ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024


«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» - спеціальність випробувана часом та кризовими явищами в економіці

«Колесо економіки рухається не тільки при допомозі праці і капіталу,
але і завдяки «обліковому порядку» 

(Є.П. Леоте)

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРОФЕСІЙ В ГАЛУЗІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ:

 • Нові перспективи для розвитку професій в галузі обліку і оподаткування відкриває розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасних умовах всеохоплюючої діджиталізації:

  • По-перше, в умовах динамічного середовища фахівці з обліку і оподаткування постійно здійснюють експертизу з метою активного реагування на трансформаційні процеси для забезпечення ефективності та безпеки ведення бізнесу.

  • По-друге, збільшується експертно-аналітична функція бухгалтерської професії. Уміння працювати з великими масивами даних (Big Data Analysis) та їх аналізувати – це можливість першими отримувати цінні ринкові «інсайти» задля забезпечення підвищення конкурентоздатності підприємства.

Тому, вже тепер на перше місце повсюдно виходять навички професіоналів з обліку і оподаткування, професія яких носить назву «Топ- менеджер у сфері обліку, аудиту та оподаткування», які уміють користуватися інформацією, мислити прогресивно, читати і аналізувати фінансову звітність, складати управлінські звіти, здійснювати податкове планування та консультувати бізнес, роблячи його безумовно успішним.

 • Робота фахівців з обліку і оподаткування є незамінною складовою бізнесу. Вони можуть працювати за суміжними професіями, оскільки мають універсальні знання: з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту контролю і оподаткування; з ІТ- технологій; економіста зовнішньоекономічної діяльності; фінансиста; юриста; менеджера; з судово-бухгалтерської експертизи, з фінансово-економічної безпеки.

Широкі професійні можливості випускників спеціальності «Обліку і оподаткування»:

класичні професії:
 • менеджером (управителем) з бухгалтерського обліку
 • аудитором
 • головним бухгалтером
 • податковим менеджером
 • фінансовим менеджером
 • менеджером бізнес-операцій
 • керівником підприємства
 • фахівцем з якості бізнесу
 • бухгалтером-експертом
 • бухгалтера-ревізора
 • фахівцем з оподаткування
 • експертом з аналізу даних
 • фахівцем з фінансово-економічної безпеки
 • бути самозайнятою особою, що надає послуги з обліку та аудиту
 • управляти власним бізнесом
 • приватним підприємцем за будь-якою системою оподаткування
Зростає попит на фахівців, які вміють працювати в digital-форматі за новими професіями:
 • бухгалтера-програміста
 • віртуального бухгалтера
 • digital-аналітика
 • digital-аудитора
 • модератор освітніх програм
 • бізнес-аналітика
 • ризик-менеджера
 • фахівця з аналізу великих даних
 • експерта-консультанта
 • фінансового аналітика
 • експерта інформаційних систем
 • менеджера з інформаційних технологій
 • аналітика з питань фінансово-економічної безпеки

ПЕРЕВАГИ навчання у ДУЕТ за спеціальністю 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»:

 • ДУЕТ є лідером сучасної вищої освіти в сфері економіки, права та ІТ, сучасна матеріально-технічна база.
 • використання в освітньому процесі сучасних ІТ-продуктів та навчальних програм SAP S/4HANA, які дають можливість розвивати практичні навички та компетенції студентів з аналізу даних та управління бізнес-процесами;
 • яскраве студентське життя: стартапи, проекти, спорт, подорожі та волонтерство;
 • додаткові можливості для особистого розвитку: тренінги та лекції від провідних фахівців;
 • іноземна мова вивчається протягом усього терміну навчання за всіма рівнями освіти;
 • передбачено проходження практики щорічно (з 2 курсу) протягом усього терміну навчання (бази практики: великі компанії та малий бізнес, державний сектор економіки та управління, практика за кордоном протягом паралельного навчання/стажування за кордоном) Franklin Gothic Medium;
 • спеціальність «Облік і оподаткування» приймає участь у освітній програмі «Спільні студії» ДУЕТ, що надає можливість студентам паралельного навчання в університетах Польщі з подальшим отриманням диплому європейського зразка;
 • студенти мають можливість прийняти участь у програмі семестрового академічного обміну в формі студентського стажування  в Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD)

Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» на освітні рівні «Бакалавр», «Магістр»
та ставайте професіоналами задля економічної безпеки бізнесу та державних підприємств України.

