя та високий рівень викладання, що дозволило мені вдало побудувати професійну кар’єру, а виконання обов’язків старости академічної групи дозволило опанувати навички організаторських здібностей, що стало мені в нагоді при роботі на керівних посадах в органах прокуратури.

Рисіна Світлана Вікторівна, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу

Рісіна_sm

Никакой институт не сделает из вас юриста. Но здесь вы просто обязаны научиться самому главному навыку: умению приобретать знания и анализировать информацию. В этом вам с легкостью поможет кафедра права.

Новіков Максим Олексійович, Начальник юридичного відділу ПАТ «ІнГЗК», адвокат

Новіков Високий професіоналізм викладачiв КЕІ КНЕУ і спеціалізація викладання дисциплін господарсько-правового спрямування дозволили мені не лише знайти юридичну роботу в галузі народного господарства, але й очолити юридичний відділ одного з найбільших промислових підприємств міста Кривого Рогу. Завжди з ностальгією згадую своє навчання і з подякою тим, хто мене вчив.

 

Джерелейко Олена Євгенівна, суддя Дніпровського апеляційного суду​

 Джерелейко Озираючись в минуле, впевнююсь в правильності вибору вищого навчального закладу, навчання в якому дало ґрунтовні знання, практичні навички, завдяки яким омріяна професія стала реальністю.

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2021 ©