ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2023

Якщо Ви хочете покращити своє розуміння фінансових процесів на глобальному і національному рівнях, отримати високий рівень фінансової грамотності, отримати високооплачувану роботу в реальному або фінансовому секторі, Вам варто здобути освіту за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Щорічно кафедра готує та випускає фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної та викладацької роботи у сфері державних фінансів, фінансів підприємств, комерційних банків та страхових компаній.

Вивчення фінансових відносин в приватному та публічному секторах надасть Вам можливість вільно орієнтуватися в світі складних фінансових та банківських операцій, грошового обігу та страхування, інвестуванні коштів та фінансуванні бізнес-проектів. Навчання за цією спеціальністю дозволить Вам отримати знання і набути навички в царині стратегії і тактики фінансування діяльності суб’єктів господарювання, управління банківськими операціями, діяльності в сфері державних і місцевих фінансів; вивчити економічні відносини, які виникають в процесі соціального і комерційного страхування, дослідити операції фондового ринку та визначити їх вплив на глобальний та національні ринки; отримати гарні комунікативні навички, оволодіти державною та іноземними діловими мовами; навчитися застосовувати в практиці фінансового управління сучасні інформаційні технології.

Програма фінансів, банківської справи та страхування ідеально підходить для студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні фінансових процесів в економіці, прикладного фінансування бізнес-проектів різного масштабу, фінансової бізнес-аналітики, банківської та страхової діяльності, фінансової безпеки держави. В цілому ця програма буде цікавою для тих студентів, які сподіваються отримати досвід роботи за кордоном.

Крім того, на сьогодні переважна більшість роботодавців потребує випускників, які є фахівцями у фінансовій сфері, володіють іноземними мовами та мають навички застосування інформаційних технологій в сфері прикладних фінансів.

У чому перевага вивчення фінансових відносин у суспільстві?

Фінансові процеси стають усе більш складними, з’являються абсолютно нові фінансові інструменти на фоні надзвичайно динамічного зовнішнього економічного середовища. Завдяки сучасним цифровим технологіям фінансові операції стають доступними практично кожному, але водночас потребують від кожного належної фінансової грамотності. Попит на фахівців, що розуміються на сучасних фінансових процесах постійно зростає: від працівників суто фінансової (банківської, страхової, фондової) сфер до фінансистів реального приватного та публічного секторів економіки. Вивчаючи фінанси, банківську справу та страхування, Ви отримаєте навички аналітичного та критичного мислення, навички проведення фінансового аналізу на базі міжнародних та національних стандартів фінансової звітності, спеціалізованого аналізу банківської, страхової діяльності та діяльності операцій фондового ринку, фінансування підприємств малого і середнього бізнесу, застосуванні фінансового механізму захисту від ризиків. Ці навички стають усе більш цінними для роботодавців, які стикаються з проблемами оптимізації фінансових ресурсів в складних економічних умовах.

Вивчаючи фінанси, банківську справу та страхування, Ви отримаєте:

 • високий рівень фінансової грамотності, що дозволить приймати виважені рішення як у професійній діяльності, так і у приватному житті;
 • можливість проходити практику в банках, страхових компаніях, підприємствах і організаціях з її оплатою та подальшим працевлаштуванням;
 • можливість навчитися аналізувати і прогнозувати тенденції зміни мікро- та макропоказників фінансового середовища, проводити фінансовий аналіз за допомогою сучасних ERP-систем;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • отримати навички аналізу фінансових процесів суб’єктів господарювання з використанням сучасних цифрових технологій big data, open source & cloud formation, blockchain, інструментів електронної комерції та цифрового бізнесу.

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

ФКП

Криворізький фаховий коледж


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький фаховий коледж ДУЕТ
вул. Федора Караманиць, 37а (Ватутіна)

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-381-53-64
vstup.kfkduet@gmail.com

Освітній ступінь «Молодший бакалавр» з’явився в Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 2014 року.

Ступінь молодшого бакалавра виникає як необхідність зміни системи закладів спеціальної освіти та відміни ОКР «Молодший спеціаліст». Скасування цього освітнього рівня пов’язано зі змінами до Закону «Про вищу освіту», а саме впровадження нових ступенів вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Отже, «молодшого спеціаліста» має замінити «короткий цикл вищої освіти» за ступенем «молодший бакалавр».

Поняття «молодшого бакалавру» не є унікальним, зокрема, освітньою політикою ЄС також передбачається така програма.