Фахівці з обліку і оподаткування є ЗАТРЕБУВАНИМИ ТА ЦІННИМИ
при будь-яких змінах у суспільстві та бізнесі

Консультанти:

+38(096)1063234 Олена РУДЕНКО

+38(097)5070333 Ольга КОНДРАТЮК

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

ФКП

Криворізький фаховий коледж


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький фаховий коледж ДУЕТ
вул. Федора Караманиць, 37а (Ватутіна)

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-381-53-64
vstup.kfkduet@gmail.com

Вступивши до коледжу Ви будете вивчати  наступні дисципліни:

 • Бухгалтерський облік
 • Податкова система
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформаційні системи та технології в обліку
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Фінанси
 • Фінансовий облік
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Казначейська справа
 • Економічний аналіз
 • Статистика

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
для підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському рівні:

 • ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • ДІДЖИТАЛ ОБЛІК ТА БІЗНЕС-ЕКСПЕРТИЗА

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

1 семестр (30 кредитів)

Обов’язкові освітні компоненти

Кредити

Вибіркові освітні компоненти

Тренінг-курс з ефективних комунікацій та командоутворення 5 -
Економікс 5
Психологія 3
Українська мова професійного спрямування 4
Іноземна мова 3
Прикладна математика 5
Прикладна інформатика 5
2 семестр (18 кредитів)
Філософія 5 -
Основи бізнесу 4
Іноземна мова 3
Моделювання та прогнозування складних систем 4
Історія української державності 5
Цифрова економіка 5
Система оподаткування підприємств 4
3 семестр (30 кредитів)
Іноземна мова 3

Здобувач обирає
3 освітні компоненти
загальноуніверситетської бази
вибіркових компонентів

Політичне маніпулювання 3
Менеджмент 3
Макроекономіка 4
Бухгалтерський облік 5
4 семестр (30 кредитів)
Економічний аналіз 5 Здобувач обирає
3 освітні компоненти
загальноуніверситетської бази
вибіркових компонентів
Іноземна мова 3
Мікроекономіка 3
Практична підготовка - практика виробнича (7 кр.)
5 семестр (30 кредитів)
Фінанси 5 Здобувач обирає
3 освітні компоненти
загальноуніверситетської бази
вибіркових компонентів
Міжнародна економіка 5
Фінансовий облік активів 5
Фахова іноземна мова 3
6 семестр (30 кредитів)
Фінансовий облік пасивів 4 Здобувач обирає
2 освітні компоненти
загальноуніверситетської бази
вибіркових компонентів
Фахова іноземна мова 3
Правове регулювання бізнесу 3
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті 4
Практична підготовка - практика виробнича (8 кр.)
7 семестр (30 кредитів)
Управлінський облік 5 Здобувач обирає
3 освітні компоненти
загальноуніверситетської бази
вибіркових компонентів
Аудит 5
Фахова іноземна мова 4
Звітність підприємств 4
8 семестр (30 кредитів)
Облік і звітність в оподаткуванні 5 Здобувач обирає
1 освітню компоненту
загальноуніверситетської бази
вибіркових компонентів
Практична підготовка - практика виробнича (15 кр.)

Атестація (6 кр):
підготовка атестаційного кваліфікаційного екзамену (3 кр.)
атестаційний кваліфікаційний екзамен (3 кр.)

Спеціальність «Облік і оподаткування» приймає участь у освітній програмі «Спільні студії» ДУЕТ, що надає можливість студентам паралельного навчання в університетах Польщі з подальшим отриманням диплому європейського зразка

Здобувачі вищої освіти на першому (бакалаврському) piвні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики за наступним графіком:

     НАВЧАЛЬНА - 2 семестр

     ВИРОБНИЧА - 4 семестр; 6 семестр

     ПЕРЕДДИПЛОМНА - 8 семестр

Навчальна практика проводиться з метою ознайомлення здобувачів вищої освіти з організацією навчання і здобуття вищої освіти в Університеті специфікою майбутньої спеціальності, отримання ними первинних професійних умінь і навичок. Здобувачі вищої освіти проходять навчальну практику у другому семестрі першого курсу відповідно до затвердженого графіку.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення дисциплін професійного циклу, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві (установі) з господарськими процесами і технологічними циклами виробництва, відпрацювання умінь і навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти є завершальним етапом навчання за певним рівнем вищої освіти і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом Університету на підставі прямих договорів про проходження практики з підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. ДУЕТ має прямі договори про проходження практики з підприємствами-партнерами: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Метінвест бізнес сервіс», ГЗК м. Кривого Рогу, ТОВ «Рудомайн» та ін.

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за погодженням із кафедрою, обирати бази практики. У такому випадку база практики надає гарантійний лист, який є підставою для направлення здобувача на практику.

Базами проведення практики можуть бути підприємства (організації, установи) різних галузей і форм власності, наукові установи, заклади освіти, органи державного управління, у тому числі за межами України, фізичні особи - підриємці, самозайняті особи, які проводять незалежну професійну діяльність, що зареєстровані в законному порядку як суб’єкти підприємницької діяльності. Бази практики повинні мати у своєму складі фахівців, що виконують роботи відповідно до спеціальності, освітньої програми здобувача вищої освіти.

