ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Ви бажаєте забезпечити формування людського потенціалу управління громадянським суспільством, суб’єктами, державою, територіями, місцевого самоврядування?

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Шляхом публічної діяльності, Ви маєте змогу змінити на краще місцеве урядування, упорядкувати суспільні процеси та вчасно надати адміністративні послуги, щодо реалізації прав та свобод громадян.

Фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Переваги спеціальності:

Навчаючись за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Ви отримуєте:

 • можливість визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного адміністрування);
 • навички організовувати діяльність органу публічного адміністрування із застосуванням підходів і принципів стратегічного планування, критеріїв оцінювання результативності та ефективності, враховуючи умови навколишнього середовища та внутрішні чинники діяльності;
 • вміння визначати показники економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств;
 • можливість оволодіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування;
 • вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики ділового адміністрування та службового етикету;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • якщо Ви випускник технікумів або коледжів, у Вас є можливість вступити відразу на 3 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спорідненої спеціальності за умови успішного проходження вступного тестового випробування;
 • можливість проходити виробничу практику в установах та організаціях публічного сектору з отриманням заробітної плати;
 • можливість отримання сертифікатів з поглибленого вивчення іноземної мови;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість відвідувати заняття висококваліфікованих досвідчених фахівців-практиків та науковців;
 • успішні студенти мають можливість отримати різноманітні стипендії міського та обласного та державного рівнів;
 • можливість оволодіння сучасними програмними засобами у сфері публічного управління та навичками електронного урядування;
 • можливість отримати вищу освіту за іншою спеціальністю паралельно з основною;
 • можливість відвідувати курси іноземних мов Центру довузівської підготовки та освіти дорослих (вивчення англійської, польської, німецької, французької та ін);
 • розвивати свої спортивні та творчі здібності у спорткомплексі ДУЕТ

Випускник може займати посади:

 • спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади;
 • керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників;
 • головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади, провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби, керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій;
 • бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (240 кредитів ЄКТС)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Теорія держави і права (5 кр.)
Українська мова професійного спрямування (4 кр.)
Прикладна інформатика (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)
Історія української державності (5 кр.)

Варіативні компоненти – 8 кредитів
(здобувач обирає 2 компоненти):

Право інтелектуальної власності (4 кр.)
Лідерство (4 кр.)
Робота з джерелами та фактчекінг (4 кр.)
Тренінг-курс з ефективних комунікацій та командоутворення (4 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Теорія держави і права (4 кр.)
Філософія (4 кр.)
Іноземна мова (4 кр.)
Демократія: від теорії до практики (4 кр.)
Конституційне право (5 кр.)
Практика навчальна(3кр.)

Варіативні компоненти – 6 кредитів
(здобувач обирає 2 компоненти):

Ораторське мистецтво (3 кр.)
Психологія (3 кр.)
Управління базами даних (3 кр.)
Публічна статистика(3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Іноземна мова (2 кр.)
Політологія (6 кр.)
Публічна служба (6 кр.)
Менеджмент (5 кр.)
Державне та регіональне управління (5 кр.)

Варіативні компоненти – 6 кредитів
(здобувач обирає 2 компоненти):

Програмування на Pyton (3кр.)
Політичне маніпулювання (3 кр.)
Правове регулювання органів місцевого самоврядування (3 кр.)
Виборче право (3 кр.)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Іноземна мова (3 кр.)
Соціологія (4 кр.)
Державне та регіональне  управління (6 кр.)
Адміністративне право (6 кр.)
Практика виробнича (3 кр.)

Варіативні компоненти – 8 кредитів
 (здобувач обирає 2 компоненти):

Адміністрування виборчих процедур (4 кр.)
Мистецтво ведення переговорів (4 кр.)
Візуалізація даних (4 кр.)
Дизайн мислення (4 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Публічне адміністрування (5 кр.)
Місцеве самоврядування (5 кр.)
Теорія та історія державного управління (4 кр.)
Діловодство (5 кр.)

Варіативні компоненти – 8 кредитів
(здобувач обирає 2 компоненти):

Гендерна рівність (4 кр.)
Бюджетна система (4 кр.)
Big Data в публічному управлінні (4 кр.)
Зв'язки з громадськістю (4 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Теорія та історія державного управління (4 кр.)
Адміністративний процес (5 кр.)
Електронний документообіг та робота з відкритими реєстрами (4 кр.)
Практика виробнича (4кр.)

