ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Робота в ІТ сфері завжди відрізнялась стабільністю. І навіть зараз, коли майже кожен сегмент бізнесу переживає важкі часи, технологічна індустрія стійко витримує кризові зміни, продовжує будувати плани на майбутнє та підтримувати українську економіку.

У галузі технологій сьогодні найтрендовішими є: володіння мовою програмування Python; навички роботи з веброзробки, кібербезпеки; навички у галузях хмарних технологій, машинного навчання, тощо. Такі напрямки стануть провідними на ринку праці у найближчому та довгостроковому майбутньому.

kaf_komp_nauk

У цій галузі Україна посідає 4 місце і входить до групи країн із передовим володінням цими навичками. За даними Coursera українці показують майстерність у перелічених навичках на рівні 95%.

Світовий ринок ІТ стрімко зростає. Україна має переваги на ІТ-ринку порівняно з найближчими країнами-конкурентами.

Найбільший ринок праці.

Найбільша кількість випускників з ІТ-спеціалізацією. В Україні в 2-4 рази менше ІТ-спеціалістів на 100 тис. населення, ніж у країнах-конкурентах. Це свідчить про високий потенціал розширення зайнятості в ІТ-сфері через формальну освіту та перекваліфікацію (світчинг).

ІТ спеціальність абсолютно конвертована у світі. Аби бути конкурентними наші студенти на всіх курсах вивчають англійську мову. Україна займає провідні позиції у світі з аутсорсингу (роботі на зовнішні ринки).

Експорт комп’ютерних послуг з України зростає в середньому на 27% щорічно. За 4 роки надходження зросли вдвічі, цей тренд триває. Основними драйверами зростання є США (40% експорту) і Велика Британія (10%).

 

Україна має позитивні оцінки згідно зі спеціалізованими світовими та європейськими рейтингами.

Національна система освіти готує суттєву кількість фахівців для ІТ-галузі*.

94/100 Згідно з Open Data Maturity 2021, Україна задає тренди з відкриття даних, адже посідає 6 місце у Європі.

49 місце За версію WIPO, Україна – серед найбільш інноваційних країн у Global Innovation Index 2021.

11 місце За версією IT Competitiveness Index від Emerging Europe, Україна посідає високе місце у рейтингу ІТ-спроможності серед країн Європи, які розвиваються.

Згідно зі статистичними даними українського IT-бізнесу, незабаром Україна стане одним із головних технологічних центрів у Європі – з розвиненою ІТ-інфраструктурою та можливостями для розвитку міжнародного бізнесу.

 

Переваги спеціальності

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки з освітньої програми «Data Science» це підготовка висококваліфікованих фахівців з розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем аналізу структурованих та неструктурованих даних, технологій моделювання та прогнозування майбутніх процесів для одержання нових знань і технологій обробки даних для підвищення їх інформативності та значущості при розв’язанні практичних задач.

Випускники спеціальності 122 Комп'ютерні науки з освітньої програми «Data Science» можуть працювати в якості: бізнес-аналітика, аналітика операційного та прикладного програмного забезпечення, розробника і адміністратора баз даних, розробника програмного забезпечення, Data Science, Data Mining Specialist. Цей вибір відповідає найбільшим вимогам ринку й дозволяє за 3-4 роки підготувати фахівця з нуля до практичної роботи.

Працедавцями можуть бути державні установи, громадські організації, ІТ-компанії, виробничі, комерційні, банківські та медичні установи та лабораторії (у тому числі готельні, туристичні, торгівельні, транспортні тощо), в яких впроваджені комп’ютерно-інформаційні та інтелектуальні аналітичні системи.

Робочі місця в державному та приватному секторах IT-компаній України та Європейського Союзу у різних сферах діяльності, зокрема: комп’ютерна аналітика, програмування та менеджмент програмних проектів, адміністрування комп’ютерних мереж, web-програмування, тестування ПЗ, розробка автоматизованих та інтелектуальних систем і підтримка наукових досліджень (R&D), науково-педагогічна діяльність.

Зайнятість і умови роботи: Робота в ІТ гарно оплачується. Тут завжди є вакансії. Кар’єрне зростання відбувається дуже швидко. Фах інтернаціональний.

Вступаючи на навчання на дану програму, можна бути впевненим в її престижності навіть через багато років!

Ви зможете практикуватися у ІТ компаніях Кривого Рогу. Ми консультувалися з ними, коли складали нашу програму і включили до неї курси, які їх цікавлять. Тому вони із задоволенням вас приймуть. Їм також потрібні гарні програмісти. Ви також зможете самостійно обрати місце проходження практики. ІТ бізнес швидко розвивається й змінюється.

У нас нема формального розподілу випускників. Але ми першочергово зацікавлені в успішній кар’єрі наших випускників. Тому ми так склали нашу програму й так організовуємо навчальний процес щоб з третього курсу ви почали працювати над реальними проектами й почали працювати у наших партнерів й роботодавців.

