Магістр

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ МКТ ТА МТНК: ОСНОВНА,ДОДАТКОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА СЕСІЇ

https://testportal.gov.ua/kalendar-provedennya-mkt-mtnk/


Реєстрація електронного кабінету для здобуття ступеня магістра

Презентація ВСТУП В МАГІСТРАТУРУ - 2022

Будь-яка особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за умови успішного проходження вступних випробувань.

Абітурієнти, які бажають вступити у магістратуру в 2022 році, мають скласти магістерські тести або фаховий іспит в університеті.

Цього року для майбутніх магістрів буде проведено магістерський комплексний тест (МКТ) для спеціальностей «Право», «Міжнародне право» та магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для кон’юнктурних спеціальностей. Докладніше

Для вступу на інші спеціальності необхідно буде скласти фаховий іспит у закладі освіти у тому випадку, якщо абітурієнт претендує на навчання за бюджетною формою, та надати мотиваційний лист для вступу на контрактну форму навчання.


Вступні випробування в магістратуру

У 2022 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра може відбуватися на підставі магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності, єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років, єдиного фахового вступного випробування 2019-2021 років, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів.

Фаховий іспит – форма вступного випробування у закладі вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Магістерський комплексний тест (МКТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та права, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Результати ЄВІ та ЄФВВ 2019-2021 років можуть використовуватись для вступу на всі спеціальності.

Перелік спеціальностей та іспитів і фахових випробувань для вступу в магістратуру ДУЕТ у 2022 р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИМОГ ПРИ ВСТУПІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
Спеціальність Умови
(БЮДЖЕТ / КОНТРАКТ)
081 Право Магістерський комплексний тест (іноземна мова та право) або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях)
051 Економіка Магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит у закладі освіти або результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019 - 2021 років та фаховий іспит у закладі освіти
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
121 Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит у закладі освіти на бюджет, мотиваційний лист – на контракт
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія

*Важливо!!! Для вступників на основі раніше здобутого ступеня «Магістр», «Спеціаліст» замість результатів магістерського комплексного тесту використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (крім спеціальності 081 «Право») та результати фахового іспиту у закладі освіти зі спеціальності (для спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 281, 292, 121, 133, 136, 141, 151, 161).

Програма підготовки до МКТ

Тестові завдання з іноземних мов МКТ укладають відповідно до Програми ЄВІ, тестові завдання з права укладають відповідно до Програми предметного тесту з права та міжнародного права.

Програма підготовки до МТНК

МТНК міститиме завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної компетентності вступника. Їх укладають відповідно до Програми ТЗНК.

Строки вступу в магістратуру у 2022 році

ФКП

Реєстрація для складання магістерських тестів у 2022 році розпочинається 
27 червня (з 9:00) та закінчується о 18:00 18 липня.

Вступні випробування проводяться в три етапи:

  • основна сесія (буде проводитися з 10 до 17 серпня);
  • додаткова сесія (з 7 до 10 вересня);
  • спеціально організована сесія.

Більш детальна інформація за посиланням.


Для зарахування абітурієнт має подати до приймальної комісії наступні документи:

  • документ, що посвідчує особу та ІПН;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  • документ про вищу освіту( диплом бакалавра/магістра/спеціаліста) з додатком;
  • військово-обліковий документ (для хлопців);
  • документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).
  • Комплект вступника (папка-швидкозшивач (паперова), папка на зав’язках, конверт А5 – 2 шт., файл).

Приймальна комісія розташована в навчальному корпусі №1 Державного університету економіки і технологій:

площа Визволення, 2
м. Кривий Ріг
Тел. (098) 207-36-48
        (097) 940-56-65
        (067) 939-95-56
Ел. пошта vstup.duet@gmail.com

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©