Відділ науки та інновацій

Наукова діяльність в Державному університеті економіки і технологій спрямована на високу якість наукових досліджень, активне впровадження інновації і технологій. Стратегічний розвиток наукової складової ДУЕТ передбачає сприяння розвитку актуальних фундаментальних та прикладних досліджень для забезпечення економічного, культурного та соціального розвитку України.

Пріоритетними напрямами досліджень наукової спільноти ДУЕТ є вирішення проблем міжнародних відносин та політології, порівняльного правознавства та міжнародного права, світової економіки і міжнародних економічних відносин, державного управління та економічної дипломатії, екології та металургійного виробництва, мехатронних систем та діджиталізації, менеджменту і міжнародного бізнесу, лінгвістики та соціології, зв'язків з громадськістю та культурології, філософії та інформатизації суспільства.

Метою функціонування відділу науки та інновацій є створення і забезпечення сприятливих умов для науково-дослідної та інноваційної діяльності здобувачів освіти і професорсько-викладацького складу Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Завданнями відділу науки та інновацій є:

  • cтворення умов для всебічної реалізації наукових ініціатив здобувачів освіти і професорсько-викладацького складу Університету;
  • сприяння активізації науково-інноваційної роботи та розвитку наукової кар’єри професорсько-викладацького складу Університету;
  • популяризація наукової діяльності серед здобувачів освіти і професорсько-викладацького складу ДУЕТ, залучення їх до реалізації наукових досліджень, програм, проектів, інноваційної діяльності та академічної мобільності;
  • створення інформаційних, матеріальних і організаційних баз реалізації ініціатив відділу науки та інновацій ДУЕТ;
  • забезпечення ефективної взаємодії структурних підрозділів наукової системи Університету;
  • координація міжнародної й національної наукової співпраці вчених Університету;
  • підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності вчених Університету;
  • своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення для розміщення і публікації на сайті університету та інших електронних і друкованих засобах масової інформації;
  • забезпечення дотримання академічної доброчесності здобувачів освіти і професорсько-викладацького складу Університету.

Контакти: 

Відділ науки та інновацій ДУЕТ
Пурій Ганна Володимирівна
e-mail: puriy_av@duet.edu.ua
тел.: +380 679399556

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©