Ви можете продовжити навчання у магістратурі нашого університету, або будь-якого іншого ВНЗ України. Ви також можете продовжити навчання в університетах Європи. Разом із дипломом ви отримаєте додаток англійською мовою із вашими дисциплінами та балами. Ми приділяємо значну увагу вивченню англійської мови протягом усього навчання. Саме це дозволить вам продовжити навчання за кордоном. Альтернативою навчання за кордоном є Освітня програма «Спільні студії» в Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD).

Студенти спеціальності Комп’ютерні науки можуть взяти участь у освітній програмі «Спільні студії» Державного університету економіки і технологій та Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD). Реалізація освітньої програми спільного навчання першого ступеня триває 6 - 7 семестрів та завершується здобуттям ступеня бакалавра в UJD. Навчання відбувається паралельно в обох навчальних закладах на підставах, погоджених угодами і додатками. Навчання відбувається на польській мові відповідно до програми і плану, що реалізується в UJD та передбачає принцип взаємо визнання результатів навчання на підставі протоколу. Студенти ДУЕТ не сплачують за освітню послугу в межах визнаних умовою.

комп'ютерні наукиСеред особливостей навчання. Ви усі 4 роки вивчаєте англійську мову. Ваше вивчення англійської залежить від початкового рівня. Стартові групи мають 4 рівні початкових знань.

Ви можете паралельно навчатися за програмою змішаного навчання на інших спеціальностях. Наприклад менеджмент чи фінанси, або бухгалтерський облік.

Ви будете навчатися серед студентів, що опановують економічні спеціальності і такі знайомства й досвід спілкування в середовищі економістів вам знадобляться у кар’єрі.

Сучасний світ «переповнений» даними, кількість яких експоненційно зростає. Визначальні світові результати у різних галузях та областях одержують сьогодні, аналізуючи значні інформаційні масиви. Використання для обробки даних нейромережних технологій, еволюційного моделювання, методів комп’ютерної лінгвістики, глибинного навчання та стратегічного бізнес-аналізу дозволяє реалізовувати рішення, про які ще декілька десятків років тому можна було лише мріяти.

«Data Science» (Наука про Дані) - це набір методологій, призначених для того, щоб взяти різні форми даних, які доступні нам сьогодні, та використати їх для отримання важливих висновків. Щодня дослідники та різні організації збирають інформацію про кожен лайк, клік, банківську транзакцію, твіт, геолокацію тощо.

Метою реалізації бакалаврської освітньо-професійної програми «Data Science» (Наука про Дані) є підготовка висококваліфікованих фахівців з розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем аналізу структурованих та неструктурованих даних, технологій моделювання та прогнозування майбутніх процесів для одержання нових знань і технологій обробки даних для підвищення їх інформативності та значущості при розв’язанні практичних задач.

Бакалаврська програма органічно поєднує навчальні курси з фундаментальних дисциплін, програмування, сучасних технологій штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що дозволить випускникам успішно працювати в органах державного управління, банківських установах, організаціях і підприємствах усіх форм власності різних галузей економіки в підрозділах з розробки та супроводу інформаційних систем; у міжнародних, державних та недержавних наукових установах, на підприємствах, фірмах, організаціях ІТ-сектору економіки; у міжнародних, державних та недержавних організаціях і установах з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг.

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Data Science» (Наука про данні) (240 кредитів ЄКТС)

1 семестр – 30 кредитів 2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Дискретна математика (6 кр.)
Вища математика (6 кр.)
Програмування на Python (6 кр.)
Офісні комп’ютерні технології (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Основи комп’ютерних наук (4 кр.)

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Дискретна математика (5 кр.)
Вища математика (5 кр.)
Програмування на Python (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Історія української державності (5 кр.)
Алгоритми і структури даних  (4 кр.)
Практика навчальна (3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів 4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр)
Економіка програмного забезпечення (4 кр.)
Теорія ймовірностей та математична статистика (6 кр.)
Операційні системи та системне програмування (6 кр.)
Проєктування й реалізація БД  (5 кр.)
Об’єктне моделювання і UML  (6 кр.)

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр)
Ділова українська мова  (4 кр.)
Проєктування й реалізація БД  (6 кр.)
ІТ-Право (5 кр.)
Комп’ютерні мережі  (6 кр.)
Методи обчислювальної математики  (6 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Системне програмування (4 кр.)
Фахова іноземна мова (3 кр.)
Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень (4 кр.)
Методи та засоби обробки інформації  (5 кр.)
Хмарні сервіси  (6 кр.)
IT Project Management: управління проєктами в сфері ІТ (6 кр.)
Аналіз систем (5 кр.)
Web-програмування і JavaScript  (5 кр.)

 

Варіативні компоненти – 12 кредитів

Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр)

SQL для аналітичної обробки даних  (6 кр.)
Основи схемотехніки та технології інтернету речей  (6 кр.)

Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр)

Управління проєктами інформатизації (6 кр.)
Менеджмент проєктів програмного забезпечення (6 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Основи штучного інтелекту (4 кр.)
Кросплатформне програмування (5 кр.)
Web-технології та web-дизайн (5 кр.)

