ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Навчаючись за спеціальністю 053 «Психологія» ви станете обізнані у різноманітних галузях психології та отримаєте доступ до психологічної професії і зможете здійснити свою мрію стати успішним фахівцем.

Обравши психологію, Ви прийняли правильне рішення, адже дана спеціальність забезпечить Вам перспективну, престижну, цікаву і творчу справу, яка розвиває інтелект, пам’ять і увагу, широке коло знайомих, постійно зростаючі можливості для розвитку та подальшого навчання за наступними циклами вищої освіти.

Освітня програма у галузі психології формує необхідний рівень цілісних психологічних знань та етичних принципів професійної діяльності психолога, з якими випускники здатні працювати на рівні сучасних вимог до даної професії. Освіта у галузі психології поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як емоційний інтелект, вміння ефективно комунікувати, вміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги,  критично мислити, аналізувати, аргументувати та презентувати результати власних досліджень усно / письмово, мати поглиблені знання іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

У чому перевага вивчення «Психології» в ДУЕТ?

Обираючи шлях у майбутнє на спеціальності «Психологія» у Державному університеті економіки і технологій, Ви прагнете опанувати омріяну професію психолога широкого профілю, з можливістю подальшого працевлаштування в різних сферах соціальної практики (охорони здоров’я, правоохоронній, професійного відбору та профорієнтаційній, організаційній, сімейній, експертній, управлінській тощо).

При цьому на фахових психологів завжди існує попит не тільки в державних установах, а й у приватному секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо. Викладачі ДУЕТ та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти  фундаментальними знаннями та набути практичних навичок необхідних для виконання професійної діяльності в широкому спектрі прикладних галузей психологічної практики. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й закордоном. Активні міжнародні зв’язки Інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних стажувань та грантових програм.

Вивчаючи психологію в ДУЕТ, Ви отримаєте:

 • можливість пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • базову психологічну освіту та можливість продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти одразу з третього курсу;
 • оволодіти знаннями класичної та сучасної психологічної думки,  законодавства України та нормативних документів психолога, надбань психологічної практики;
 • отримати навички розуміння природи, функцій та механізмів психічних явищ та застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності психолога;
 • здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання;
 • емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості;
 • демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань;
 • можливість працювати за фахом вже після 2-го курсу навчання;

Будете мати можливість обіймати первинні посади:

 • Фахівці в галузі праці та зайнятості. Профконсультант
 • Практичний психолог
 • Фахівець в галузі соціального захисту населення
 • Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам і т. ін.)
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • Фахівець із соціальної роботи
 • Фахівець з найму робочої сили
 • Організатор з персоналу
 • Референт
 • Вихователь гуртожитку, професійно-технічного закладу
 • Соціальний робітник
 • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)

Суттєвою перевагою для вибору є вступ на основі двох сертифікатів ЗНО. Особливо цікавою така пропозиція є для тих, хто бажає навчатись у закладі вищої освіти, долучитись до студентського життя, але при цьому найскоріше приступити для професійної діяльності.

Конкурсні предмети ЗНО:

 1. Українська мова та література.
 2. Будь-який інший предмет ЗНО на вибір абітурієнта

З можливістю продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Таким чином, після здобуття рівня молодшого бакалавра наші студенти можуть вільно продовжити навчання на бакалавраті одразу з третього курсу.

Форми навчання:  денна, заочна.

Термін навчання: 2 роки. 

Які дисципліни Ви будете вивчати:

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Історія української державності (5 кр)
Загальна психологія (6 кр)
Вступ до психології (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)
Основи наукових досліджень у психології (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Психологія довіри (4 кр)
Сімейне право (4 кр)
Релігієзнавство (4 кр)
Історія світової культури (4 кр)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Іноземна мова (4 кр)
Прикладна інформатика (5 кр)
Історія психології (5 кр)
Практикум з загальної психології (5 кр)
Українська мова професійного спрямування (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Педагогічна психологія (4 кр)
Психологія управління (4 кр)
Статистика (4 кр)
Арттерапія (4 кр)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Соціальна психологія (4 кр)
Вікова психологія (5 кр)
Психофізіологія та диференційна психологія (5 кр)
Експериментальна, клінична психологія та
психодіагностика (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Психологія спілкування (4 кр)
Моделювання діяльності фахівця-психолога (4 кр)
Мистецтво ведення переговорів (4 кр)
Стресостійкість та ефективна комунікація (4 кр.)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 14 кредити