Отже, згідно з Законом «Про вищу освіту» від 2014 року, впроваджено ступінь молодшого бакалавра, а перший набір здійснювався у 2019 році. Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Програма «Молодший бакалавр зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування» орієнтована на вивчення сукупності базових теоретичних знань та отримання практичних навичок з діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування, що забезпечує професійну діяльність на первинних посадах та уможливлює подальше навчання за спеціальністю (вступ на третій курс на базі отриманого диплому). Молодший бакалавр фінансів, банківської справи та страхування здатний займати посади згідно національного класифікатора професій ДК 003:2010:

 • 2414.2 Аналітик з фінансово-економічної безпеки 
 • 2441.2 Економісти
 • 341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
 • 3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
 • 3412 Страхові агенти
 • 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
 • 342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери
 • 343 Технічні фахівці в галузі управління
 • 3436. Помічники керівників
 • 344 Державні інспектори
 • 3442 Інспектори податкової служби
 • 3443 Інспектори із соціальної допомоги

Суттєвою перевагою для вибору є вступ на основі двох сертифікатів ЗНО. Особливо цікавою така пропозиція є для тих, хто бажає навчатись у закладі вищої освіти, долучитись до студентського життя, але при цьому найскоріше приступити для професійної діяльності.

Конкурсні предмети ЗНО:

 1. Українська мова та література.
 2. Будь-який інший предмет ЗНО на вибір абітурієнта

З можливістю продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Таким чином, після здобуття рівня молодшого бакалавра наші студенти можуть вільно продовжити навчання на бакалавраті одразу з третього курсу.

Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 1 рік 10 міс. 

Які дисципліни Ви будете вивчати?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» (120 кредитів)

 

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Програмування на Python (4 кр.)
Економікс (4 кр.)
Прикладна  математика (4 кр.)
Іноземна мова (2 кр.)
Історія української державності (3 кр.)
Українська мова професійного спрямування (3 кр.)
Макроекономіка (4 кр.)

Варіативні компоненти – 6 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Фінансові обчислення (3 кр.)
Статистика (3 кр.)
Господарське право (3 кр.)
Психологія (3 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Управління базами даних (4 кр.)
Прикладна  інформатика (5 кр.)
Іноземна мова (4 кр)
Мікроекономіка (4 кр.)
Фінанси (5 кр)

Варіативні компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Бюджетна система (4 кр)
Соціальне страхування  (4 кр)
Маркетинг  (4 кр.)
Менеджмент (4 кр.)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредитів

Бухгалтерський облік ( 5 кр.)
Гроші та кредит (5 кр.)
Основи фінансів підприємств ( 5 кр.)
Страхування (4 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)

Варіативні компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах (4 кр.)
Візуалізація даних Matplotlib (4 кр.)
Фінансові системи зарубіжних країн (4 кр.)
Міжнародні фінанси (4 кр.)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредитів

Іноземна мова (3 кр.)
Банківська справа (3 кр.)
Податкова система (3 кр.)
Інвестування (3 кр.) 
Практика виробнича (8 кр.)
Комплексний фаховий екзамен (2 кр)

Варіативні компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Фінансове забезпечення малого та середнього бізнесу(4 кр.)
Аналіз фінансової звітності (4 кр.)
Великі дані (Big Data) (4 кр.)
Фінанси територіальних громад (4 кр.)

Майбутні фахівці одержують комплекс знань з гуманітарних дисциплін (українська та іноземна мови, правознавство, філософія та ін.), фундаментально-базових дисциплін (мікро- та макроекономіка, інформаційна і комп’ютерна техніка та ін.) та дисциплін загальноекономічного (економічний аналіз, фінанси підприємств, фінансове право та ін.) і професійно-орієнтованого циклу (фінансовий аналіз, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, бюджетний, страховий, фінансовий, податковий, банківський менеджмент, ринок фінансових послуг, інвестиційне кредитування та ін.).

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси, банківська справа та страхування» (240 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів 2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Економікс (6 кр.)
Прикладна математика (6 кр.)
Психологія (5 кр.)
Вступ до спеціальності: тренінг-курс (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Прикладна інформатика (5 кр.) 

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Філософія (5 кр.)
Основи бізнесу (5 кр.)
Моделювання та прогнозування складних систем (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Історія української державності (5 кр)
Українська мова професійного спрямування (4 кр)
Практична підготовка - практика навчальна (3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів 4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр)
Політичне маніпулювання (4 кр.)
Господарське право (5 кр.)
Менеджмент (6 кр.)
Мікроекономіка (6 кр.)
Бухгалтерський облік (6 кр.)

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Макроекономіка (4 кр.)
Статистика (5 кр.)
Маркетинг (5 кр.)
Економічний аналіз (5 кр.)
Політологія (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)
Практична підготовка - практика виробнича (3 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Фінанси (4 кр.)
Міжнародна економіка (5 кр.)
Банківська система (5 кр.)
Фахова іноземна мова (3 кр.)

