ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

Ким ви бачите себе у майбутньому? Успішною людиною? Власником компанії? В рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу «Forbes»?

Підприємець XXI ст. повинен мати незалежний креативний підхід, критичне мислення, володіти лідерськими якостями, бути ефективним керівником.

Якщо ви прагнете навчитися правильно вести свій бізнес, вміти адаптуватися до швидких змін в глобальному світі, бути здатними до системного аналізу, щоб досягти максимальних результатів, — вам необхідно обрати спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Це спеціальність, що користується зростаючим попитом на ринку праці, дозволяє реалізувати себе як успішного підприємця, сучасного керівника, креативного стартапера і забезпечити у бізнесі та досягти матеріального добробуту

Переваги спеціальності

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – формування компетенцій з розроблення бізнес-проектів та управління бізнес-процесів, генерування стартапів, започаткування власного бізнесу, як у традиційних так і інноваційних сферах економіки (зокрема, E-business & E-commerce, industry 4.0., online & offline retail….) та роботи на платформах фондових та валютних бірж Forex trading.

Конкурентними перевагами навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

 • отримання престижної освіти, роботи та бути конкурентоспроможним на ринку праці.
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, здійснювати операції на товарних біржах.

Коледж є відокремленим структурним підрозділом ДУЕТ, тому закінчивши його Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Майбутні фахівці одержують комплекс знань з циклу дисциплін гуманітарної підготовки (українська та іноземна мови за професійним спрямуванням, правознавство, основи філософських знань, соціологія, культурологія та ін.), математичної, природничо-наукової підготовки (вища математика, основи екології та безпеки товарів народного споживання, політична економія, мікро- та макроекономіка,статистика, інформатика і комп’ютерна техніка та ін.), професійної підготовки (товарознавство, основи стандартизації ,метрології та управління якості, організація і технологія торговельних процесів, обладнання підприємств торгівлі, комерційна діяльність, основи маркетингу, основи менеджменту, основи торговельного підприємництва, економіка торговельного підприємництва, комунікаційна діяльність, бухгалтерський облік, інформаційні системи і технології на підприємстві та ін.).

Більше про коледж за посиланням

Коледж знаходиться за адресою:
м. Кривий Ріг,
вул. Ватутіна,
буд. 37-а

Широка сфера застосування спеціальності (вчишся на одній спеціальності, а отримуєш 3). Підготовка фахівців у сфері розроблення бізнес-проектів, генерування стартапів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Форми навчання:

 •  денна;
 •  заочна.

Терміни навчання:

 • за освітнім ступенем «Молодший бакалавр»- 1 рік 10 міс

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Обов’язкові компоненти Цикл професійної підготовки
Програмування на Python Макроекономіка
Основи економічної науки Управління базами даних
Вища математика Фінанси
Іноземна мова Бухгалтерський oблiк
Бізнес-інформатика Підприємництво
Українська мова професійного спрямування Економіка бізнесу
  Комерційне товарознавство
  Управління ефективністю фірми
  Інвестування

Вибіркові компоненти:

ВБ1 ВБ2
Інформаційні системи та технології у комерційній діяльності Startup проект
Статистика Візуалізація даних Matplotlib
Психологія бізнесу Філософія
Історія української державності Підприємництво в сфері послуг
ВБ3 ВБ4
Економіка праці Фінансове забезпечення малого та середнього бізнесу
Бізнес-діагностика Е-бізнес
Маркетинг Великі дані (Big Data)
Менеджмент Бізнес планування

Перспективи працевлаштування:

 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Фахівець з біржових операцій
 • Агент комерційний
 • Агент торговельний
 • Комівояжер
 • Товарознавець
 • Організатор з постачання
 • Організатор зі збуту
 • Торговельний брокер (маклер)
 • Експедитор транспортний

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності — це управлінець нового покоління, здатний не тільки успішно започаткувати власну справу, а й ефективно працювати в інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаній.

Підприємствам на даний час потрібні молоді спеціалісти, які не лише отримали знання згідно вузьких рамок своєї спеціальності, а й ті, хто отримав цілий спектр ділових та професійних навичок.  Тому, основною конкурентною перевагою спеціальності є вивчення напрямків і специфіки використання сучасних інформаційних технологій в процесі здійснення біржових операцій, формування практичних навичок роботи з об’єктами інтелектуальної власності, що забезпечує ефективну професійну діяльність в різних сферах економіки без додаткового навчання і перепідготовки.

Форми навчання:

 •  денна;
 •  заочна.

Терміни навчання: за освітнім ступенем «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Обов’язкові компоненти:

1 курс

Філософія
Економікс
Основи бізнесу
Прикладна математика
Моделювання та прогнозування складних систем
Психологія
Вступ до спеціальності: тренінг курс
Іноземна мова
Історія української державності
Прикладна інформатика
Українська мова професійного спрямування
Практика навчальна
2 курс
Політичне маніпулювання
Макроекономіка
Господарське право
Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Мікроекономіка
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Політологія
Іноземна мова
Практика виробнича
3 курс
Фінанси
Міжнародна економіка
Підприємництво
Цифрова економіка
Управління ефективністю фірми
Фахова іноземна мова
Практика виробнича
Вибіркові дисципліни
Блок 1 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Капітал підприємницької діяльності
Оцінювання підприємницьких ризиків
Блок 2 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Економіка праці в бізнес-структурах
Ціни та ціноутворення в підприємницькій діяльності
Блок 3 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Європейська інтеграція
Організація досліджень біржового ринку
Блок 4 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Інвестування
Е-бізнес
4 курс
Операційний менеджмент
Бізнес-планування
Оцінювання вартості бізнесу
Фахова іноземна мова
Практика виробнича
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра
Вибіркові дисципліни
Блок 1 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Стратегічне управління
Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності
Блок 2 (здобувач обирає 2 дисципліни)
Біржова торгівля
Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
Бізнес-діагностика
Соціальне підприємництво
Блок 3 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Планування і контроль підприємницької діяльності
Підприємництво в сфері послуг
Блок 4 (здобувач обирає 3 дисципліни)
Етика бізнесу
Товарознавство
Потенціал і розвиток підприємства
Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі
Інноваційне підприємництво
Логістика

Перспективи працевлаштування:

 • Керівник малого/середнього/великого підприємства
 • Приватний підприємець
 • Комерційний директор
 • Фахівець з інтернет-трейдингу
 • Спеціаліст з аналізу товарних ринків
 • Startuper
 • Фахівець з ефективності підприємництва
 • Керівник філії торговельного підприємства
 • Фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер
 • Фахівець з клірингової діяльності

Радько Юрій Олексійович, начальник центру об’єднаних бізнес-послуг ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

 

Радько

Пишаюся, що я був студентом КЕІ і випускником кафедри економіки і стратегії підприємств. Наш інститут широко відомий своєю науковою та виховною діяльністю. Він пройшов довгий і славний шлях розвитку, підготував видатних фахівців для України. З глибокою вдячністю згадую своїх наставників – викладачів кафедри, що мають значні здобутки в підготовці кадрів для розбудови м. Кривого Рогу та всієї України.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©