Філософія (3 кр)
Основи спеціальної психології (3 кр)
Конфліктологія (3 кр)
Політичне маніпулювання (3 кр)
Іноземна мова (2 кр)

Вибіркові компоненти – 6 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Соціально-психологічний тренінг (3 кр)
Математичні методи в психології (3 кр)
Психологія сім'ї (3 кр)
Індивідуальне психологічне консультування (3 кр)

Практична підготовка  (10 кредитів)
Практика навчальна: діагностична  8 (кр)
Комплексний фаховий іспит (2 кр)

Студенти спеціальності 053 Психологія на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти проходять навчальну практику з діагностики у Центрі психологічної допомоги та соціальної адаптації, Координаційного центру допомоги учасникам АТО та їх сім’ям при ДУЕТ, Громадській організації “Колесо” тощо.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Історія української державності (5 кр)
Загальна психологія (3 кр)
Вступ до психології (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)
Українська мова професійного спрямування (3 кр)
Основи наукових досліджень у психології (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Психологія довіри (4 кр)
Сімейне право (4 кр)
Релігієзнавство (4 кр)
Історія світової культури (4 кр)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Загальна психологія (3 кр)
Іноземна мова (4 кр)
Прикладна інформатика (5 кр)
Історія психології (5 кр)
Практикум з загальної психології (5 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Педагогічна психологія (4 кр)
Психологія управління (4 кр)
Статистика (4 кр)
Арттерапія (4 кр)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Соціальна психологія ( 4 кр)
Вікова психологія (5 кр)
Психофізіологія і диференційна психологія (5 кр)
Експериментальна, клінична психологія та
психодіагностика (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Психологія спілкування (4 кр)
Моделювання діяльності фахівця-психолога (4 кр)
Мистецтво ведення переговорів (4 кр)
Стресостійкість та ефективна комунікація (4 кр.)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Філософія (5 кр)
Основи спеціальної психології (3 кр)
Конфліктологія (3 кр)
Політичне маніпулювання (4 кр)
Іноземна мова (2 кр)
Практика навчальна: діагностична – 5 (кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Соціально-психологічний тренінг (4 кр)
Математичні методи в психології (4 кр)
Психологія сім'ї (4 кр)
Індивідуальне психологічне консультування (4 кр)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Економічна психологія – 5 (кр)
Фахова іноземна мова – 3 (кр)
Психологія соціального впливу – 6 (кр)
Педагогіка – 6 (кр)

Вибіркові компоненти – 10 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Логопсихологія – 5 (кр)
Основи психолого-педагогічної майстерності – 5 (кр)
Етика психотерапії – 5 (кр)
Тайм менеджмент – 5 (кр)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Перша психолог. допомога та кризова інтервенція – 3 (кр)
Психологія особистості – 5 (кр)
Коучінг-тренінг – 4 (кр)
Етика ділового спілкування – 4 (кр)
Фахова іноземна мова – 3 (кр)
Практика виробнича: корекційно-реабілітаційна – 3 (кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Психолого-педагогічні технології у вищій школі – 4 (кр)
Інфографіка і презентації – 4 (кр)
Маркетинг професійної діяльності – 4 (кр)
Лідерство – 4 (кр)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Психологія травми – 6 (кр)
Фахова іноземна мова – 2 (кр)
Психологія проведення ділових ігор – 7 (кр)
Психологія малих груп – 7 (кр)

Вибіркові компоненти - 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Професійна кар'єра фахівця-психолога – 4 (кр)
Організаційна культура – 4 (кр)
Організаційна психологія – 4 (кр)
Теорія груп та груповий аналіз – 4 (кр)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Психологія споживання – 3 (кр)
Методика проведення психологічної
еспертизи у різних галузях – 5 (кр)
Групова психокорекція та психотерапія – 3 (кр)
Фахова іноземна мова – 2 (кр)
Кваліфікаційний іспит – 1 (кр)
Практика переддипломна: соціально-психологічна – 5 (кр)
Підготовка та захист кваліфікаційної
бакалаврської роботи – 3 (кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Ортопсихологія – 4 (кр)
Девіантна поведінка: профілактика проявів - 4 (кр)
Психоаналітичні теорії – 4 (кр)
Глибинна психологія – 4 (кр)

Студенти спеціальності 053 Психологія на першому (бакалаврському рівні вищої освіти проходять навчальну практику з діагностики, виробничу корекційно-реабілітаційну, переддипломну соціально-психологічну практики на базі Центру психологічної допомоги та соціальної адаптації, Координаційного центру допомоги учасникам АТО та їх сім’ям ДУЕТ, Громадській організації “Колесо” тощо.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©