Варіативні компоненти – 13 кредитів
Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Фінансова статистика (6 кр.)
Фінансові обчислення (6 кр.)

Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Соціальне страхування (7 кр.)
Недержавне пенсійне забезпечення (7 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Фінанси (3 кр.)
Цифрова економіка (4 кр.)
Страхування (4 кр.)
Фахова іноземна мова (2 кр.)
Практична підготовка - практика виробнича (3 кр.)

Варіативні компоненти – 14 кредитів
Блок 3 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Європейська інтеграція  (7 кр.)
Фінансові системи зарубіжних країн (7 кр.)

Блок 4 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Інвестування (7 кр.)
Центральний банк і грошово-кредитна політика (7 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Податкова система (4 кр.)
Фінансовий аналіз (5 кр.)
Фахова іноземна мова (3 кр.)

Варіативні компоненти – 18 кредитів
Блок 5 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Фінансовий ринок (8 кр.)
Інфраструктура фінансового ринку (8 кр.)

Блок 6 (здобувач обирає 2 компоненти  в семестр):

Операції банків та небанківських кредитних установ (5 кр.)
Місцеві фінанси (5 кр.)
Аналіз банківської діяльності (5 кр.)
Іпотечний ринок (5 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва (4 кр.)
Фахова іноземна мова (2 кр.)
Практична підготовка :  практика переддипломна (6 кр.)
Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.)

Варіативні компоненти – 15 кредитів
Блок 7 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Ринок цінних паперів (6 кр.)
Міжнародні фінанси (6 кр.)

Блок 8 (здобувач обирає 3 компоненти в семестр):

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання (3 кр.)
Оцінка ризиків фінансових рішень (3 кр)
Страхові послуги (3 кр.)
Іпотечне кредитування (3 кр.)
Цифровий банкінг (3 кр.)
Фінанси страхових організацій (3 кр.)

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси, банківська справа та страхування»  (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Соціальна відповідальність (3 кр.)
Глобальна економіка (3 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Облік і фінансова звітність на МСФЗ (4 кр.)
Страховий менеджмент  (4 кр.)

Варіативні компоненти –13 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Вартісно-орієнтоване управління  (4 кр.)
Фінансова безпека (4 кр.)
Проектне фінансування (4 кр.)

Блок 2

Фінансовий контролінг (4 кр.)
Бюджетування та контролінг в банку (4 кр.)
Контролінг ризиків (4 кр.)

Блок 3

Управління фінансовою санацією (5 кр.)
Фінансовий менеджмент у банку  (5 кр.)
Регулювання банківської та страхової діяльності (5 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Управлінські інформаційні системи (5 кр.)
Фінансовий менеджмент (5 кр.)
Ринок фінансових послуг (5 кр.)

Варіативні компоненти –15 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (німецька) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (французська) (5 кр.)

Блок 2

Антикорупційна діяльність і комплаєнс (5 кр.)
Бізнес-право (5 кр.)
Корпоративне право (5 кр.)

Блок 3

Податковий менеджмент (5 кр.)
Податковий консалтинг у бізнесі (5 кр.)
Фіскальне адміністрування (5 кр.)

3 семестр – 30 кредитів
Міжпредметний тренінг (3 кр.)
Практика переддипломна (12 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи (15 кр.)
Шапран Віталій Сергійович, член ради НБУ, колишній випускник і викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування:

Шапран-каф-ФПС_smЯ не тільки навчався, але і мав честь викладати фінансові та банківські дисципліни в Вашому вищому навчальному закладі. Тому встиг подивитись на процеси з обох боків «навчального фронту». Коли Ви виходите на ринок праці в Україні або за кордоном, то потенційний роботодавець, звісно, дивиться на те, який ВНЗ Ви закінчили, але з перших днів роботи Вас оцінюють не за дипломом або назвою вашого ВНЗ, а за знаннями. На мій погляд, педагогічному колективу Вашого (нашого) ВНЗ вдалось створити освітню систему, яка дає доступ студентам до класичної економічної та фінансової освіти і стимулює до навчання тих студентів, які бажають цього. Така система особливо важлива для молоді, яка здобуває першу вищу освіту. Набір базових знань відкриває перед Вами значний вибір спеціалізацій відповідно до обраної вами професії, а головне – відкриває перед Вами шлях до подальшого розвитку. Вже потім, років через 5-10, Ви зможете відкоригувати свій життєвий шлях, здобувши другу освіту або отримавши науковий ступінь, але і перше, і друге без якісної базової вищої освіти зробити буде значно складніше. Тож не гоніться за назвами, іменами, званнями, а здобувайте в Вашому ВНЗ знання – це те, що у підсумку оцінить ринок.

