ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

Ви бажаєте забезпечити формування людського потенціалу управління громадянським суспільством, суб’єктами, державою, територіями, місцевого самоврядування?

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Шляхом публічної діяльності, Ви маєте змогу змінити на краще місцеве урядування, упорядкувати суспільні процеси та вчасно надати адміністративні послуги, щодо реалізації прав та свобод громадян.

Фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Переваги спеціальності:

Навчаючись за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Ви отримуєте:

 • можливість визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного адміністрування);
 • навички організовувати діяльність органу публічного адміністрування із застосуванням підходів і принципів стратегічного планування, критеріїв оцінювання результативності та ефективності, враховуючи умови навколишнього середовища та внутрішні чинники діяльності;
 • вміння визначати показники економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств;
 • можливість оволодіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування;
 • вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики ділового адміністрування та службового етикету;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • якщо Ви випускник технікумів або коледжів, у Вас є можливість вступити відразу на 3 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спорідненої спеціальності за умови успішного проходження вступного тестового випробування;
 • можливість проходити виробничу практику в установах та організаціях публічного сектору з отриманням заробітної плати;
 • можливість отримання сертифікатів з поглибленого вивчення іноземної мови;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість відвідувати заняття висококваліфікованих досвідчених фахівців-практиків та науковців;
 • успішні студенти мають можливість отримати різноманітні стипендії міського та обласного та державного рівнів;
 • можливість оволодіння сучасними програмними засобами у сфері публічного управління та навичками електронного урядування;
 • можливість отримати вищу освіту за іншою спеціальністю паралельно з основною;
 • можливість відвідувати курси іноземних мов Центру довузівської підготовки та освіти дорослих (вивчення англійської, польської, німецької, французької та ін);
 • розвивати свої спортивні та творчі здібності у спорткомплексі ДУЕТ

Випускник може займати посади:

 • спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади;
 • керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників;
 • головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади, провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби, керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій;
 • бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

Не дивлячись на те, що спеціальність «Публічне управління та адміністрування» введена тільки у 2016 році, випускники минулих років КЕІ реалізували себе на державній службі. Це свідчить про потребу на ринку праці у фахівцях такого профілю та робить спеціальність перспективною як в регіоні, так і на державному рівні. Серед випускників кафедри менеджменту сьогодні є працівники апарату Верховної Ради України, депутати Дніпропетровської обласної ради, депутати та посадові особи Криворізької міської та районних у місті рад. Наші випускники, які зараз працюють у публічному секторі, презентують своє бачення переваг навчання у Криворізькому економічному…

Заступник Криворізького міського голови Олександр Катриченко:

Katrichenko «Моя кар’єра на державній службі розпочалася з перших управлінських кроків у складі ради студентського самоврядування Криворізького економічного. Далі був молодіжний міськвиконком, який я очолював, робота начальником відділу, управління житлової політики та благоустрою виконкому міськради, нинішня посада… Проте путівку у життя дав сам інститут. Пишаюсь, що є його вихованцем…»

 

Заступник голови Довгинцівської районної у місті Кривому Розі ради Сергій Столітній:

Столітній «Знання, отримані під час навчання на кафедрі менеджменту у Криворізькому економічному інституті прийшлося в нагоді мені і в той час, як я очолював промислове підприємство Криворізький суриковий завод, і в той період життя, коли я перебуваю на службі в органах місцевого самоврядування. Ці знання супроводжують в житті, дають можливість бути професіоналом, відчувати впевненість у правильності прийнятих рішень. Проте, вчитися треба й після інституту, саме життя вчить нас новому, раніше невідомому, а інститут озброїв ще й вмінням вчитися…»

Які дисципліни Ви будете вивчати?

І курс Обовʼязкові дисципліни: ІІ курс Обовʼязкові дисципліни:
Теорія держави і права Соціологія
Українська мова професійного спрямування Публічна служба
Бізнес-інформатика Менеджмент
Історія української державності Державне та регіональне  управління 
Політологія Адміністративне право
Іноземна мова Іноземна мова
Демократія: від теорії до практики  
Конституційне право  
І курс Вибіркові дисципліни: ІІ курс Вибіркові дисципліни:
Філософія Візуалізація даних
Лідерство Політичне маніпулювання
Університетська освіта Правове регулювання органів місцевого самоврядування
Психологія Виборче право
Ораторське мистецтво Адміністрування виборчих процедур
Гендерна рівність Право інтелектуальної власності
Управління базами даних Бюджетна система
Публічна статистика Мистецтво ведення переговорів
ІІІ курс Обовʼязкові дисципліни: ІV курс Обовʼязкові дисципліни:
Публічне адміністрування Фахова іноземна мова
Місцеве самоврядування Персональний менеджмент
Теорія та історія державного управління Інформаційне право
Діловодство Комунікації в публічній адміністрації
Адміністративний процес Муніципальний менеджмент
Фахова іноземна мова Електронне урядування
Електронний документообіг та робота з відкритими реєстрами Антикорупційна діяльність
  Управління проектами
ІІІ курс Вибіркові дисципліни: ІV курс Вибіркові дисципліни:
Урбаністика Програмування на Pyton
Організації громадянського суспільства Сервіс-менеджмент
Публічне управління об'єднаними територіальними громадами Грантрайтинг
Зв'язки з громадськістю Маркетинг територій
Місцеві фінанси Big Data в публічному управлінні
Медіаграмотність Соціальний маркетинг
Децентралізація: теорія і практика Управління розвитком територій
Основи наукових досліджень Публічне управління та адміністрування в зарубіжних країнах

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Магістерська програма
"Публічне управління на регіональному
та місцевому рівнях"
Магістерська програма
"Управління персоналом публічної сфери"
Соціальна відповідальність Соціальна відповідальність
Кадрова політика і публічна служба Кадрова політика і публічна служба
Методологія та організація наукових досліджень Методологія та організація наукових досліджень
Управлінські інформаційні системи Управлінські інформаційні системи
Адміністрування виборчих процедур Адміністрування виборчих процедур
Іноземна мова професійного спрямування Іноземна мова професійного спрямування
Врегулювання конфліктів та медіація Врегулювання конфліктів та медіація
Публічне управління в інформаційному суспільстві Публічне управління в інформаційному суспільстві
Антикорупційна діяльність і комплаєнс Антикорупційна діяльність і комплаєнс
Публічне управління в громадському секторі Психологія управління
Стратегічні комунікації у публічній адміністрації Стратегічні комунікації у публічній адміністрації
Аналіз публічних політик Кадрове діловодство в органах публічного управління
Управління проектами у публічній сфері Управління HR в публічній сфері
АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©