Більш детальна інформація наведена у Положенні про проходження практики здобувачами вищої освіти державного університету економіки і технологій

Освітньо-професійна програма «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Мета освітньо-професійної програми:
формування особистості фахівця з обліку і оподаткування, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління та адміністрування

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

1 семестр – 19 кредитів

Обов’язкові освітні компоненти

Кредити

Вибіркові освітні компоненти

Глобальна економіка 3

Здобувач обирає
3 освітні компоненти
з загальноуніверситетської бази вибіркових компонентів

Методологія та організація наукових досліджень 3
Фінансовий менеджмент 4
Організація обліку і контролю в корпораціях 5
Облік і фінансова звітність за МСФЗ 4
2 семестр – 18 кредитів
Іноземна мова професійного спрямування 3 Здобувач обирає
3 освітні компоненти
з загальноуніверситетської бази вибіркових компонентів
Управлінські інформаційні системи 3
Податки та бізнес -стратегія 4
Облік і аналіз в управлінні корпоративним підприємством 4
3 семестр – 30 кредитів
Міжпредметний тренінг 3 -
Практика переддипломна 12 -
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи 15 -

Студенти мають можливість прийняти участь у
ПРОГРАМІ СЕМЕСТРОВОГО АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ В ФОРМІ СТУДЕНТСЬКОГО СТАЖУВАННЯ  
в Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD)

Здобувачі вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» проходять переддипломну практику у 3 семестрі другого курсу.

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти є завершальним етапом навчання за певним рівнем вищої освіти і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалів для виконання кваліфікаційної магістерської роботи.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом Університету на підставі прямих договорів про проходження практики з підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. ДУЕТ має договори про проходження практики з підприємствами-партнерами: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Метінвест бізнес сервіс», ГЗК м. Кривого Рогу, ТОВ «Рудомайн» та ін.

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за погодженням із кафедрою, обирати бази практики. У такому випадку база практики надає гарантійний лист, який є підставою для направлення здобувача на практику.

Базами проведення практики можуть бути підприємства (організації, установи) різних галузей і форм власності, наукові установи, заклади освіти, органи державного управління, у тому числі за межами України, фізичні особи - підриємці, самозайняті особи, які проводять незалежну професійну діяльність, що зареєстровані в законному порядку як суб’єкти підприємницької діяльності. Бази практики повинні мати у своєму складі фахівців, що виконують роботи відповідно до спеціальності, освітньої програми здобувача вищої освіти.

Більш детальна інформація наведена у Положенні про проходження практики здобувачами вищої освіти державного університету економіки і технологій.

Випускники кафедри користуються високим попитом серед роботодавців різних галузей та видів економічної діяльності; на підприємствах малого та середнього бізнесу; в банківських установах та закладах середньої та вищої освіти, а також в органах виконавчої влади різних рівнів; в аудиторських компаніях; у контролюючих органах (фіскальна служба, державна аудиторська служба, правоохоронні органи); в закладах середньої та вищої освіти. Ми пишаємося нашими випускниками, які стали бухгалтерами, аудиторами, податківцями, фінансовими аналітиками, фінансовими директорами, менеджерами фондів, торговцями, брокерами та інвестиційними дослідниками тощо.

На провідних посадах в різних установах і на підприємствах міста та України працюють:
Белошавін І. – начальник управління підготовки виробництва ПАТ «КЗРК»;
Білоочко Н. – головний бухгалтер ТОВ «Укріндустрія»;
Воробйов І. – начальник відділу обліку розрахунків з покупцями ПАТ «Південний ГЗК» (входить до «Топ-10 Кращих бухгалтерів України» за версією Всеукраїнського бухгалтерського клубу «Баланс»);
Гушко С. – в.о. проректора з науково-педагогічної, навчальної роботи та міжнародної діяльності ДУЕТ, доктор економічних наук, професор;
Данілова С. – головний бухгалтер КП «Автобаза №1»;
Зінченко О. – завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ «КНУ»;
Катриченко О. – заступник міського голови м. Кривий Ріг;
Качан Р. – начальник відділу внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому м. Кривий Ріг;
Лавриненко С. – генеральный директор ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур»;
Лобова І. – головний бухгалтер ТОВ «Дружба люкс»;
Моісєєв Д. – перший заступник начальника Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області;
Новицький Д. – заступник генерального директора – фінансовий директор ПрАТ «Авто-КрАЗ»;
Переверза М. – фінансовий директор ПАТ «АрселорМіттал Берислав»;
Трусевич Ю. – директор департаменту облікових операцій ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс»;
Шайкан А. – в.о. ректора ДУЕТ, доктор економічних наук, професор.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©