Затребуваність професії на ринку праці.

Широкі можливості для підвищення розряду і перекваліфікації в суміжні області.

Можливість застосовувати свої знання і навички в звичайному житті.

Можливість отримувати гідну заробітну плату.

Можливість отримувати додатковий дохід.

Випускник кафедри ЕІА – це фахівець в області автоматизованого електроприводу. 

Освоївши особливості типових технологічних процесів ключових галузей промисловості, отримавши знання в області мікропроцесорної техніки, електрифікації і автоматизації технологічних процесів, теорії автоматичного управління, теоретичної та прикладної механіки, автоматизованого електропривода, виконавчих машин і механізмів – він стає центральною фігурою сучасного виробництва.

Освітній ступінь «бакалавр»:

І курс ІІ курс
Iсторiя та культура України Фізична культура
Українська мова за професійним спрямуванням Вища математика
Філософія Основи електротехніки
Фізична культура Електрообладнання та електропостачання
Вища математика Механіка
Фізика Графічні системи проектування
Комп’ютерні технології та основи програмування Електроматеріалознавство
Нарисна геометрія та інженерна графіка Іноземна мова за фахом
Загальна хімія Соціологія
Іноземна мова за фахом Політологія
Системне програмування Метрологія та стандартизація
Метрологія та стандартизація Основи технологій і агрегати металургійного виробництва
  Теоретичні основи електротехніки
ІII курс ІV курс
Основи електричних вимірювань Охорона праці та безпека життєдіяльності
Теоретичні основи електротехніки Економіка підприємства
Теорія автоматичного керування Теорія електропривода
Електричні машини Моделювання електромеханічних систем
Моделювання електромеханічних систем Елементи автоматизованого електропривода
Електричні апарати Системи керування електроприводами
Електроніка та мікросхемотехніка Мікропроцесорні пристрої
Системи керування електроприводами Застосування пакетів прикладних програм при моделюванні електромеханічних систем
Основи мехатроніки  

Освітній ступінь «магістр»:

Обов’язкові:

 • Професійна іноземна лексика
 • Управління проектами та основи маркетингу
 • Основи інтелектуальної власності
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Науково-педагогiчний практикум
 • Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота в умовах автоматизації виробництва
 • Автоматизований електропривод

Вибіркові дисципліни:

 • Спеціальні питання систем керування електроприводами
 • Мехатронні системи металургійних підприємств
 • Експериментальні дослідження за фахом
 • Електропостачання промислових цехів
 • Імітаційне моделювання електромеханічних систем

Багато наших випускників проходять шлях від рядового інженера до директора великого підприємства, стають знаменитими конструкторами та вченими.

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2021 ©