Варіативні компоненти – 10 кредитів
(здобувач обирає 2 компоненти):

Місцеві фінанси (5 кр.)
Європейська інтеграція (5 кр.)
Децентралізація: теорія і практика (5 кр.)
Маркетинг територій (5 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Електронне урядування (4 кр.)
Інформаційне право (6 кр.)
Комунікації в публічній адміністрації (5 кр.)
Муніципальний менеджмент (5 кр.)

Варіативні компоненти – 8 кредитів
(здобувач обирає 2 компоненти):

Організації громадянського суспільства (4 кр.)
Сервіс-менеджмент (4 кр.)
Грантрайтинг (4 кр.)
Social media marketing (4 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Персональний менеджмент (3 кр.)
Антикорупційна діяльність (4 кр.)
Управління проєктами (3 кр.)
Практика переддипломна (6кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи (4 кр.)
Атестаційний екзамен (2 кр.)

Варіативні компоненти – 6 кредитів
(здобувач обирає 2 компоненти):

Публічне управління об'єднаними територіальними громадами (3 кр.)
Урбаністика (3 кр.)
Управління розвитком територій (3 кр.)
Публічне управління та адміністрування в зарубіжних країнах (3 кр.)

Студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти проходять виробничу та переддипломну практику в органах місцевого самоврядування та органах державної влади: виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у містах рад, Криворізька районна державна адміністрація, тощо.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»  (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Соціальна відповідальність (3 кр.)
Врегулювання конфліктів та медіація (3 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Кадрова політика і публічна служба (3 кр.)

Варіативні компоненти –18 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Антикорупційна  діяльність та комплаєнс (6 кр.)
Робота з відкритими реєстрами та базами даних (6 кр.)
Законодавча діяльність та нормопроектування (6 кр.)

Блок 2

Адміністрування виборчих процедур (6 кр.)
Інновації в публічному управлінні (6 кр.)
Публічне управління в громадському секторі (6 кр.)

Блок 3

Демократія: від теорії до практики (6 кр.)
Електронне урядування  (6 кр.)
Грантрайтинг (6 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Управлінські інформаційні системи (5 кр.)
Публічне управління в інформаційному суспільстві (5 кр.)
Стратегічні комунікації у публічній адміністрації (5 кр.)

Варіативні компоненти –15 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (німецька) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (французська) (5 кр.)

Блок 2

Аналіз публічних політик (5 кр.)
Психологія управління (5 кр.)
Філософія публічного управління (5 кр.)

Блок 3

Управління проектами (5 кр.)
Порівняльне публічне управління (5 кр.)
Управління розвитком територій (5 кр.)

3 семестр – 30 кредитів
Міжпредметний тренінг (3 кр.)
Практика переддипломна (12 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи (15 кр.)

Студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти проходять виробничу та переддипломну практику в органах місцевого самоврядування та органах державної влади: виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у містах рад, Криворізька районна державна адміністрація, тощо.

Не дивлячись на те, що спеціальність «Публічне управління та адміністрування» введена тільки у 2016 році, випускники минулих років КЕІ реалізували себе на державній службі. Це свідчить про потребу на ринку праці у фахівцях такого профілю та робить спеціальність перспективною як в регіоні, так і на державному рівні. Серед випускників кафедри менеджменту сьогодні є працівники апарату Верховної Ради України, депутати Дніпропетровської обласної ради, депутати та посадові особи Криворізької міської та районних у місті рад. Наші випускники, які зараз працюють у публічному секторі, презентують своє бачення переваг навчання у Криворізькому економічному…

Заступник Криворізького міського голови Олександр Катриченко:

Katrichenko «Моя кар’єра на державній службі розпочалася з перших управлінських кроків у складі ради студентського самоврядування Криворізького економічного. Далі був молодіжний міськвиконком, який я очолював, робота начальником відділу, управління житлової політики та благоустрою виконкому міськради, нинішня посада… Проте путівку у життя дав сам інститут. Пишаюсь, що є його вихованцем…»

 

Заступник голови Довгинцівської районної у місті Кривому Розі ради Сергій Столітній:

Столітній «Знання, отримані під час навчання на кафедрі менеджменту у Криворізькому економічному інституті прийшлося в нагоді мені і в той час, як я очолював промислове підприємство Криворізький суриковий завод, і в той період життя, коли я перебуваю на службі в органах місцевого самоврядування. Ці знання супроводжують в житті, дають можливість бути професіоналом, відчувати впевненість у правильності прийнятих рішень. Проте, вчитися треба й після інституту, саме життя вчить нас новому, раніше невідомому, а інститут озброїв ще й вмінням вчитися…»

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©