ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Металургія – основа людської діяльності, а сталь оточує нас майже всюди. Саме тому дана спеціальність є перспективною та має високий попит на ринку праці.

Перевага вивчення «Металургії»  полягає у набутті всеохоплюючих професійних навичок – від вміння швидко і ефективно працювати із сучасними інформаційними технологіями до розуміння новітніх технологій у металургії та споріднених галузях

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

КМФК

Криворізький металургійний фаховий коледж

Про спеціальність на сайті коледжу:
136 Металургія

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький металургійний фаховий коледж ДУЕТ
вул. Медична, 4

м. Кривий Ріг
Тел. (067) 318 35 94(097) 040-91-19
kknmetau18@gmail.com

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕТАЛУРГІЯ» (240 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 3 р.10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Загальна хімія (3 кр.) - залік
Загальна фізика (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерний інжиніринг в галузі (4 кр.) - екзамен
Українська мова за технічним спрямуванням в ГМК (3 кр.) - залік
Історія української державності (3 кр.) - залік
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Технічне креслення та комп'ютерна графіка (5 кр.) - екзамен
Промислова ергономіка (5 кр.) - екзамен
Загальна металургія (4 кр.) - залік
Захист навколишнього середовища на металургійних і гірничих виробництв (4 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Спеціальні розділи фізики (5 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (4 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (5 кр.) - залік
Загальна хімія (4 кр.) - екзамен
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - екзамен
Філософія (3 кр.) - залік
Соціолоія (3 кр) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Політологія (3 кр.) - залік
Підприємництво (3 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Фізична хімія (7 кр.) - залік
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Теорія металургійних процесів (7 кр.) - залік
Металознавство та обробка металів (4 кр) - екзамен

Варіативні компоненти – 0 кредитів

 

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Фізична хімія (4 кр.) - екзамен
Організація та управління виробництвом металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Електрометалургія сталі і феросплавів (6 кр.) - залік
Теорія металургійних процесів (6 кр.) - екзамен, курсова робота
Металознавство та обробка металів (5 кр.) - екзамен
Основи технічної творчості, наукових досліджень та стандартизація (6 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 0 кредитів

 

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Механіка (3 кр.) - залік 
Обладнання металургійних цехів (3 кр.) - залік
Металургійні печі та теплотехніка (3 кр.) - залік 
Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка (4 кр.) - екзамен
Основи проєктування (5 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 12 кредитів (3 з 9-ти дисциплін)

Підготовка металургійної сировини (5 кр.)  - екзамен 
Організація технологій з підвищення якості сталі (5 кр.)  - екзамен
Механічні властивості та опір деформації металів (5 кр.)  - екзамен
Теоретичні основи процесів виплавки чавуну  (4 кр.) - залік
Теоретичні основи процесів виплавки сталі  (4 кр.) - залік
Теоретичні основи процесів обробки металів тиском (4 кр.) - залік
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів доменного виробництва (3 кр.) - залік
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів сталеплавильного виробництва  (3 кр.) - залік 
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів прокатного виробництва (3 кр.) - залік

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Металургійні печі та теплотехніка (6 кр.) - екзамен
Основи проєктування (8 кр.) - екзамен
Виробнича практика (4 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 12 кредитів (3 з 9-ти дисциплін)

Підготовка металургійної сировини (4 кр.)   - екзамен, курсова робота
Організація технологій з підвищення якості сталі (4 кр.)   - екзамен, курсова робота
Механічні властивості та опір деформації металів (4 кр.)   - екзамен, курсова робота 
Теоретичні основи процесів виплавки чавуну (4 кр.) - залік 
Теоретичні основи процесів виплавки сталі (4 кр.) - залік  
Теоретичні основи процесів обробки металів тиском (4 кр.) - залік 
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів доменного виробництва (4 кр.) - залік  
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів сталеплавильного виробництва (4 кр.) - залік 
Конструкція та експлуатація технологічного устаткування цехів обробки металів тиском  (4 кр.) - залік 

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Металургійні печі та теплотехніка (3 кр.) - екзамен
Інноваційні технології в металургії (7 кр.) - залік 
Ресурсозаощаджуючі технології в металургії (5 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 15 кредитів (4 з 12-ти дисциплін)

Теоретичні основи процесів виплавки чавуну (3 кр.) - екзамен, курсова робота
Теоретичні основи процесів виплавки сталі (3 кр.) - екзамен, курсова робота
Теоретичні основи процесів обробки металів тиском (3 кр.) - екзамен, курсова робота
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів доменного виробництва (4 кр.) - екзамен
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів сталеплавильного виробництва (4 кр.) - екзамен 
Конструкція та експлуатація технологічного устаткування цехів обробки металів тиском (4 кр.) - екзамен
Технологічні процеси виплавки чавуну (4 кр.) - залік 
Технологічні процеси виплавки сталі (4 кр.) - залік 
Технологічні процеси обробки металів тиском (4 кр.) - залік 
Технологічне проєктування виробництва чавуну (4 кр.) - залік 
Технологічне проєктування виробництва сталі (4 кр.) - залік
Технологічне проєктування прокатного виробництва (4 кр.) - залік

