ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

Економіка України починається з Бухгалтера! 

«Облік і оподаткування» - спеціальність,
випробувана часом та кризовими явищами в економіці

Робота фахівців з обліку і оподаткування є незамінною складовою бізнесу, оскільки їх можливості є універсальними та охоплюють найважливіші економічні напрямки: облік, аналіз, контроль, аудит; стратегічне управління; оподаткування, ІТ-технології,    фінансово-економічна безпека. тому з року в рік вона потрапляє в п’ятірку найнеобхідніших для роботодавців, її позиції залишаються непохитними і з розвитком нових технологій.

Професії в галузі обліку і оподаткування мають:

 • платоспроможний попит на ринку праці
 • суспільний інтерес, державну підтримку
 • статус та авторитет
 • шляхи розвитку

Професійні бухгалтери та аудитори в усьому світі виконують в суспільстві важливу роль. Інвестори, уряд і населення в цілому покладаються на фахівців з обліку і оподаткування    в плані достовірного і повного фінансового обліку та звітності, ефективного фінансового управління та компетентних рекомендацій з різних питань.

Спеціальність «Облік і оподаткування»:

 • включено до переліку спеціальностей та/або професій споріднених з відповідними військово-обліковими у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;     
 • віднесено МОН України до кон’юнктурних.

Основними перевагами професій в галузі обліку і оподаткування є:

 • займають монопольні позиції, зокрема, при проведенні державного аудиту та незалежного аудиторського    підтвердження фінансових звітів, податковому консультуванні;

 • висока професійна мобільність, унаслідок якої особи з бухгалтерською освітою займають інші економічні або фінансові посади (економісти, фінансисти, менеджери, бухгалтери-програмісти) та вищі керівні пости у великому бізнесі та державних установах;

 • форми здійснення своєї діяльності (автономність і саморегульованість професії):    як наймана особа у штаті підприємства або як незалежний професіонал. Сфера незалежної діяльності охоплює надання широкого спектру платних послуг із проведення аудиторських перевірок,    оподаткування і консультування; консалтингу з менеджменту та фінансового менеджменту. Бухгалтерський аутсорсинг надає широкі можливості не прив’язуватись до роботи з одним підприємством, а охоплювати широке коло фірм, надаючи їм послуги дистанційно.

 • можливість безперервного навчання: те, що відрізняє професійних бухгалтерів від інших носіїв професії, – це вимога постійно підтримувати професіоналізм.    В Україні постійно зростає кількість спеціалістів (бухгалтерів, аналітиків, аудиторів) що мають дипломи та сертифікати міжнародних інститутів та організацій. Найбільш поширеними серед роботодавців є бухгалтерські сертифікації з міжнародних стандартів фінансової звітності, власники яких заносяться в базу даних, яка є доступною для потенційних роботодавців, в тому числі зі спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями, для яких такий сертифікат – індикатор «знаку якості» фахівця з обліку і оподаткування.

 • має перспективи свого розвитку: сьогодні, бухгалтерська сфера відчуває зміни, ключовими каталізаторами яких стали блокчейн, штучний інтелект, BigData. Облік, аналіз та контроль відбувається за допомогою ІТ-рішень, формується електронна звітність, набуваються навички віртуальної співпраці, виконувати роботу можна дистанційно завдяки хмарним технологіям, увага фахівців зосереджена на оцінці й аналізі даних, і як наслідок, з’явилися нові професії, які співіснують поряд з класичними: експерт з аналізу даних, інформаційний    аналітик, бізнес-аналітик, консультант    з питань комерційної діяльності та управління. Така тенденція приводить до того, що більш високими темпами зростає попит на фахівців, які вміють працювати в digital-форматі. Орієнтуючись на запити роботодавців, колективом кафедри обліку і оподаткування Державного університету економіки і технологій, розроблено інноваційну освітньо-професійну програму  «Діджитал облік та бізнес-експертиза». Програма    дозволить збалансувати цифрові та професійні компетентності у майбутніх фахівців, усвідомити перспективи професії, що відкриваються через цифровізацію    економіки.

Ринкові умови, в яких працює держава, кризові явища (військовий стан, пандемія COVID-19 )    повною мірою дали можливість розкритися бухгалтерам, аудиторам і вони на ділі довели свою роль та значення в діяльності будь-якого підприємства, зокрема штат бухгалтерів намагалися зберегти в незмінному складі з можливістю виконання професійних обов’язків дистанційно. Сьогодні, коли держава працює в умовах військового стану, продовжує працювати той бізнес, де були грамотні фахівці з обліку і оподаткування. Вони швидко адаптувалися, щоб в правовому полі передавати активи та грошові кошти в допомогу ЗСУ, надавати матеріальну допомогу працівникам підприємства та внутрішньо переміщеним особам, опанували особливості кадрового обліку й оподаткування в умовах військового часу.

Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» на освітні рівні «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» та ставайте професіоналами задля економічної безпеки бізнесу та державних підприємств України.

При всіх змінах сучасного економічного середовища
фахівці в галузі обліку і оподаткування залишаються
ПОТРІБНИМИ, БАЖАНИМИ ТА ЦІННИМИ!

 

Коледж є відокремленим структурним підрозділом ДУЕТ, тому закінчивши його Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Вступивши до коледжу Ви будете вивчати  наступні дисципліни:

 • Бухгалтерський облік
 • Податкова система
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформаційні системи та технології в обліку
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Фінанси
 • Фінансовий облік
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Казначейська справа
 • Економічний аналіз
 • Статистика

Більше про коледж за посиланням

Коледж знаходиться за адресою:
м. Кривий Ріг,
вул. Ватутіна,
буд. 37-а

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підготовки здобувачів вищої освіти на початковому  рівні
(короткий цикл) «Облік і оподаткування»

є прикладною та практично-орієнтованою у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;
орієнтована на поєднання новацій технологічного характеру та традиційних професійних компетентностей, відповідає тенденціям ринку праці щодо розвитку професії.

термін навчання: 1 рік 10 місяців

Мета навчання:
підготовка фахівців здатних розв’язувати типові та складні завдання у сфері  обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з використанням цифрових інструментів (інформаційних технологій).

З дипломом МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА з обліку і оподаткування  випускники  мають професійні права:
Бухгалтери та касири-експерти Інспектор з призначення і виплати пенсій
Асистент бухгалтера-експерта Інспектор державний
(інспектор цін. інспектор з експорту)
Бухгалтер Оператори зі збору даних
Організатори діловодства Реєстратори бухгалтерських даних
Ревізор Статистики-обліковці та конторські службовці,
що займаються фінансовими операціями
Інспектор з інвентаризації Касири в банках та інкасатори
Інспектори податкової служби Започатковувати власний бізнес
Ревізор-інспектор податковий Інспектор-ревізор

Перелік компонент освітньо-професійної програми

 

КАТАЛОГ анотацій вибіркових дисциплін
для студентів І, 2 курсів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти за освітньо-професійною програмою
«Облік і оподаткування» у 2022-2023 навчальному році.

Дисципліни Семестр, в якому вивчається дисципліна Анотація (для ознайомлення
зі змістом дисципліни)
ОС «Молодший бакалавр»
Статистика 1 семестр.
Обираються 2 дисципліни
Анотація
Господарське право Анотація
Психологія бізнесу Анотація
Цифрова економіка Анотація
Технологія електронної комерції 2 семестр.
Обираються 2 дисципліни
Анотація
Великі дані (Big Data) Анотація
Маркетинг Анотація
Менеджмент Анотація
Інформаційні системи та технології в обліку 3 семестр.
Обираються 2 дисципліни
Анотація
Облікова політика підприємства Анотація
Організація діловодства та документування господарських операцій Анотація
Облік в бюджетних та банківських установах Анотація
Діджитал облік 4 семестр.
Обираються 2 дисципліни
Анотація
Спрощена система оподаткування, обліку і звітності Анотація
Облік за видами економічної діяльності Анотація
Калькулювання Анотація

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
для підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському рівні:

 • ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • ДІДЖИТАЛ ОБЛІК ТА БІЗНЕС-ЕКСПЕРТИЗА

Термін навчання: за освітнім ступенем «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців

Форми навчання:

 •  денна;
 •  заочна.

Які дисципліни Ви будете вивчати?

1 курс 
Філософія Вступ до спеціальності: тренінг-курс
Економікс Прикладна інформатика
Іноземна мова Основи бізнесу
Історія української державності Прикладна математика
Моделювання та прогнозування складних систем Психологія
Українська мова професійного спрямування  
Практика навчальна
2 курс
Політичне маніпулювання Мікроекономіка
Макроекономіка Господарське право
Статистика Менеджмент
Маркетинг Бухгалтерський облік
Економічний аналіз Політологія
Практика виробнича
3 курс
Фінанси Вибіркова дисципліна 1
Діловодство та документування в бухгалтерському обліку;
Документування господарських операцій
Міжнародна економіка Вибіркова дисципліна 2
Система оподаткування підприємства;
Податкова система України
Фінансовий облік активів та пасивів Вибіркова дисципліна 3
Облік в бюджетних установах;
Облік у підприємствах з різними ОПФ
Цифрова економіка Вибіркова дисципліна 4
Облік в банках;
Облік зовнішньоекономічних операцій
Практика виробнича
4 курс
Управлінський облік Вибіркова дисципліна 1
Звітність підприємства;
Консолідована фінансова звітність
Аудит Вибіркова дисципліна 2, 3
Облік і оподаткування СМП;
Спрощена система оподаткування;
Облік і звітність в оподаткуванні;
Податкова звітність та розрахунки з різними системами оподаткування
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті Вибіркова дисципліна 4
Облік на підприємствах за галузями економіки;
Облік на підприємствах за різними видами економічної діяльності
  Вибіркова дисципліна 5, 6
Бізнес-аналіз;
Податкове адміністрування;
Облікова політика підприємства;
Внутрішньогосподарський контроль;
Аудит оподаткування підприємств;
Діджитал -облік
Практика переддипломна
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Спеціальність «Облік і оподаткування» приймає участь у освітній програмі «Спільні студії» ДУЕТ, що надає можливість студентам паралельного навчання в університетах Польщі з подальшим отриманням диплому європейського зразка