Варіативні компоненти – 13 кредитів
Блок 3   (здобувач обирає 1 компоненту в семестр)

Основи машинного навчання (6 кр.)
Технології та засоби машинного навчання (6 кр.)

Блок 4   (здобувач обирає 1 компоненту в семестр)

Операції машинного навчання (MLOps) (7 кр.)
Технології блокчейну (7 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 9 кредитів

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Сучасні технології розробки Web-додатків (4 кр.)
Основи інформаційної безпеки (3 кр.)
Імітаційне моделювання (5 кр.)

Варіативні компоненти – 21 кредит
Блок 5   (здобувач обирає 1 компоненту в семестр)

Технології та засоби великих даних (7 кр.)
Технології розробки мобільних ІС (7 кр.)

Блок 6   (здобувач обирає 2 компоненти в семестр)

Створення реактивних аналітичних веб-застосунків на Python (7 кр.)
Технології розподілених систем (7 кр.)
Інфографіка і презентації (7 кр.)
Системи підтримки  прийняття рішень (7 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Корпоративні ІС і технології (4 кр.)
Практика виробнича (6 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи (4 кр.)

Варіативні компоненти – 14 кредитів
Блок 7   (здобувач обирає 1 компоненту в семестр)

Методи обробки природної мови (NLP) (5 кр.)
Інтелектуальний аналіз даних (Data Analysis and Data Mining) (5 кр.)

Блок 8  (здобувач обирає 3 компоненти в семестр)

NoSQL-системи   (3 кр.)
Методи обробки зображень та комп’ютерний зір  (3 кр.)
Сучасні технології об’єктно-орієнтованого аналізу і проєктування ІС  (3 кр.)
Проєктування систем консолідованої інформації  (3 кр.)
Людинно-машинна взаємодія  (3 кр.)

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Комп'ютерні науки:

 • розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень;
 • проєктування і створення нових програмних та інформаційних систем;
 • управління ІТ проєктами;
 • розробка інтернет-сайтів на основі знань Інтернет-технологій, Web-технологій;
 • розробка систем корпоративного рівня;
 • розробка мобільних додатків для Android, Windows Phone, iOS;
 • розробка і адміністрування баз даних, як реляційних, так і документоорієнтованих (Oracle, MySQL, MongoDB).

Компетентності формуються на основі умінь:

 • здійснювати попередню обробку даних та структурування, визначати та збільшувати їх інформативність;
 • виконувати візуалізацію даних, пропонувати технології їх обробки та моделювання;
 • застосовувати методи машинного навчання для пошуку прихованих закономірностей в даних;
 • аналізувати об'єкт розробки, формулювати вимоги до системи, розробляти специфікації компонентів ІС;
 • обирати модель життєвого циклу системи і застосовувати сучасні технології проєктування на всіх його стадіях;
 • проєктувати і моделювати бізнес-процеси, компоненти ІС, інформаційне забезпечення з застосуванням CASE-засобів;
 • вибирати і перетворювати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації;
 • використовувати методи і засоби інтелектуальної обробки інформації, обчислювального інтелекту, мультиагентних систем, електронної комерції;
 • реалізовувати і тестувати компоненти програмного забезпечення;
 • розробляти людино-машинний інтерфейс із застосуванням Web-технологій і Web-дизайну.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає величезні можливості для успішної кар'єри - системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій.

Ви можете порівняти нашу навчальну програму із міжнародними рекомендаціями асоціації комп’ютерних наук

Перспективи працевлаштування:

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає величезні можливості для успішної карʼєри - системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій.

За даними найбільш авторитетного веб-сайту Glassdoor, який щорічно публікує найбільш актуальні професії, фахівці в галузі аналізу даних 7 років поспіль тримаються серед лідерів рейтингу.

За даними останнього звіту World Economic Forum у 2025 році 90% компаній у світі будуть потребувати, насамперед, фахівців з аналізу даних.

У звіті наведено реальні дані про необхідність Data Science Skills у всіх без винятку сферах діяльності людини. Data Scientist – це професіонал з великими крос-дисциплінарними знаннями і суперздатностями до аналізу. Сьогодні в Україні існує велика потреба в талановитих Data Scientist, здатних обробляти великі масиви даних для підтримки платформ штучного інтелекту.

Посади, на яких можуть працювати наші випускники:

 • дослідник даних (Data Scientist) та дослідник даних із спеціалізацією у машинному навчанні (Machine Learning Scientist) інженер даних (Data Engineer);
 • аналітик даних (Data Analyst);
 • менеджер проєктів;
 • аналітик консолідованої інформації;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • розробник інтелектуальних і інформаційних систем;
 • програміст;
 • спеціаліст з QualityControl, QualityAssurance;
 • розробник і адміністратор баз даних MySQL, Oracle,NoSQL.

У 2022 році ми вперше випускаємо наших талановитих бакалаврів за програмою «Комп’ютерні науки».

Це особлива подія для всієї студентської родини ДУЕТ.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©