ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Фінансист – професія людей достатку.
Гроші правлять світом, а грошима – фінансисти.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРОФЕСІЙ В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ,
СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РІНКУ:

Фінансист – це мистецтво та професія водночас. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії. Успішний фінансовий розвиток та покращення добробуту – мета кожної людини, родини, її досягнення можливе лише за умови правильного управління власними фінансами. Фінансист також має володіти умінням раціонально розпоряджатися грошовими коштами, активно діяти у сфері фінансових ринків, вміти захищати заощадження від інфляції та збільшувати фінансові ресурси.

Не зважаючи на кризові явища останніх часів, професія фінансиста не втрачає своєї актуальності. Навіть більше – кваліфіковані фінансисти на ринку праці користуються шаленим попитом серед керівників компаній різного профілю. За версією журналу «Фокус» банківська діяльність, що належить до сфери фінансів, входить до 15 найперспективніших галузей подальших 5–10 років, а фінансистів визнано однією з 20 найперспективніших професій наступного десятиріччя. Саме тому дана професія повсякчас перебуває на вершині зарплатних рейтингів усіх країн світу (за даними сайту Happy Monday). При цьому фінансисти можуть розраховувати на гідну оплату праці навіть на самому початку свого трудового шляху.

ТОП - переваг навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» в Інституті економіки та бізнес-освіти ДУЕТ:

 • набуття високого рівня фінансової грамотності, що дозволить приймати виважені рішення як у професійній діяльності, так і у приватному житті;
 • можливість проходити практику в банках, страхових компаніях, підприємствах і організаціях з подальшим гарантованим працевлаштуванням;
 • можливість отримати різноманітні стипендії міського, обласного та державного рівнів;
 • поєднання фахової підготовки у сферах фінансів та інформаційних технологій;
 • перспектива навчитися аналізувати і прогнозувати тенденції зміни фінансового середовища, проводити фінансовий аналіз за допомогою сучасних програм аналізу баз даних;
 • приймати участь у міжнародних програмах академічної мобільності, зокрема міжнародного стажування та Erasmus+;
 • отримати подвійний європейський диплом в університеті ім. Яна Длугоша (Польша) одночасно з дипломом ДУЕТ;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • отримати навички аналізу фінансових процесів на підприємствах, у банківських установах та страхових компаніях з використанням сучасних цифрових технологій big data, open source & cloud formation, blockchain, інструментів електронної комерції та цифрового бізнесу.

Випускники за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» можуть працювати:

 • у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;
 • у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів;
 • у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування.

Тож якщо Ваша ціль – здобути перспективну професію, що забезпечить одержання стабільно високого доходу, та набути вміння орієнтуватися у сфері грошей, – обирайте спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Державному університеті економіки і технологій!

«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» - старт твого успіху!

Консультанти:

+38(067)3024103 Олена НЄІЗВЄСТНА

+38(097)4176094 Ольга СМИРНА

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

ФКП

Криворізький фаховий коледж


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький фаховий коледж ДУЕТ
вул. Федора Караманиць, 37а (Ватутіна)

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-381-53-64
vstup.kfkduet@gmail.com

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси, банківська справа та страхування» (240 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів 2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Вступ до спеціальності: тренінг-курс (5 кр.)
Економікс (5 кр.)
Українська мова професійного спрямування (4 кр.)
Психологія (3 кр.)
Прикладна математика (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)
Прикладна інформатика (5 кр.) 

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр.)
Моделювання та прогнозування складних систем (4 кр.)
Історія української державності (5 кр.)
Філософія (5 кр.)
Основи бізнесу (4 кр.)
Цифрова економіка (5 кр.)
Маркетинг (4 кр.)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Політичне маніпулювання (3 кр.)
Макроекономіка (4 кр.)
Менеджмент (3 кр.)
Гроші і кредит (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)
 

Варіативні компоненти – 12 кредитів

За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Банківська система (4 кр.)
Мікроекономіка (4 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)
Практика виробнича (7 кр.)

Варіативні компоненти – 12 кредитів

За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Міжнародна економіка (5 кр.)
Фінанси (5 кр.)
Бухгалтерський облік (5 кр.)
Фахова іноземна мова (3 кр.)

