Доступ до публічної інформації

Установчі документи університета

Документи Центра менеджменту якості освіти

Документи Сектора забезпечення якості освіти

Документи Сектора ліцензування та акредитації

Ступені ризику:

 1. Головна сторінка офіційного веб-сайту ЗВО
 2. Статут ЗВО (установчі документи)
 3. Склад керівних органів
 4. Структура ЗВО
 5. Ліцензія
 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО
 7. Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЗВО
 8. Сертифікати про акредитацію
 9. Документи закладу, якими регулюється освітній процес
 10. Напрями наукової та/або мистецької діяльності
 11. Річний звіт про діяльність закладу освіти (щорічний звіт ректора)
 12. Кошторис закладу та всі зміни до нього
 13. Звіт про використання та надходження коштів
 14. Інформація про проведення тендерних процедур
 15. Штатний розпис
 16. Результати моніторингу якості освіти
 17. Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО
 18. Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО
 19. Інформація про вакантні посади ЗВО та проведення конкурсу
 20. Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
 21. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 22. Правила прийому до ЗВО
 23. Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії
 24. Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
 25. Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід (на освітній рівень «магістр»)
 26. Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід (на освітній рівень «бакалавр» для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»)
 27. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 28. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 29. Рейтингові списки вступників
 30. Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
 31. Списки зарахованих (накази про зарахування)
Copyright 2021 ©