Освітньо-професійна програма
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Мета освітньо-професійної програми:
формування особистості фахівця з обліку і оподаткування, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління та адміністрування

Форми навчання:

 •  денна;
 •  заочна.

Терміни навчання: за освітнім ступенем «Магістр»- 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Загальна підготовка Професійна підготовка

Соціальна відповідальність
Методологія наукових досліджень
Глобальна економіка

Управлінські інформаційні системи
Аудит та підтвердження звітності
Організація бухгалтерського обліку
Облік і фінансова звітність за МСФЗ
Облік та аналіз в управлінні корпоративним підприємством

Вибіркові дисципліни формуються за блоками:

1. Цикл загальної підготовки

Вибіркова дисципліна 1: Іноземна мова професійного спрямування:

 • англійська,
 • німецька,
 • французська

Вибіркова дисципліна 2: Антикорупційна діяльність і комплаєнс, Корпоративне право, Бізнес-право

2. Цикл професійної підготовки

Вибіркова дисципліна 3: Податки та бізнес-стратегія, Адміністрування податків та зборів, Державний фінансовий контроль

Вибіркова дисципліна 4: Стратегічний управлінський облік, Економічна діагностика підприємства, Контроль ефективності діяльності центрів відповідальності

Вибіркова дисципліна 5: Корпоративні права в обліку, Контроль у сфері трансферного ціноутворення, Фінансово-економічна безпека підприємства

Вибіркова дисципліна 6: Стратегічний управлінський облік, Економічна діагностика підприємства, Контроль ефективності діяльності центрів відповідальності

 • Міжпредметний тренінг
 • Практика переддипломна
 • Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Студенти мають можливість прийняти участь у
ПРОГРАМІ СЕМЕСТРОВОГО АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ В ФОРМІ СТУДЕНТСЬКОГО СТАЖУВАННЯ  
в Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD)

Випускники кафедри користуються високим попитом серед роботодавців різних галузей та видів економічної діяльності; на підприємствах малого та середнього бізнесу; в банківських установах та закладах середньої та вищої освіти, а також в органах виконавчої влади різних рівнів; в аудиторських компаніях; у контролюючих органах (фіскальна служба, державна аудиторська служба, правоохоронні органи); в закладах середньої та вищої освіти. Ми пишаємося нашими випускниками, які стали бухгалтерами, аудиторами, податківцями, фінансовими аналітиками, фінансовими директорами, менеджерами фондів, торговцями, брокерами та інвестиційними дослідниками тощо.

На провідних посадах в різних установах і на підприємствах міста та України працюють:
Белошавін І. – начальник управління підготовки виробництва ПАТ «КЗРК»;
Білоочко Н. – головний бухгалтер ТОВ «Укріндустрія»;
Воробйов І. – начальник відділу обліку розрахунків з покупцями ПАТ «Південний ГЗК» (входить до «Топ-10 Кращих бухгалтерів України» за версією Всеукраїнського бухгалтерського клубу «Баланс»);
Гушко С. – в.о. проректора з науково-педагогічної, навчальної роботи та міжнародної діяльності ДУЕТ, доктор економічних наук, професор;
Данілова С. – головний бухгалтер КП «Автобаза №1»;
Зінченко О. – завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ «КНУ»;
Катриченко О. – заступник міського голови м. Кривий Ріг;
Качан Р. – начальник відділу внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому м. Кривий Ріг;
Лавриненко С. – генеральный директор ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур»;
Лобова І. – головний бухгалтер ТОВ «Дружба люкс»;
Моісєєв Д. – перший заступник начальника Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області;
Новицький Д. – заступник генерального директора – фінансовий директор ПрАТ «Авто-КрАЗ»;
Переверза М. – фінансовий директор ПАТ «АрселорМіттал Берислав»;
Трусевич Ю. – директор департаменту облікових операцій ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс»;
Шайкан А. – в.о. ректора ДУЕТ, доктор економічних наук, професор.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©