Варіативні компоненти – 12 кредитів

За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредита

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Правове регулювання бізнесу (3 кр.)
Фінанси підприємств (4 кр.)
Страхування (4 кр.)
Практика виробнича (8 кр.)

Варіативні компоненти – 8 кредитів

За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Фахова іноземна мова (4 кр.)
Податкова система (5 кр.)
Фінансовий аналіз (5 кр.)
Фінансовий ринок (4 кр.)

Варіативні компоненти – 12 кредитів

За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 26 кредитів

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва (3 кр.)
Практика переддипломна (15 кр.)
Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (8 кр.)

Варіативні компоненти – 4 кредита

За вибором здобувача (4 кр.)


Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси, банківська справа та
страхування»  (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 26 кредитів

Соціальна відповідальність (3 кр.)
Глобальна економіка (3 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Фінансовий менеджмент (6 кр.)
Податковий менеджмент (5 кр.)
Управління фінансовою санацією (6 кр.)

Варіативні компоненти – 4 кредити

За вибором здобувача (4 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (3 кр.)
Управлінські інформаційні системи (3 кр.)
Ринок фінансових послуг (6 кр.)
Страховий менеджмент  (6 кр.)

Варіативні компоненти – 12 кредитів

За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Переддипломна практика (12 кр.)
Атестація: Підготовка та захист кваліфікаційної
магістерської роботи (10 кр.)

Варіативні компоненти – 8 кредитів

За вибором здобувача (4 кр.)
За вибором здобувача (4 кр.)

Шапран Віталій Сергійович, Голова комісії з банківського аналізу. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 займав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. У 2020-2022 рр. – член редакційної колегії міжнародного економічного наукового журналу VUZF Review (м. Софія, Болгарія). Також є дійсним членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація по захисту інвесторів кредиторів та страхувальників (УПАЗІКС). Має науковий ступінь PhD, визнаний в ЄС.

Шапран

Я не тільки навчався, але і мав честь викладати фінансові та банківські дисципліни в Вашому вищому навчальному закладі. Тому встиг подивитись на процеси з обох боків «навчального фронту». Коли Ви виходите на ринок праці в Україні або за кордоном, то потенційний роботодавець, звісно, дивиться на те, який ВНЗ Ви закінчили, але з перших днів роботи Вас оцінюють не за дипломом або назвою вашого ВНЗ, а за знаннями. На мій погляд, педагогічному колективу Вашого (нашого) ВНЗ вдалось створити освітню систему, яка дає доступ студентам до класичної економічної та фінансової освіти і стимулює до навчання тих студентів, які бажають цього. Така система особливо важлива для молоді, яка здобуває першу вищу освіту. Набір базових знань відкриває перед Вами значний вибір спеціалізацій відповідно до обраної вами професії, а головне – відкриває перед Вами шлях до подальшого розвитку. Вже потім, років через 5-10, Ви зможете відкоригувати свій життєвий шлях, здобувши другу освіту або отримавши науковий ступінь, але і перше, і друге без якісної базової вищої освіти зробити буде значно складніше. Тож не гоніться за назвами, іменами, званнями, а здобувайте в Вашому ВНЗ знання – це те, що у підсумку оцінить ринок.


Павлушенко Оксана Василівна, з 2013-2023 рр. працювала заступником начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради, з 2024 р. – фізична особа – підприємець, засновниця першого у Кривому Розі креативного хабу AnimeLab

Павлушенко

Хоча моя освіта та місце роботи не повністю співпадають, бо ж за освітою - я фінансист, а працюю в економічній сфери, але базові знання отримані в інституті є надзвичайно важливими та корисними. Найбільш професійно необхідним виявились надбанні знання з фінансового аналізу, які навчили мене принципам та механізмам проведення аналізу у будь-якій сфері діяльності. Особлива вдячність випускаючій кафедрі, тоді вона мала назву "Кафедра фінансів та банківської справи" та очолювала її Васильчук Ірина Петрівна, а також тодішньому заступникові директора інституту Лебедеву Івану Михайловичу. Ці люди стали для мене найбільшими вчителями життя та професії. Я вважаю слушною думкою, що "Справжній вчитель — не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає тобі стати самим собою." Дякую альма-матер!