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Ресурсозаощаджуючі технології в металургії (6 кр.) - екзамен
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 6-ти дисциплін)

Технологічні процеси виплавки чавуну (5 кр.) - екзамен
Технологічні процеси виплавки сталі (5 кр.) - екзамен  Технологічні процеси обробки металів тиском (5 кр.) - екзамен
Технологічне проєктування виробництва чавуну (4 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Технологічне проєктування виробництва сталі (4 кр.) - екзамен, курсовий проєкт 
Технологічне проєктування прокатного виробництва (4 кр.) - екзамен, курсовий проєкт

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕТАЛУРГІЯ» (180 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 2 р. 10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Фізична хімія (7 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Соціологія  (3 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Теорія металургійних процесів (4 кр.) - залік
Металознавство та обробка металів (4 кр) - залік

Варіативні компоненти – 0 кредитів
 

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Політологія  (3 кр.) - залік
Організація виробництва металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Електрометалургія сталі і феросплавів (6 кр.) - залік
Теорія металургійних процесів (6 кр.) - екзамен, курсова робота
Металознавство та обробка металів (6 кр.) - екзамен
Основи технічної творчості, наукових досліджень та стандартизація (6 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 0 кредитів

 

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 19 кредитів

Механіка (3 кр.) - залік
Обладнання металургійних цехів (3 кр.) - залік
Металургійні печі та теплотехніка (4 кр.) - залік
Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка (4 кр.) - екзамен
Основи проєктування (5 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 11 кредитів (3 з 9-ти дисциплін)

Підготовка металургійної сировини (5 кр.)  - екзамен
Організація технологій з підвищення якості сталі (5 кр.)  - екзамен 
Механічні властивості та опір деформації металів (5 кр.)  - екзамен
Теоретичні основи процесів виплавки чавуну  (4 кр.) - залік 
Теоретичні основи процесів виплавки сталі  (4 кр.) - залік 
Теоретичні основи процесів обробки металів тиском (4 кр.) - залік
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів доменного виробництва (3 кр.) - залік 
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів сталеплавильного виробництва  (3 кр.) - залік
Конструкція та експлуатація технологічного устаткування цехів обробки металів тиском (3 кр.) - залік 

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Металургійні печі та теплотехніка (6 кр.) - екзамен
Основи проєктування (8 кр.) - екзамен
Виробнича практика (4 кр.) - залік 

Варіативні компоненти – 12 кредитів (3 з 9-ти дисциплін)

Підготовка металургійної сировини (4 кр.) - екзамен, курсова робота
Організація технологій з підвищення якості сталі (4 кр.)  - екзамен, курсова робота 
Механічні властивості та опір деформації металів (4 кр.)  - екзамен, курсова робота 
Теоретичні основи процесів виплавки чавуну (4 кр.) - залік 
Теоретичні основи процесів виплавки сталі (4 кр.) - залік
Теоретичні основи процесів обробки металів тиском (4 кр.) - залік
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів доменного виробництва (4 кр.) - залік
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів сталеплавильного виробництва (4 кр.) - залік
Конструкція та експлуатація технологічного устаткування цехів обробки металів тиском  (4 кр.) - залік 

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Металургійні печі та теплотехніка (3 кр.) - екзамен
Інноваційні технології в металургії (7 кр.) - залік 
Ресурсозаощаджуючі технології в металургії (5 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 15 кредитів (4 з 12-ти дисциплін)

Теоретичні основи процесів виплавки чавуну (3 кр.) - екзамен, курсова робота
Теоретичні основи процесів виплавки сталі (3 кр.) - екзамен, курсова робота
Теоретичні основи процесів обробки металів тиском (3 кр.) - екзамен, курсова робота
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів доменного виробництва (4 кр.) - екзамен 
Конструкція та експлуатація технологічних агрегатів сталеплавильного виробництва (4 кр.) - екзамен
Конструкція та експлуатація технологічного устаткування цехів обробки металів тиском (4 кр.) - екзамен
Технологічні процеси виплавки чавуну (4 кр.) - залік 
Технологічні процеси виплавки сталі (4 кр.) - залік  
Технологічні процеси обробки металів тиском (4 кр.) - залік 
Технологічне проєктування виробництва чавуну (4 кр.) - залік 
Технологічне проєктування виробництва сталі (4 кр.) - залік
Технологічне проєктування прокатного виробництва (4 кр.) - залік 

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Ресурсозаощаджуючі технології в металургії (6 кр.) - екзамен
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 6-х дисциплін)

Технологічні процеси виплавки чавуну (5 кр.) - екзамен
Технологічні процеси виплавки сталі (5 кр.) - екзамен Технологічні процеси обробки металів тиском (5 кр.) - екзамен
Технологічне проєктування виробництва чавуну (4 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Технологічне проєктування виробництва сталі (4 кр.) - екзамен, курсовий проєкт 
Технологічне проєктування прокатного виробництва (4 кр.) - екзамен, курсовий проєкт

