Робота стає більш ефективною та цікавою, якщо рутинні операції беруть на себе автоматичні комплекси.

Фахівці цієї спеціалізації вміють ставити й розв’язувати наукові задачі з автоматизації у різних галузях техніки, використовуючи математичні методи й електронно-обчислювальну техніку, володіють комп’ютерною технікою, складають алгоритми й програми для персональних та промислових електронно-обчислю-вальних машин, проектують і експлуатують сучасні автоматизовані системи управління технічними, економічними та екологічними системами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки, прогнозують економічні наслідки технічних рішень.

Фахівців навчають, орієнтуючись на сучасний рівень вимог до інженерів-автоматників широкого профілю для роботи на промислових підприємствах, в інститутах та у бізнесі.

Випускники напряму автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології працюють інженерами, провідними фахівцями, керівниками на виробництві у центральних лабораторіях автоматизації та механізації, відділах –
автоматизованих систем управління технологічними процесами та автоматизованих систем управління виробництвом, цехах контрольно-вимірювальних приладів та автоматизації, у вищих навчальних закладах, галузевих науково-дослідних інститутах автоматизації, проектно-конструкторських установах та ін.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: виробничо-обслуговуючі структури ТЕС, АЕС та промислових підприємств, починаючи з малих приватних і закінчуючи найбільшими державними підприємствами; проектно-конструкторські та наукові установи; монтажно-налагоджувальні організації.

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2020 ©