Тичина Валентина Вікторівна, Головний державний інспектор Криворізького відділу податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

Тичина

Більше 30 років працюю в податковій системі, за фахом. Освіту здобула, закінчивши в 2003 році КЕІ КНЕУ за спеціальністю «Фінанси». Моя професія потребує постійного навчання та самовдосконалення. Саме викладачі вузу навчили мене не просто отримувати знання готовими, а вміти самому добувати потрібну інформацію і відсіювати зайве. Вражень, отриманих від навчання в університеті, дуже і дуже багато, але варто особливу увагу приділити соціально-психологічній атмосфері вузу, яка в повній мірі сприяла продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості. За 5 років навчання ми пережили стільки позитивних моментів! Студентське життя в нашому університеті досить насичене, часто відбуваються різні заходи, проводяться конкурси між студентами, відбувають конференції, на яких кожен студент може показати та зарекомендувати себе з кращого боку. Студентам та викладачам хочу побажати досягнення запланованого, бажаного, омріяного. Освіта зближує людей, допомагає їм краще розуміти один одного. Навіть отримавши диплом, я часто спілкуюсь з викладачами кафедри «Фінанси». Студентське життя – це найкращі роки, які ми згадуємо завжди з посмішкою.


Чабаненко Надія Миколаївна, Начальник Управління активів та пасивів АТ "Банк інвестицій та заощаджень"

Чабаненко

У 1994р. розпочався новий етап у моєму житті – я вступила до Криворізького економічного інституту, щоб здобути омріяну професію. Думаючи про студентські роки, я згадую перш за все своїх друзів, які залишилися такими для мене і до сьогодні. Згадую відчуття дорослості, яке з’явилося під час навчання у ВУЗі. Із вдячністю згадую лекції та семінари Васильчук І. П. з «Фінансового аналізу» та «Фінансового менеджменту», Садовенко М.М. з «Податкової системі та оподаткування» та багато інших викладачів.  Навчання на 1-му курсі здавалося нескінченним… А зараз я розумію, як швидко минули п’ять студентських років. Разом із дипломом отримала впевненість у собі, міцні базові знання зі спеціальності «Фінанси та Кредит», прагнення до постійної фахової самоосвіти. Знання і практичний досвід, отримані за роки навчання в Криворізькому економічному інституті, стали стартом для мого професійного зростання у сфері банківської діяльності, дали змогу працювати Начальником Казначейского Управління ПАТ «Альфа- Банк», а потім Економічний радник АТ «Альфа-Банк», Директором Казначейства ПАТ «Укрсоцбанк», Головним казначеєм компанії «Прометей» (аграрний сектор). Зараз готова із задоволенням ділитися набутим практичним досвідом з метою мотивації студентів до наполегливого та успішного навчання.  Зичу успіхів у справі підготовки фахових спеціалістів для держави, розвитку науково-економічної думки та наполегливості у досягненні мети.


Ступнікова Альона Сергіївна, керуюча відділенням Криворізьким видділенням №31 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Ступнікова

Обираючи спеціальність і ВНЗ після школи, в більшості випадків, усвідомлюючи чи ні, ми прислухаємось до батьків, користуємось їх порадою. Батьки майже завжди знають, що для нас добре. Вступивши на спеціальність «Банківська справа» в Криворізький економічний інститут – вийшло не просто добре, а ВІДМІННО. Багаж знань, який не раз ставав у нагоді, причому не тільки в роботі, але і просто в житті. Сотні знайомств, багато з яких переросли в дружбу, деякі – у співпрацю. Душевна атмосфера кафедри і люди, які її створюють, – наші професіонали, наші викладачі. Всім величезне спасибі за 5 років прекрасних моментів і базу знань.


