Публічна інформація

Якість освіти
Cтандарти вищої освіти, навчальні плани, освітні програми, проєктні групи, групи забезпечення

Ліцензування та акредитація
Акредитація освітніх програм

Мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова. Застосування мов в Університеті визначається законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту». Університет має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, Університет забезпечує переклад державною мовою. (Статут ДУЕТ п. 1.9.)
 1. Головна сторінка офіційного веб-сайту ЗВО
 2. Статут ЗВО (установчі документи)
 3. Склад керівних органів
 4. Структура ЗВО
 5. Ліцензія
 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО
 7. Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЗВО
 8. Сертифікати про акредитацію
 9. Документи закладу, якими регулюється освітній процес
 10. Напрями наукової та/або мистецької діяльності
 11. Річний звіт про діяльність закладу освіти (щорічний звіт ректора)
 12. Кошторис закладу та всі зміни до нього
 13. Звіт про використання та надходження коштів
 14. Інформація про проведення тендерних процедур
 15. Штатний розпис
 16. Результати моніторингу якості освіти
 17. Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО
 18. Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО
 19. Інформація про вакантні посади ЗВО та проведення конкурсу
 20. Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
 21. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 22. Правила прийому до ЗВО
 23. Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії
 24. Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
 25. Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід (на освітній рівень «магістр»)
 26. Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід (на освітній рівень «бакалавр» для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»)
 27. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 28. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 29. Рейтингові списки вступників
 30. Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
 31. Списки зарахованих (накази про зарахування)
 32. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій
 33. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©