Метою практики є поглиблення та закріплення здобувачами теоретичних знань; безпосередня підготовка здобувача до професійної діяльності, ознайомлення з системою управління виробничими процесами в межах цеху та всього комбінату, ознайомлення з умовами роботи та обов’язками окремих робітничих професій, набуття професійних навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на металургійних підприємствах, які є базою практики; придбання досвіду організаторської і виховної роботи у колективі; збір інформації для курсових робіт та випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

Завдання практики:

 • вивчення загальної структури цехів та організації управління на підприємстві;
 • вивчення передового досвіду та новітніх досягнень у галузі проектування металургійних цехів, агрегатів, обладнання;
 • вивчення технологічних процесів та обладнання основного виробництва (агломераційного, доменного, сталеплавильного, прокатного);
 • вивчення схеми розташування обладнання за основними технологічними операціями;
 • ознайомлення з технологічними процесами, матеріалами, продукцією   та обладнанням металургійного підприємства з повним виробничим циклом;
 • ознайомлення з основними техніко-економічними показниками роботи одного з цехів;
 • вивчення організації охорони праці на підприємстві, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища.

 Основні бази практики це – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та підприємства МЕТІНВЕСТ.

Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 р. 5 міс. 

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕТАЛУРГІЯ» (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 19 кредитів

Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - залік
Патентознавство (3 кр.) - залік
Охорона праці в галузі та цивільний захист (3 кр.) - екзамен
Методи прикладного статистичного аналізу (3 кр.) - залік
Тепломасообмін в металургійних системах (7 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 11 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Експериментальні дослідження процесів виплавки чавуну (8 кр.) - екзамен
Експериментальні дослідження сталеплавильних процесів (8 кр.) - екзамен
Експериментальні дослідження процесів обробки металів тиском (8 кр.) - екзамен
Нові процеси виробництва заліза (3 кр.) - залік
Альтернативні процеси виробництва чорних металів (3 кр.) - залік
Оптимізація процесів обробки металів тиском (3 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Професійна іноземна лексика (4 кр.) - залік
Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - екзамен
Науково-педагогiчний практикум (3 кр.) - залік
Методи прикладного статистичного аналізу (8 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 12 кредитів (2 з 6-ти дисциплін)

Комп'ютеризація та моделювання інженерних розрахунків доменного виробництва (6 кр.) - екзамен, курсова работа
Комп'ютеризація та моделювання інженерних розрахунків сталеплавильного виробництва (6 кр.) - екзамен, курсова работа
Комп'ютеризація та моделювання інженерних розрахунків обробки металів тиском (6 кр.) - екзамен, курсова работа
Нові процеси виробництва заліза (6 кр.) - екзамен
Альтернативні процеси виробництва чорних металів (6 кр.) - екзамен
Оптимізація процесів обробки металів тиском (6 кр.) - екзамен

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Переддипломна практика (12 кр.) - залік
Підготовка кваліфікаційної роботи магістра (18 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 0 кредитів

Згідно з освітньо-професійної програмою «магістр» переддипломна практика здобувачів проводиться після закінчення теоретичного циклу навчання і триває 4 тижні (протягом перших чотирьох тижнів другого року навчання).

Мета і завдання практики

Метою переддипломної практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань стосовно технології виплавки металів та сплавів, підвищення якості металопродукції та її конкурентоспроможності, зниження питомих витрат матеріальних та енергоресурсів, а також збір матеріалів, необхідних для розробки випускної кваліфікаційної роботи, та підготовка до роботи на металургійному підприємстві або в науково-дослідній установі.

Завданням переддипломної практики є:

 • ознайомлення з об’ємно-планувальними, архітектурними та конструктивними рішеннями металургійних цехів;
 • вивчення передового досвіду та новітніх досягнень у галузі проектування металургійних цехів, агрегатів, обладнання;
 • аналіз особливостей технології металургійного (доменного, сталеплавильного, прокатного) виробництва;
 • ознайомлення з методами оцінки якості вихідних матеріалів та кінцевої продукції;
 • збір матеріалів для дипломного проектування;
 • оцінка питань охорони навколишнього середовища, охорони праці та пожежної безпеки;
 • ознайомлення з системою заохочувальних заходів по підвищенню ефективності і конкурентоздатності виробництва та продуктивності праці.

Основні бази практики це – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та підприємства МЕТІНВЕСТ. При виконанні наукових досліджень - науково-дослідні лабораторії навчально-наукового технологічного інституту Державного університету економіки і технологій.

На металургійних підприємствах керівні посади зазвичай посідають саме технологи. Випускники кафедри металургійних технологій не є виключенням. Наші технологи-металурги були генеральними директорами комбінату Криворіжсталь (нині ПАТ «АМКР») ЦГЗК, Азовсталь, головними технологами, керівниками аглодоменних та сталеплавильних департаментів, начальниками цехів. Багато випускників працюють технологами на металургійних підприємствах у Чехії, Угорщині та Німеччині.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©