Рижкова Ірина Олексіївна, Начальник управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міськради

Рижкова

Для мене вища економічна освіта за спеціальністю «Фінанси та кредит» – друга. Необхідність його отримання виникла тоді, коли я розпочала свою роботу спочатку у торговому відділі, а згодом в Управлінні розвитку підприємництва Міськвиконкому. Економічна освіта – це основа моєї роботи з підприємцями. У сучасних умовах без такої освіти не обійтись. Особливо важливо знати норми Податкового кодексу, вміти проводити економічний та фінансовий аналіз для виявлення проблем підприємців та знаходження шляхів їх вирішення. Основи цих знань закладаються у закладах вищої освіти, а потім, щоб не відставати, треба постійно вчитися, удосконалюватись у професії, стежити за змінами, піднімати свій економічний рівень. Дякуємо викладачам випускаючої кафедри «Фінансів і бухгалтерського обліку» за знання, терпіння, частку своєї душі, яку вони передають своїм студентам. Усіх благ та успіхів у їхній праці!


Кривуля Владислав Миколайович, фінансовий директор ПрАТ ІнГЗК

Кривуля

Кожна людина в житті, на будь-якому її етапі, намагається чогось досягти, розкрити внутрішній потенціал для нових звершень. Як відомо краще вкладення - це вкладення в самого себе. Так от – Криворізький економічний інститут надав можливість зробити внесок і отримати результати від цього ефективного капіталовкладення. Так склалося, що після закінчення спеціальності «Економіка управління підприємств», мені довелося працювати у фінансовій сфері. Прийняття управлінських рішень потребує глибоких знань з економіки і фінансів, методів і прийомів фінансування та інвестування, оцінки ефективності використання наявного у підприємства капіталу. Особиста подяка науково-педагогічному колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування за підготовку висококваліфікованих фахівців здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами, фінансистів сучасної генерації, якими є більшість співробітників фінансової служби комбінату. Застосування і використання отриманих знань, навичок, досвіду стало підґрунтям в досягненні ними своїх професійних вершин. Велика подяка усьому науково-педагогічному колективу Криворізького економічного інституту за професійний підхід до навчального процесу, за отримання якісних знань, що відповідають сучасному бізнес-середовищу. Успіхів Вам!


Доценко Володимир Сергийовіч, ПАТ Діамантбанк 2010 – 2017 рр.; Начальник Криворізької дирекції АТ Радабанк 2017 – 2019 рр.; 2019-2021 рр. Керуючий відділенням АТ Укрексімбанк у м. Кривий Ріг; з листопада 2021 директор ТОВ "Фінансова компанія "КРЕДИТ ІНВЕСТ ПАРТНЕР"

Доценко

Криворізький економічний інститут став для мене не лише місцем отримання освіти, а й кроком у життя у всіх змістах цього слова. Викладачі – досвідчені професіонали - вклали в тогочасного студента не лише базові та профільні знання, а й навчили самостійно розвиватись, правильно знаходити, систематизувати нову інформацію та нові знання, що вкрай необхідно для постійного саморозвитку, а без цього у конкурентному середовищі не знайти свого місця. Саме у виші я познайомився зі своєю майбутньою дружиною, з якою навчався в одній групі, а зараз вже пройшли відмітку 20 років подружнього життя. Місце проходження виробничої практики, куди свого часу направила мене кафедра «Фінансів» Криворізького економічного інституту, стало моїм першим місцем роботи і початком банківської кар’єри.


Марія Андріївна Червяченко-Бурніс, заступниця директора з питань управління проєктами та міжнародної діяльності КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" КМР

Червяченко-Бурніс

Державний університет економіки і технологій у Кривому Розі — це не просто освітня інституція, це креативна спільнота, що формує лідерів завтрашнього дня. Час, проведений у ДУЕТі, став для мене вирішальним кроком у моєму професійному розвитку. Тут я здобула не лише знання в галузі фінансів та публічного управління, а й отримала навички, які допомагають мені успішно керувати проектами та розвивати місто разом з командою Інституту розвитку міста Кривого Рогу. Рекомендую ДУЕТ всім, хто мріє не лише про навчання, а й про побудову успішної кар'єри у майбутньому. Я точно знаю, що ДУЕТ - це не лише університет, але й спільнота, яка підтримує своїх випускників у їхніх професійних зусиллях.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©