ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Ви взагалі знаєте, чому хочете стати маркетологом? Якщо знаєте, то сміливо пропускайте цю частину. Якщо ні, то приготуйтеся закохатися, тому що це дуже цікава робота.

 1. Хороші гроші. Менеджер з маркетингу займає 45 місце в списку 100 кращих професій в США і в світі 14 місце в списку найбільш високооплачуваних посад.
 2. Легке і швидке кар’єрне зростання. Робота маркетолога напряму пов’язана з доходами компанії. Чим кращих успіхів ви досягаєте у бізнесі, тим більше Ви можете заробляти і отримати частку в доходах своєї компанії.
 3. Гнучкий графік. Ви можете бути фрілансером або працювати повний день. Так чи інакше, маркетинг дозволяє вам працювати з будь-якої точки світу: потрібно тільки підключення до Інтернету.
 4. Вас не замінить робот. Згідно з прогнозами, до 2024 року маркетологів буде на 9% більше. Тому, поки на багатьох інших місцях людей замінюють роботи, менеджери з маркетингу будуть потрібні ще довго. Шанс на автоматизацію становить лише 1,4%, тобто ви в безпеці.
 5. Широкий набір навичок. Менеджери з маркетингу володіють широким, різнобічним набором навичок, корисних в будь-якій роботі, наприклад, при створенні стартапів або в малому бізнесі. Звичайно, робота менеджера з маркетингу може бути нервовою і трудомісткою, тому що ви особисто відповідаєте за відповідність ключовим показникам ефективності. Але нехай вас це не лякає: маркетинг виправдовує себе.

Переваги спеціальності

Вивчаючи маркетинг Ви маєте можливість отримати такі навички успішного маркетолога:

 • маркетингова аналітика: дослідження поведінки споживачів, показників рентабельності та ефективності усіх маркетингових заходів стає все більш актуальним.
 • робота в цифровому середовищі і технічні навики: освоїти основи роботи з соціальними мережами, що є потужним рекламним каналом, роботи у створенні відео, адже маркетологам, компетентним в різних галузях легше спілкуватись з іншими членами команди та ставити чіткі задачі.
 • комунікативні навички;
 • здатність генерувати і застосувати нові ідеї для розв’язання конкретних маркетингових задач.
 • уміння розробляти дизайн реклами та організовувати виставкову діяльність, визначати марочні стратегії підприємства та інші.

А також,

 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» (240 кредитів ЄКТС)

1 семестр – 30 кредитів 2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Економікс (6 кр.)
Прикладна математика (6 кр.)
Психологія (5 кр.)
Тренінг курс: Ефективні комунікації та командоутворення (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Прикладна інформатика (5 кр.) 

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Філософія (5 кр.)
Основи бізнесу (5 кр.)
Моделювання та прогнозування складних систем (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Історія української державності (5 кр)
Українська мова професійного спрямування (4 кр)
Практична підготовка - практика навчальна (3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів 4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр)
Політичне маніпулювання (4 кр.)
Господарське право (5 кр.)
Менеджмент (6 кр.)
Мікроекономіка (6 кр.)
Бухгалтерський облік (6 кр.)

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр.)
Макроекономіка (4 кр.)
Статистика (5 кр.)
Маркетинг (5 кр.)
Економічний аналіз (5 кр.)
Політологія (5 кр.)
Практична підготовка - практика виробнича (3 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Фінанси (4 кр.)
Міжнародна економіка (5 кр.)
Маркетинг-2 (5 кр.)

Варіативні компоненти – 13 кредитів
Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Маркетинг туризму  (6 кр.)
Іміджелогія і брендінг (6 кр.)

Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Поведінка споживачів (7 кр.)
Міжнародна статистика та аналітика: тренінг-курс (7 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Фінанси (3 кр.)
Цифрова економіка (4 кр.)
Маркетинг послуг  (4 кр.)
Практична підготовка - практика виробнича (3 кр.)

Варіативні компоненти – 14 кредитів
Блок 3 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Європейська інтеграція (7 кр.)
Грантрайтинг (7 кр.)

Блок 4 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Логістика (7 кр.)
Маркетингове ціноутворення (7 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Маркетингові дослідження (5 кр.)
Цифровий маркетинг (4 кр.)

Варіативні компоненти – 18 кредитів
Блок 5 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Маркетингові комунікації (8 кр.)
Стратегічні комунікації та PR (8 кр.)

Блок 6 (здобувач обирає 2 компоненти  в семестр):

Соціальний маркетинг (5 кр.)
Staгtup проєкту (5 кр.)
Міжкультурна комунікація (5 кр.)
Дизайн реклами і виставкова діяльність (5 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Управління проєктами  (3 кр.)
Практична підготовка:  практика переддипломна (6 кр.)
Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.)

Варіативні компоненти – 15 кредитів
Блок 7 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Маркетинг промислових підприємств (5 кр.)
Ризикологія (5 кр.)

