ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Якщо Ви хочете бути професіоналом в сфері проектування, виробництва та експлуатації механічного, гідравлічного та роботизованого обладнання, то Вам варто здобути освіту за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Фахівці з даної спеціальності можуть виконувати проектування деталей, вузлів і обладнання з використанням сучасних CAD систем, проводити аналіз функціонування обладнання у віртуальному середовищі, здійснювати моделювання роботи машин з використанням сучасних мов програмування.

Переваги вивчення «Галузевого машинобудування»:

Особисті якості майбутнього фахі­вця – технічні знання та навички, уміння вирішу­вати складні інженерні задачі, аналітичне мислення, розвинуті математичні здібності.

Спеціаліст з галузевого машинобудування може:

 • розробляти нові та удосконалювати наявні конструкції машин та обладнання; 
 • виконувати проектування деталей, вузлів і обладнання з використанням сучасних CAD систем;
 • проводити віртуальний аналіз надійності деталі;
 • якісно виконувати технічний аудит механічного обладнання металургійного та гірничого комплексів;
 • виконувати технічний супровід, удосконалення та нагляд обладнання;
 • використовувати поєднання матеріальних, людських і економічних ресурсів для розробки технічних рішень, які допоможуть вдовольнити потреби виробництва та суспільства.

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!


ФКП

Фаховий коледж "Політехніка"

Про спеціальність на сайті коледжу:
 133 Галузеве машинобудування


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Фаховий коледж "Політехніка" ДУЕТ
проспект Поштовий, 66

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-781-08-35
vstup.fkp.duet@gmail.com


КТФК

Криворізький технічний фаховий коледж

Про спеціальність на сайті коледжу:
133  Галузеве машинобудування


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ
вул. Степана Тільги,40

м. Кривий Ріг
Тел. (097) 305-52-94
collegeadmcom@gmail.com


КМФК

Криворізький металургійний фаховий коледж

Про спеціальність на сайті коледжу:
133 Галузеве машинобудування

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький металургійний фаховий коледж ДУЕТ
вул. Медична, 4

м. Кривий Ріг
Тел. (067) 318 35 94(097) 040-91-19
kknmetau18@gmail.com

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» (240 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 3 р.10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредитів

Загальна хімія (3 кр.) - залік
Загальна фізика (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерний інжиніринг в галузі (4 кр.) - екзамен
Українська мова за технічним спрямуванням в ГМК (3 кр.) - залік
Історія української державності (3 кр.) - залік
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Технічне креслення та комп'ютерна графіка (5 кр.) - екзамен
Промислова ергономіка (5 кр.) - екзамен
Загальна металургія (4 кр.) - залік
Захист навколишнього середовища на металургійних і гірничих виробництв (4 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Спеціальні розділи фізики (5 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (4 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (5 кр.) - залік
Взаємозамінність та стандартизація (4 кр.) - екзамен
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - екзамен
Філософія (3 кр.) - залік
Соціолоія (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Політологія (3 кр.) - залік
Підприємництво (3 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Технічні вимірювання (3 кр.) - залік
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство (5 кр.) - екзамен
Теоретична механіка (5 кр.) - залік
Опір матеріалів (5 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 0 кредитів

 

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредитів

Організація та управління виробництвом металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Теоретична механіка (6 кр.) - екзамен
Опір матеріалів (5 кр.) - екзамен
Теорія механізмів і машин (6 кр.) - екзамен
Деталі машин (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 6 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Проєктування та розрахунок металевих конструкцій (6 кр.) - залік
Основи будівельної механіки (6 кр.) - залік

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Деталі машин (6 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Основи автоматизованого проєктування технологічного обладнання (6 кр.) - екзамен
Технологічні основи машинобудування (5 кр.) - екзамен
Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 10 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Основи теплотехніки (3 кр.) - залік
Ресурсозберігаючі технології (3 кр.) - залік
Електропривод металургійних машин та агрегатів (3 кр.) - залік
Електропривод транспорту металургійних підприємств (3 кр.) - залік
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, експлуатація гідравлічних систем (4 кр.) - залік
Теорія та практика змащування металургійних машин (4 кр.) - залік

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Підйомно-транспортні машини (5 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Експлуатація та обслуговування машин (4 кр.) - залік
Застосування металообробних верстатів в гірничо-металургійній галузі (4 кр.) - залік
Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів (4 кр.) - екзамен
Механічне обладнання аглодоменного та сталеплавильного виробництва (4 кр.) - залік
Виробнича практика (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 5 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, експлуатація гідравлічних систем (5 кр.) - екзамен
Теорія та практика змащування металургійних машин (5 кр.) - екзамен

