ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

  1. Затребуваність професії на ринку праці.
  2. Широкі можливості для підвищення розряду і перекваліфікації в суміжні області.
  3. Можливість застосовувати свої знання і навички в звичайному житті.
  4. Можливість отримувати гідну заробітну плату.
  5. Можливість отримувати додатковий дохід.

У чому перевага вивчення «Автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки»?

Випускник кафедри ЕІА – це фахівець в області комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації технологічних процесів. Освоївши особливості типових технологічних процесів ключових галузей промисловості, отримавши знання в області мікропроцесорної, розробки та програмування електронних інформаційно-керуючих систем, електрифікації і автоматизації технологічних процесів, теорії автоматичного управління, теоретичної та прикладної механіки, автоматизованого електропривода, виконавчих машин і механізмів АСУ ТП, – він стає центральною фігурою сучасного виробництва.

Ви можете вступити в коледж на основі:

  • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
  • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
  • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледж є відокремленим структурним підрозділом ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

КТФК

Криворізький технічний фаховий коледж

Про спеціальність на сайті коледжу:
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ
вул. Степана Тільги,40

м. Кривий Ріг
Тел. (097) 305-52-94
collegeadmcom@gmail.com

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (240 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 3 р.10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Загальна хімія (3 кр.) - залік
Загальна фізика (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерний інжиніринг в галузі (4 кр.) - екзамен
Українська мова за технічним спрямуванням в ГМК (3 кр.) - залік
Історія української державності (3 кр.) - залік
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Технічне креслення та комп'ютерна графіка (5 кр.) - екзамен
Промислова ергономіка (5 кр.) - екзамен
Загальна металургія (4 кр.) - залік
Захист навколишнього середовища на металургійних і гірничих виробництв (4 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Спеціальні розділи фізики (5 кр.) - екзамен
Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (4 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (5 кр.) - залік
Основи електротехніки (4 кр.) - екзамен
Іноземна мова за фахом (3 кр.) - екзамен
Філософія (3 кр.) - залік
Соціолоія (3 кр) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Політологія (3 кр.) - залік
Підприємництво (3 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Основи електричних вимірювань (7 кр.) - залік
Технічні засоби автоматизації (8 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Основи теплотехніки (3 кр.) - залік
Автоматизація випробувань та експериментальних досліджень (3 кр.) - залік

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Організація та управління виробництвом металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Автоматизація технологічних процесів та виробництв (6 кр.)- екзамен
Технологічні вимірювання та прилади (6 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 15 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Електроніка та мікросхемотехніка (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Мікропроцесорні пристрої (5 кр.) - залік
Мережеві технології автоматизації (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Комп'ютерно-інтегровані технології інтернет речей користувачів (5 кр.) - залік

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредитів

Механіка (6 кр.) - залік 
Теорія автоматичного керування (4 кр.) - залік
Програмування систем реального часу (7 кр.) - екзамен
Монтаж та наладка засобів автоматизації (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Основи мехатроніки (9 кр.) - екзамен
Програмування дискретних систем на базі ПЛК (9 кр.) - екзамен

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Теорія автоматичного керування (8  кр.) - екзамен, курсова робота
Системи керування електроприводами (4 кр.) - залік
Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації (9  кр.) - екзамен
Виробнича практика (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 12 кредитів (3 з 9-ти дисциплін)

Системне програмування (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерні методи розв'язання інженерних задач (5 кр.) - екзамен

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Системи керування електроприводами (10 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Проєктування систем автоматизації (10 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 10 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Основи робототехніки (6 кр.) - екзамен
Технології програмування на мовах високого рівня (4 кр.) - залік
Системи управління базами даних (6 кр.) - екзамен
Об'єктно-орієнтоване програмування на C++  (4 кр.) - залік

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Проєктування систем автоматизації (5 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Цифрові системи управління та обробки інформації (4 кр.) - залік
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 6 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Технології програмування на мовах високого рівня (6 кр.) - екзамен
Об'єктно-орієнтоване програмування на C++ (6 кр.)  - екзамен

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (180 кредитів)

Форми навчання:  денна, заочна.
Термін навчання: 2 р. 10 міс. 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 27 кредитів

Вища математика з елементами моделювання функціоналу технічних систем (5 кр.) - екзамен
Соціологія  (3 кр.) - залік
Інжиніринг в металургійній та гірничий галузях (4 кр.) - екзамен
Охорона праці та безпека життєдіяльності (3 кр.) - залік
Основи електричних вимірювань (7 кр.) - залік
Автоматизація технологічних процесів та виробництв (5 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 3 кредити (1 з 2-х дисциплін)

