ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

  1. Затребуваність професії на ринку праці.
  2. Широкі можливості для підвищення розряду і перекваліфікації в суміжні області.
  3. Можливість застосовувати свої знання і навички в звичайному житті.
  4. Можливість отримувати гідну заробітну плату.
  5. Можливість отримувати додатковий дохід.

Випускник кафедри ЕІА – це фахівець в області автоматизованого електроприводу. 

У чому перевага вивчення «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки»?

Освоївши особливості типових технологічних процесів ключових галузей промисловості, отримавши знання в області мікропроцесорної техніки, електрифікації і автоматизації технологічних процесів, теорії автоматичного управління, теоретичної та прикладної механіки, автоматизованого електропривода, виконавчих машин і механізмів – він стає центральною фігурою сучасного виробництва.

Ви можете вступити в коледж на основі:

  • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
  • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
  • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!


ФКП

Фаховий коледж "Політехніка"

Про спеціальність на сайті коледжу:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Фаховий коледж "Політехніка" ДУЕТ
проспект Поштовий, 66

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-781-08-35
vstup.fkp.duet@gmail.com

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» (240 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 3 р.10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Загальна хімія (3 кр.) - залік
Загальна фізика (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерний інжиніринг в галузі (4 кр.) - екзамен
Українська мова за технічним спрямуванням в ГМК (3 кр.) - залік
Історія української державності (3 кр.) - залік
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Технічне креслення та комп'ютерна графіка (5 кр.) - екзамен
Промислова ергономіка (5 кр.) - екзамен
Загальна металургія (4 кр.) - залік
Захист навколишнього середовища на металургійних і гірничих виробництв (4 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Спеціальні розділи фізики (5 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (4 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (5 кр.) - залік
Основи електротехніки (4 кр.) - екзамен
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - екзамен
Філософія (3 кр.) - залік
Соціолоія (3 кр) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Політологія (3 кр.) - залік
Підприємництво (3 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Основи електричних вимірювань (7 кр.) - екзамен
Електроматеріалознавство (5 кр.) - залік
Основи САПР (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Електричні апарати (3 кр.) - залік
Надійність та діагностика електромеханічних систем (3 кр.) - залік

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Організація та управління виробництвом металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Електричні машини (6 кр.) - екзамен
Електрообладнання та електропостачання (6 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 15 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Електроніка та мікросхемотехніка (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Мікропроцесорні пристрої (5 кр.) - залік
Мережеві технології автоматизації (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Силові перетворювачі (5 кр.) - залік

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Механіка (3 кр.) - залік 
Теорія автоматичного керування (4 кр.) - залік
Програмування систем реального часу (7 кр.) - екзамен
Теоретичні основи електротехніки (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Основи мехатроніки (9 кр.) - екзамен
Електроустаткування металургійних заводів (9 кр.) - екзамен

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Теорія автоматичного керування (8  кр.) - екзамен, курсова робота
Системи керування електроприводами (4 кр.) - залік
Теоретичні основи електротехніки (9  кр.) - екзамен
Виробнича практика (4 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 5 кредитів (' з 1-х дисциплін)

Системне програмування (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерні методи розв'язання інженерних задач (5 кр.) - екзамен

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 14 кредитів

Системи керування електроприводами (10 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Теорія електропривода (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 16 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Основи робототехніки (6 кр.) - екзамен
Застосування пакетів прикладних програм при моделюванні електромеханічних систем (10 кр.) - екзамен
Системи управління базами даних (6 кр.) - екзамен
Спеціальні питання електричних машин (10 кр.) - екзамен

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Теорія електропривода (5 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Елементи автоматизованого електропривода (4 кр.) - залік
Моделювання електромеханічних систем (6 кр.) - екзамен
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 0 кредитів

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» (180 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 2 р. 10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Соціологія  (3 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Основи електричних вимірювань (7 кр.) - екзамен
Електроматеріалознавство (5 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)


Електричні апарати (3 кр.) - залік
Надійність та діагностика електромеханічних систем (3 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Політологія  (3 кр.) - залік
Організація виробництва металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Електричні машини (6 кр.) - екзамен
Електрообладнання та електропостачання (4 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 14 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Електроніка та мікросхемотехніка (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Мікропроцесорні пристрої (4 кр.) - залік
Мережеві технології автоматизації (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Силові перетворювачі (4 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Механіка (6 кр.) - залік
Теорія автоматичного керування (4 кр.) - залік
Програмування систем реального часу (6 кр.) - екзамен
Теоретичні основи електротехніки (5 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Основи мехатроніки (9 кр.) - екзамен
Електроустаткування металургійних заводів (9 кр.) - екзамен

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Теорія автоматичного керування (8  кр.) - екзамен, курсова робота
Системи керування електроприводами (4 кр.) - залік
Теоретичні основи електротехніки (9  кр.) - екзамен
Виробнича практика (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 12 кредитів (3 з 9-ти дисциплін)

Системне програмування (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерні методи розв'язання інженерних задач (5 кр.) - екзамен

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 14 кредитів

Системи керування електроприводами (10 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Теорія електропривода (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 15 кредитів (4 з 12-ти дисциплін)

Основи робототехніки (6 кр.) - екзамен
Застосування пакетів прикладних програм при моделюванні електромеханічних систем (10 кр.) - екзамен
Системи управління базами даних (6 кр.) - екзамен
Спеціальні питання електричних машин (10 кр.) - екзамен

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Теорія електропривода (5 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Елементи автоматизованого електропривода (4 кр.) - залік
Моделювання електромеханічних систем (6 кр.) - екзамен
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 0 кредитів

 

Метою практики єпоглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок за спеціальністю, оволодіння професійними та загальнокультурними компетенціями. Підготовка конструкторських документів до дипломного проекту бакалавра.

Бази практик: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ГЗК «Метінвест», м. Кривий Ріг

Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 р. 5 міс. 

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 19 кредитів

Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - залік
Патентознавство (3 кр.) - залік
Охорона праці в галузі та цивільний захист (3 кр.) - екзамен
Автоматизований електропривод (10 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 11 кредитів (3 з 6-х дисциплін)

Мехатронні системи металургійних підприємств (4 кр.) - екзамен
Програмування цифрових систем керування (4 кр.) - екзамен
Експериментальні дослідження за фахом (4 кр.) - екзамен
Аналітичні дослідження технологічних процесів за фахом (4 кр.) - екзамен
Імітаційне моделювання електромеханічних систем (3 кр.) - залік
Спеціальні питання електротехнічних систем (3 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Професійна іноземна лексика (4 кр.) - залік
Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - екзамен
Науково-педагогiчний практикум (3 кр.) - залік
Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота в умовах автоматизації виробництва (6 кр.) - залік
Автоматизований електропривод (2 кр.) - екзамен, курсовий проєкт

Варіативні компоненти – 12 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Спеціальні питання систем керування електроприводами (6 кр.) - залік
Якість електричної енергії в мережах промислових підприємств (6 кр.) - залік
Електропостачання промислових цехів (6 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Комплектний електропривод (6 кр.) - екзамен, курсовий проєкт

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Переддипломна практика (12 кр.) - залік
Підготовка кваліфікаційної роботи магістра (18 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 0 кредитів

Метою практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок за спеціальністю, оволодіння професійним досвідом та навичками самостійної трудової діяльності в умовах підприємства, установи, організації; оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.Підготовка конструкторських документів до дипломного проекту магістра.

Бази практик: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ГЗК «Метінвест», м. Кривий Ріг

Багато наших випускників проходять шлях від рядового інженера до директора великого підприємства, стають знаменитими конструкторами та вченими.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©