ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом.

Вони заповнюють відповідні ніші в бізнесі, в правових, наукових, політичних інституціях, страхових та рекламних агентствах, оскільки інформація необхідна менеджерам, маркетологам, економістам, політикам.

Спеціалісту в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи відводиться особливе місце в системі ринкових і виробничих відносин.

Спеціальність належить до галузі знань «Культура і мистецтво». Знання та вміння, здобуті саме в нашому коледжі, дають випускникам додаткові переваги при працевлаштуванні.

Привабливі для молоді й сучасні сервіси, що є основою спеціальності: електронні таблиці та документи, Інтернет, соцмережі, веб-сервіси, мультимедія, , хмарні технології.

Фахівці з документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності зможуть реалізувати себе як:

 • організатор діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 • фахівець із документно-інформаційних комунікацій;
 • фахівець функціонального підрозділу;
 • фахівець адміністративного підрозділу;
 • фахівець у галузі бібліотечної справи;
 • архівознавець;
 • спеціаліст кадрової служби;
 • референт.

Випускники спеціальності зараз потрібні всюди! 

Грамотність, культура ділового спілкування, фахове використання інформаційних технологій, уміння організувати комунікацію і оформляти документацію – вирізняють наших випускників на ринку праці.

У чому перевага вивчення "Інформаційної, бібліотечної та архівної справи"?

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями у сфері інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, пов’язавши своє майбутнє з актуальною спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа».

Освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» унікальна в регіоні, що створює додатковий попит на таких фахівців, вона містить необхідні програмні складові для забезпечення регіональних потреб і позитивно впливає на працевлаштування випускників.

Головне завдання спеціаліста з інформаційної, бібліотечної та архівної справи – вирішувати завдання швидкого створення та пошуку необхідного документа за допомогою сучасних технологій.

Фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи працюють у сфері документознавчо-інформаційних кадрів в інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом.

Наші спеціалісти можуть працевлаштуватися і бути успішними в сфері бізнесу, у правових, наукових, політичних інституціях, страхових та рекламних агентствах, адже інформація необхідна менеджерам, маркетологам, економістам, політикам.

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

ФКП

Криворізький фаховий коледж


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький фаховий коледж ДУЕТ
вул. Федора Караманиць, 37а (Ватутіна)

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-381-53-64
vstup.kfkduet@gmail.com

Які дисципліни Ви будете вивчати:

 • українська мова за професійним спрямуванням;
 • іноземна мова за професійним спрямуванням;
 • діловодство;
 • документознавство;
 • спеціальні системи документування;
 • практикум з комп’ютерного діловодства;
 • інформаційне забезпечення управління;
 • інформаційні системи і мережі;
 • комп'ютерна графіка;
 • організаційна техніка;
 • обчислювальна техніка та програмування;
 • стилістика ділового мовлення та редагування службових документів;
 • професійна етика;
 • психологія ділового спілкування;
 • основи менеджменту і маркетингу;
 • економіка планування та організаційна діяльність;
 • архівознавство;
 • бібліотечні фонди;
 • бібліографічна діяльність.

Під час навчання наші студенти:

 • оволодівають професійними навичками в роботі з різними видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова);
 • отримують належну підготовку в галузях інформаційного менеджменту (ІТ-технології), менеджменту людських ресурсів (HR-менеджмент);
 • навчаються створювати, аналізувати й оцінювати ділову, управлінську, спеціалізовану документацію рекламних агентств та інформаційних центрів;
 • набивають навичок працювати з корпоративними системами електронного документообігу та бізнес-процесів, розробляти банки (бази) даних інформації.

За результатами навчання здобувачі освіти даної спеціальності зможуть:

 • працювати як організатор і виконавець у галузі інформаційної діяльності в державній та недержавній адміністративній сферах;
 • відповідати за сучасну організацію документопотоків, технічні засоби обробки внутрішньої і зовнішньої документації;
 • проводити експертизу та оцінку ефективності діяльності суб'єктів ринкових відносин з позицій доцільності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження документо-інформаційних систем;
 • вести пошук і аналітико-синтетичну переробку інформації.

Серед випускників коледжу – співробітники служб діловодства, канцелярій, архівних служб, інформаційних відділів та управлінь кадрів; офіс-менеджери, секретарі-референти, помічники керівника, журналісти.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©