Ви бажаєте забезпечити формування людського потенціалу управління громадянським суспільством, суб’єктами, державою, територіями, місцевого самоврядування?

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Шляхом публічної діяльності, Ви маєте змогу змінити на краще місцеве урядування, упорядкувати суспільні процеси та вчасно надати адміністративні послуги, щодо реалізації прав та свобод громадян.

Фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Випускник може займати посади:

 • спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади;
 • керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників;
 • головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади, провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби, керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій;
 • бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

Навчаючись за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Ви отримуєте:

 • можливість визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного адміністрування);
 • навички організовувати діяльність органу публічного адміністрування із застосуванням підходів і принципів стратегічного планування, критеріїв оцінювання результативності та ефективності, враховуючи умови навколишнього середовища та внутрішні чинники діяльності;
 • вміння визначати показники економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств;
 • можливість оволодіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування;
 • вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики ділового адміністрування та службового етикету;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • якщо Ви випускник технікумів або коледжів, у Вас є можливість вступити відразу на 3 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спорідненої спеціальності за умови успішного проходження вступного тестового випробування;
 • можливість проходити виробничу практику в установах та організаціях публічного сектору з отриманням заробітної плати;
 • можливість отримання сертифікатів з поглибленого вивчення іноземної мови;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість відвідувати заняття висококваліфікованих досвідчених фахівців-практиків та науковців;
 • успішні студенти мають можливість отримати різноманітні стипендії міського та обласного та державного рівнів;
 • можливість оволодіння сучасними програмними засобами у сфері публічного управління та навичками електронного урядування;
 • можливість отримати вищу освіту за іншою спеціальністю паралельно з основною;
 • можливість відвідувати курси іноземних мов Центру довузівської підготовки та освіти дорослих (вивчення англійської, польської, німецької, французької та ін);
 • розвивати свої спортивні та творчі здібності у спорткомплексі КЕІ

Освітній ступінь «бакалавр»:

І курс ІІ курс
Філософія Макроекономіка
Основи економічної науки Конституційне право
Вища математика Соціологія
Психологія бізнесу Політологія
Університетська освіта Статистика
Іноземна мова Іноземна мова
Історія української державності Мікроекономіка
Бізнес-інформатика Бухгалтерський облік
Ділова українська мова Економічний аналіз
Фізичне виховання Менеджмент
  Маркетинг
  Фізичне виховання
ІІІ курс ІV курс
Фахова іноземна мова Фахова іноземна мова
Фінанси Місцеве самоврядування в Україні
Міжнародна економіка Комунікативний менеджмент
Публічне адміністрування Електронне урядування
Цифрова економіка Муніципальний менеджмент
Основи публічної служби Місцеві фінанси
Лідерство Інтелектуальна власність
Теорія та історія державного управління Управління розвитком територій
 Адміністративне право Основи антикорупційної політики
 Європейська інтеграція Мистецтво ведення переговорів
  Професійна кар'єра успішного фахівця
  Регіональне управління
  Регіональна економіка
  Управління проектами

Освітній ступінь «магістр»:

Обов’язкові:

 • глобальна економіка;
 • соціальна відповідальність;
 • методологія наукових досліджень;
 • управлінські інформаційні системи;
 • іноземна мова професійного спрямування;
 • бізнес-право.

Дисципліни магістерської програми «Управління на регіональному та місцевому рівні»:

 • публічне управління в інформаційному суспільстві;
 • кадрова політика і публічна служба;
 • стратегічні комунікації у публічній адміністрації;
 • управління місцевими проектами і програмами;
 • інновації в публічному управлінні;
 • адміністрування виборчих процедур.

Дисципліни магістерської програми «Управління персоналом в публічній сфері»:

 • публічне управління в інформаційному суспільстві;
 • кадрова політика і публічна служба;
 • стратегічні комунікації у публічній адміністрації;
 • управління HR ;
 • інновації в публічному управлінні;
 • кадрове адміністрування.

Не дивлячись на те, що спеціальність «Публічне управління та адміністрування» введена тільки у 2016 році, випускники минулих років КЕІ реалізували себе на державній службі. Це свідчить про потребу на ринку праці у фахівцях такого профілю та робить спеціальність перспективною як в регіоні, так і на державному рівні. Серед випускників кафедри менеджменту сьогодні є працівники апарату Верховної Ради України, депутати Дніпропетровської обласної ради, депутати та посадові особи Криворізької міської та районних у місті рад. Наші випускники, які зараз працюють у публічному секторі, презентують своє бачення переваг навчання у Криворізькому економічному…

Заступник Криворізького міського голови Олександр Катриченко:

Katrichenko «Моя кар’єра на державній службі розпочалася з перших управлінських кроків у складі ради студентського самоврядування Криворізького економічного. Далі був молодіжний міськвиконком, який я очолював, робота начальником відділу, управління житлової політики та благоустрою виконкому міськради, нинішня посада… Проте путівку у життя дав сам інститут. Пишаюсь, що є його вихованцем…»

 

Заступник голови Довгинцівської районної у місті Кривому Розі ради Сергій Столітній:

Столітній «Знання, отримані під час навчання на кафедрі менеджменту у Криворізькому економічному інституті прийшлося в нагоді мені і в той час, як я очолював промислове підприємство Криворізький суриковий завод, і в той період життя, коли я перебуваю на службі в органах місцевого самоврядування. Ці знання супроводжують в житті, дають можливість бути професіоналом, відчувати впевненість у правильності прийнятих рішень. Проте, вчитися треба й після інституту, саме життя вчить нас новому, раніше невідомому, а інститут озброїв ще й вмінням вчитися…»

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©