Студентська наука

Наукова діяльність студентів є важливою складовою навчального процесу. Для всебічної реалізації наукових ініціатив здобувачів освіти і молодих вчених Університету було функціонує Наукове товариство студентів та молодих вчених ДУЕТ.

Метою функціонування Наукового товариства студентів та молодих вчених ДУЕТ є створення і забезпечення сприятливих умов для науково-дослідної та інноваційної діяльності здобувачів освіти і  молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Завданнями Наукового товариства студентів та молодих вчених ДУЕТ є:

 • створення умов для всебічної реалізації наукових ініціатив здобувачів освіти і молодих вчених Університету;
 • представлення інтересів наукової молоді перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань науково-інноваційної роботи та розвитку наукової кар’єри;
 • популяризація наукової діяльності серед здобувачів освіти і молодих вчених Університету, залучення їх до реалізації наукових досліджень, програм, проектів, інноваційної діяльності та академічної мобільності;
 • створення інформаційних, матеріальних і організаційних баз реалізації ініціатив Наукового товариства студентів та молодих вчених ДУЕТ Університету;
 • забезпечення взаємодії структурних підрозділів наукової системи Університету.
 • організація і проведення наукових конференцій здобувачів освіти і молодих вчених, круглих столів, дискусійних клубів, тематичних олімпіад, наукових семінарів тощо;
 • консультаційна допомога у підготовці публікацій у наукометричних базах, фахових і науково-практичних виданнях, тез доповідей на конференціях;
 • координація міжнародної й національної наукової співпраці молодих вчених;
 • підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності здобувачів освіти і молодих вчених Університету;
 • організація участі здобувачів освіти і молодих вчених у наукових конкурсах, олімпіадах та інших заходах які проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями;
 • взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності здобувачів освіти;
 • організація публічних лекцій та наукових читань відомих вчених;
 • сприяння формуванню «наукових груп здобувачів освіти», які передбачають виконання здобувачів освіти господарських договорів та іншої науково-дослідної роботи;
 • своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення для розміщення і публікації на сайті університету та інших електронних і друкованих засобах масової інформації.

Діяльність Наукового товариства студентів та молодих вчених ДУЕТ здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України “Про вищу освіту ” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”, інших правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту та нормативних документів Університету.

Наукове товариство студентів та молодих вчених ДУЕТ функціонує на засадах добровільності, рівності, самоврядування, законності, гласності та інших правових принципах, що не суперечать чинному законодавству.

Для популяризації наукової діяльності серед здобувачів освіти і молодих вчених Університету, на базі Університету проводяться різноманітні наукові заходи:

Наукове життя молоді вирує новими досягненнями та здобутками. Ми пишаємося молоддю ДУЕТ, зокрема:

 

 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©