Основи теплотехніки (3 кр.) - залік
Автоматизація випробувань та експериментальних досліджень (3 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Політологія  (3 кр.) - залік
Організація виробництва металургійних та гірничих підприємств (3 кр.) - залік
Технічні засоби автоматизації (6 кр.) - екзамен
Технологічні вимірювання та прилади (4 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 14 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Електроніка та мікросхемотехніка (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Мережеві технології автоматизації (10 кр.) - екзамен, курсова робота
Мікропроцесорні пристрої (4 кр.) - залік
Комп'ютерно-інтегровані технології інтернет речей користувачів (4 кр.) - залік

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Механіка (6 кр.) - екзамен
Технологічні вимірювання та прилади (5 кр.) - екзамен
Теорія автоматичного керування (4 кр.) - залік
Програмування систем реального часу (6 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 9 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Основи мехатроніки (9 кр.) - екзамен
Програмування дискретних систем на базі ПЛК (9 кр.) - екзамен 

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Теорія автоматичного керування (8  кр.) - екзамен, курсова робота
Системи керування електроприводами (4 кр.) - залік
Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації (9  кр.) - екзамен
Виробнича практика (4 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 5 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Системне програмування (5 кр.) - екзамен
Комп'ютерні методи розв'язання інженерних задач (5 кр.) - екзамен

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Системи керування електроприводами (10 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Проєктування систем автоматизації (10 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 10 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Основи робототехніки (6 кр.) - екзамен
Технології програмування на мовах високого рівня (4 кр.) - залік
Системи управління базами даних (6 кр.) - екзамен
Об'єктно-орієнтоване програмування на C++  (4 кр.) - залік

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Проєктування систем автоматизації (5 кр.) - екзамен, курсовий проєкт
Цифрові системи управління та обробки інформації (4 кр.) - залік
Переддипломна практика (11 кр.) - залік
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 6 кредитів (1 з 2-х дисциплін)

Технології програмування на мовах високого рівня (6 кр.) - екзамен
Об'єктно-орієнтоване програмування на C++ (6 кр.)  - екзамен

Метою практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок за спеціальністю, оволодіння професійними та загальнокультурними компетенціями. Підготовка конструкторських документів до дипломного проекту бакалавра.

Бази практик: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ГЗК «Метінвест», м. Кривий Ріг

Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 р. 5 міс. 

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 19 кредитів

Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - залік
Патентознавство (3 кр.) - залік
Охорона праці в галузі та цивільний захист (3 кр.) - екзамен
Вимірювальні інформаційні системи (10 кр.) - залік

Варіативні компоненти – 11 кредитів (3 з 6-ти дисциплін)

Мехатронні системи металургійних підприємств (4 кр.) - екзамен, курсова робота
Методи візуалізації в системах автоматичного управління (4 кр.) - екзамен, курсова робота
АСУ якістю та сертифікація продукції (4 кр.) - екзамен
Експертні системи (4 кр.) - екзамен
Розподілені інформаційно-управляючі системи (3 кр.) - залік
Неруйнівний контроль та діагностика промислового обладнання (3 кр.) - залік

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Професійна іноземна лексика (4 кр.) - залік
Технічний нагляд над технологічними проєктами (3 кр.) - екзамен
Науково-педагогiчний практикум (3 кр.) - залік
Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота в умовах автоматизації виробництва (6 кр.) - залік
Вимірювальні інформаційні системи (2 кр.) - екзамен

Варіативні компоненти – 12 кредитів (2 з 4-х дисциплін)

Інноваційна діяльність (6 кр.) - залік
Системи зберігання та обробки даних в АСУ ТП (6 кр.) - залік
Програмно-технічні комплекси та промислові контролери (6 кр.) - екзамен, курсова робота
Цифрова обробка сигналів (6 кр.) - екзамен, курсова робота

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Переддипломна практика (12 кр.) - залік
Підготовка кваліфікаційної роботи магістра (18 кр.) - публічний захист

Варіативні компоненти – 0 кредитів

Метою практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок за спеціальністю, оволодіння професійним досвідом та навичками самостійної трудової діяльності в умовах підприємства, установи, організації; оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Підготовка конструкторських документів до дипломного проекту магістра.

Бази практик: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ГЗК «Метінвест», м. Кривий Ріг

Багато наших випускників проходять шлях від рядового інженера до директора великого підприємства, стають знаменитими конструкторами та вченими.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©