Блок 8 (здобувач обирає 2 компоненти в семестр):

Управління продажами (5 кр.)
Економічне обгрунтування управління рішень (5 кр.)
Маркетинговий аудит (5 кр.)
Social Media Marketing (5 кр.)

Метою проходження виробничої/переддипломної практики здобувачами вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» є закріплення теоретичних знань та практичних навичок щодо базових категорій маркетингу, методологічні аспекти організації маркетингової діяльності на підприємстві та її пріоритети у сучасних умовах.

Основним завданням виробничої/переддипломної практики є:

1) загальне ознайомлення з управлінською та маркетинговою діяльністю підприємств різних форм власності та господарювання;

2) опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах;

3) набуття практичних навичок розв’язання маркетингових завдань та проблем;

4) формування вмінь творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Студенти спеціальності 075 «Маркетинг» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти проходять переддипломну практику на підприємствах різних форм власності(зокрема на підприємствах-партнерах Державного університету економіки і технологій, таких як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Метінвест бізнес сервіс», ГЗК м. Кривий Ріг); Інституті розвитку м. Кривого Рогу, торгівельних центрах; туристичних компаніях, рекламних агенціях тощо.

Форми навчання: денна;  заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ»  (90 кредитів ЄКТС)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Соціальна відповідальність (3 кр.)
Глобальна економіка (3 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Облік і фінансова звітність на МСФЗ (4 кр.)
Бренд менеджмент (4 кр.)

Варіативні компоненти –13 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Стратегічний маркетинг (4 кр.)
Міжкультурні комунікації  (4 кр.)
Професійне редагування та рерайт (4 кр.)

Блок 2

Маркетинг відносин  (4 кр.)
Логістичний менеджмент (4 кр.)
Страховий маркетинг (4 кр.)

Блок 3

Стратегічні комунікації та PR (5 кр.)
Внутрішній маркетинг  (5 кр.)
Маркетинг у банку (5 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Управлінські інформаційні системи (5 кр.)
Маркетинговий менеджмент (5 кр.)
Рекламний менеджмент (5 кр.)

Варіативні компоненти –15 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (німецька) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (французська) (5 кр.)

Блок 2

Антикорупційна діяльність і комплаєнс (5 кр.)
Бізнес-право (5 кр.)
Корпоративне право (5 кр.)

Блок 3

Управління проєктами  (5 кр.)
Міжнародна бізнес-аналітика: тренінг- курс (5 кр.)
Управління ефективністю бізнесу (5 кр.)

3 семестр – 30 кредитів
Міжпредметний тренінг (3 кр.)
Практика переддипломна (12 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи (15 кр.)

Метою переддипломної практики є узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь і навичок з маркетингової діяльності на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для магістерської дипломної роботи.

Основними завданнями переддипломної практики є:

– оволодіння сучасними методами комплексного маркетингового аналізу діяльності підприємства та його підрозділів;

 • оволодіння методами діагностики конкурентного середовища підприємства;

 • формування у майбутніх фахівців умінь та навичок діагностики конкурентного середовища підприємства;

 • формування у майбутніх фахівців умінь та навичок розробки окремих розділів маркетингового плану діяльності підприємства;

 • формування на базі одержаних у навчальному закладі знань професійних умінь, навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень;

 • формування навичок розробки маркетингових стратегій підприємства;

 • систематичне оновлення та творче застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань, які постають при реалізації ключових функцій маркетингового аналізу та діяльності підприємства.

Студенти спеціальності 075 «Маркетинг» на другому (магістерському) рівні вищої освіти проходять переддипломну практику на підприємствах різних форм власності (зокрема на підприємствах-партнерах Державного університету економіки і технологій, таких як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Метінвест бізнес сервіс», ГЗК м. Кривий Ріг); Інституті розвитку м. Кривого Рогу, торгівельних центрах; туристичних компаніях, рекламних агенціях тощо.

Лавренёв Никита Константинович, специалист Отдела администрирования продаж Администрации по маркетингу и сбыту ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Никита-Лавренёв_sm

Знания, полученные в институте, не раз выручали меня в моей рабочей деятельности и в жизни в целом. Ведь если ты владеешь маркетингом - ты владеешь миром!

Костинець Валерія Володимирівна, директор ТОВ «Туристична компанія  “Менестіс”

Костинец-В.Л_sm

4 причини, чому маркетинг – це Ваше майбутнє:

- маркетолог знає, як вигідно продати свої послуги як фахівця на ринку праці;

- маркетолог вміє правильно позиціонувати себе в очах майбутнього роботодавця і отримати переваги перед конкурентами;

- маркетолог – це спеціаліст широкого профілю, який є затребуваним в будь-якій сфері діяльності;

- маркетолог вміє прогнозувати успіхи та ризики в підприємництві, що стане Вам у нагоді як майбутнім керівникам або власникам бізнесу.

Кулішов Дмитро Григорьевич, редактор ПрАТ "Телеканал "Інтер"

Кулишов-Д_sm

Чтобы сделать что-то действительно крутое, не нужно знать все, нужно знать маркетинг. Он, как хлеб, всему голова.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©