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Механічне обладнання аглодоменного та сталеплавильного виробництва (3 кр.) - екзамен
Розрахунки металургійних механізмів та агрегатів (4 кр.) - залік
Складання металургійних машин та агрегатів (5 кр.) - екзамен, курсова робота

Варіативні компоненти – 18 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Комп'ютерне проєктування елементів механічного обладнання (8 кр.) - екзамен
Моделювання та оптимальні технологічні системи (8 кр.) - екзамен
Механічне обладнання прокатного виробництва (4 кр.) - залік
Спецметоди розрахунку металургійних машин та агрегатів (4 кр.) - залік
Теорія та моделювання технічних систем (6 кр.) - залік
Теорія подібності (6 кр.) - залік

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Розрахунки металургійних механізмів та агрегатів (5 кр.) - екзамен, курсова робота
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 10 кредитів (2 з 4-ти дисциплін)

Механічне обладнання прокатного виробництва (5 кр.) - екзамен
Спецметоди розрахунку металургійних машин та агрегатів (5 кр.) - екзамен
Основи тріботехніки (5 кр.) - залік
Основи мехатроніки та робототехніки (5 кр.) - залік

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» (180 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 2 р. 10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Соціологія  (3 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство (5 кр.) - екзамен
Теоретична механіка (5 кр.) - залік
Опір матеріалів (5 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 0 кредитів
 

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 26 кредитів

Організація виробництва металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Теоретична механіка (6 кр.) - екзамен
Опір матеріалів (5 кр.) - екзамен
Теорія механізмів і машин (6 кр.) - екзамен
Деталі машин (3 кр.) - залік
Політологія  (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 4 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Проєктування та розрахунок металевих конструкцій (4 кр.) - залік
Основи будівельної механіки (4 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Деталі машин (6 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Основи автоматизованого проєктування технологічного обладнання (6 кр.) - екзамен
Технологічні основи машинобудування (5 кр.) - екзамен
Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 10 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Основи теплотехніки (3 кр.) - залік
Ресурсозберігаючі технології (3 кр.) - залік
Електропривод металургійних машин та агрегатів (3 кр.) - залік
Електропривод транспорту металургійних підприємств (3 кр.) - залік
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, експлуатація гідравлічних систем (4 кр.) - залік
Теорія та практика змащування металургійних машин (4 кр.) - залік

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Підйомно-транспортні машини (5 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Експлуатація та обслуговування машин (4 кр.) - залік
Застосування металообробних верстатів в гірничо-металургійній галузі (4 кр.) - залік
Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів (4 кр.) - екзамен
Механічне обладнання аглодоменного та сталеплавильного виробництва (4 кр.) - залік
Виробнича практика (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 5 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, експлуатація гідравлічних систем (5 кр.) - екзамен
Теорія та практика змащування металургійних машин (5 кр.) - екзамен

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Механічне обладнання аглодоменного та сталеплавильного виробництва (3 кр.) - екзамен
Розрахунки металургійних механізмів та агрегатів (4 кр.) - залік
Складання металургійних машин та агрегатів (5 кр.) - екзамен, курсова робота

Варіативні компоненти – 18 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Комп'ютерне проєктування елементів механічного обладнання (8 кр.) - екзамен
Моделювання та оптимальні технологічні системи (8 кр.) - екзамен
Механічне обладнання прокатного виробництва (4 кр.) - залік
Спецметоди розрахунку металургійних машин та агрегатів (4 кр.) - залік
Теорія та моделювання технічних систем (6 кр.) - залік
Інформаційні технології  в гірничо-металургійному комплексі (6 кр.) - залік

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Розрахунки металургійних механізмів та агрегатів (5 кр.) - екзамен, курсова робота
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 10 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Механічне обладнання прокатного виробництва (5 кр.) - екзамен
Спецметоди розрахунку металургійних машин та агрегатів (5 кр.) - екзамен
Основи тріботехніки (5 кр.) - залік
Основи мехатроніки та робототехніки (5 кр.) - залік

Метою проходження виробничої/переддипломної практики здобувачами вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти є поглиблення та закріплення теоретичних знань отриманих здобувачами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь за відповідною спеціальністю

Основними завданнями виробничої/переддипломної практики є:

1) отримання практичних навичок і досвіду роботи на підприємствах за відповідною спеціальністю;

2) ознайомлення з виробничими процесами і технологічними циклами виробництва;

3) відпрацювання вмінь і навичок за спеціальністю;

4) набуття навичок роботи з професійною документацією (ДСТУ, нормативні документи, технологічні інструкції, кресленики тощо) та збір матеріалу для написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

Студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти проходять виробничу/переддипломну практику на підприємствах-партнерах Державного університету економіки і технологій, таких як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ГЗК «Метінвест», м. Кривий Ріг, ТОВ «Метінвест – Криворізький ремонтно-механічний завод» (КРМЗ), ТОВ «Рудомайн» м. Кривий Ріг.

Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 р. 5 міс. 

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 19 кредитів

Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - залік
Патентознавство (3 кр.) - залік
Охорона праці в галузі та цивільний захист (3 кр.) - екзамен
Надійність, монтаж та ремонт металургійного обладнання (7 кр.) - екзамен, курсова робота
Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 11 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Основи наукових досліджень та методи прикладного статистичного аналізу в машинобудуванні (8 кр.) - екзамен
Проблеми конструювання та експлуатації металургійного обладнання (8 кр.) - екзамен
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (3 кр.) - залік
Iнформацiйнi технологiї науково-дослiдної дiяльностi (3 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 14 кредитів

Професійна іноземна лексика (4 кр.) - залік
Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - екзамен
Науково-педагогiчний практикум (3 кр.) - залік
Організація ремонтних та монтажних робіт (4 кр.) - екзамен, курсова робота

Варіативні компоненти – 16 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Вібраційна техніка та технічна діагностика металургійного устаткування (8 кр.) - екзамен
Розрахунок та конструювання мастильно-охолоджуючих систем в металургії (8 кр.) - екзамен
Теорія коливань та динаміка металургійних машин (4 кр.) - залік
Несучі конструкції металургійних агрегатів (4 кр.) - залік
Комп'ютеризація інженерних розрахунків (4 кр.) - залік
Безпека та механіка руйнування металургійного обладнання (4 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Переддипломна практика (12 кр.) - залік
Підготовка кваліфікаційної роботи магістра (18 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 0 кредитів

Метою проходження переддипломної практики студентами за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» на другому(магістерському) рівні вищої освіти є підготовка здобувачів до виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи, а саме: ознайомлення здобувача з практичними аспектами тематики, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір необхідних матеріалів, які стосуються обраного механічного обладнання та набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних інноваційних технічних  рішень по розглядаємому виробничому устаткуванню.

Основними завданнями переддипломної практики є:

 • закріплення теоретичних знань та закріплення їх на практиці;

 • набуття досвіду організаційної та управлінської діяльності зі своєї спеціальності;

 • здобуття здобувачами навичок самостійної практичної діяльності зі своєї спеціальності;

 • на основі набутих знань знаходити недоліки та шляхи їх усунення, що стосується роботи обраного механічного обладнання;

 • закріплення та поглиблення практичних знань і вмінь, щодо роботи з інженерними креслениками;

 • збір необхідного матеріалу для написання випускної магістерської кваліфікаційної роботи, яка б мала практичне значення для відповідної галузі та самого підприємства.

Студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на другому(магістерському) рівні вищої освіти проходять переддипломну практику на підприємствах-партнерах Державного університету економіки і технологій, таких як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ГЗК «Метінвест», м. Кривий Ріг), ТОВ «Метінвест – Криворізький ремонтно-механічний завод» (КРМЗ), ТОВ «Рудомайн» м. Кривий Ріг.

Результатом високого рівня підготовки спеціалістів кафедри Інжинірингу з галузевого машинобудування є те, що щорічно велика кількість випускників кафедри стає працівниками ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших установ. Випускниками кафедри є такі особистості, що займали або займають керуючі посади:

 1. Севернюк В.В. – колишній генеральний директор комбінату «Криворіжсталь»;
 2. Довгонок А.І. – колишній генеральний директор виробничого об’єднання «Регом»;
 3. Кучер В.І. – колишній начальник управління з якості продукції комбінату «Криворіжсталь»;
 4. Рудич В.В. – колишній головний механік комбінату «Криворіжсталь»;
 5. Половінкін П.С. – колишній головний інженер ВАТ заводу «ЛЕМКАР»;
 6. Задорожній В.К. – Народний депутат України VII скликання, депутат Криворізької міської ради, колишній перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, заступник міського голови м. Кривий Ріг;
 7. Родін Є.В. – колишній головний інженер КЦРЗ;
 8. Савич В.О. – колишній директор департаменту з капітальних ремонтів ПАТ «АМКР»;
 9. Соколовський А.В. – колишній головний інженер КП «Кривбасводоканал»;
 10. Китач О.І. – директор Криворізького технічного коледжу НМетАУ;
 11. Моргун А.І. – директор Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©