 

Павлушенко Оксана Василівна, заступник начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради:

Павлушенко-каф-ФПС_smХоча моя освіта та місце роботи не повністю співпадають, бо ж за освітою - я фінансист, а працюю в економічній сфери, але базові знання отримані в інституті є надзвичайно важливими та корисними. Найбільш професійно необхідним виявились надбанні знання з фінансового аналізу, які навчили мене принципам та механізмам проведення аналізу у будь-якій сфері діяльності. Особлива вдячність випускаючій кафедрі, тоді вона мала назву "Кафедра фінансів та банківської справи" та очолювала її Васильчук Ірина Петрівна, а також тодішньому заступникові директора інституту Лебедеву Івану Михайловичу. Ці люди стали для мене найбільшими вчителями життя та професії. Я вважаю слушною думкою, що "Справжній вчитель — не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає тобі стати самим собою." Дякую альма-матер!

Паньшина Софія Сергіївна, начальник управління аудиту Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області:

Паншина-София_sm Я вже 15 років працюю в податковій системі, за фахом. Освіту здобула, закінчивши в 2001 році КЕІ КНЕУ, спеціальність «Фінанси і кредит», спеціалізація «Податки й оподаткування». Моя професія потребує постійного навчання та самовдосконалення. Саме викладачі вузу навчили мене не просто отримувати знання готовими, а вміти самому добувати потрібну інформацію і відсіювати зайве. Вражень, отриманих від навчання в університеті, дуже і дуже багато, але варто особливу увагу приділити соціально-психологічній атмосфері вузу, яка в повній мірі сприяла продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості. За 5 років навчання ми пережили стільки позитивних моментів! Студентське життя в нашому університеті досить насичене, часто відбуваються різні заходи, проводяться конкурси між студентами, відбувають конференції, на яких кожен студент може показати та зарекомендувати себе з кращого боку. Студентам та викладачам хочу побажати досягнення запланованого, бажаного, омріяного.Освіта зближує людей, допомагає їм краще розуміти один одного. Навіть отримавши диплом, я часто спілкуюсь з викладачами кафедри «Фінанси». Після закінчення навчання ми і далі спілкуємося з одногрупниками, не дивлячись на те, що доля у всіх різна. Студентське життя – це найкращі роки, які ми згадуємо завжди з посмішкою.

Чабаненко Надія Миколаївна, директор з управління активами і пасивами ПАТ «Альфа-Банк»:

Чабаненко_sm У 1994р. розпочався новий етап у моєму житті – я вступила до Криворізького економічного інституту, щоб здобути омріяну професію. Думаючи про студентські роки, я згадую перш за все своїх друзів, які залишилися такими для мене і до сьогодні. Згадую відчуття дорослості, яке з’явилося під час навчання у ВУЗі. Із вдячністю згадую лекції та семінари Васильчук І. П. з «Фінансового аналізу» та «Фінансового менеджменту», Садовенко М.М. з «Податкової системі та оподаткування» та багато інших викладачів. Навчання на 1-му курсі здавалося нескінченним… А зараз я розумію, як швидко минули п’ять студентських років. Разом із дипломом я отримала впевненість у собі, міцні базові знання зі спеціальності «Фінанси та Кредит» , прагнення до постійної фахової самоосвіти. Зараз я готова із задоволенням ділитися своїм набутим практичним досвідом з метою мотивації студентів до наполегливого та успішного навчання. Тож сьогодні приєднуюся до вітань моєї Alma mater із 50-річним ювілеєм. Зичу успіхів у справі підготовки фахових спеціалістів для держави, розвитку науково-економічної думки та наполегливості у досягненні мети.

Ступнікова Альона Сергіївна, керуючий відділенням «Саксаганське» КФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

Ступнікова_sm Обираючи спеціальність і ВНЗ після школи, в більшості випадків, усвідомлюючи чи ні, ми прислухаємось до батьків, користуємось їх порадою. Батьки майже завжди знають, що для нас добре. Вступивши на спеціальність «Банківська справа» в Криворізький економічний інститут – вийшло не просто добре, а ВІДМІННО. Багаж знань, який не раз ставав у нагоді, причому не тільки в роботі, але і просто в житті. Сотні знайомств, багато з яких переросли в дружбу, деякі – у співпрацю. Душевна атмосфера кафедри і люди, які її створюють, – наші професіонали, наші викладачі. Всім величезне спасибі за 5 років прекрасних моментів і базу знань.

Рижкова Ірина Олексіївна, Начальник управлiння розвитком підприємництва Міськвиконкому м. Кривий Ріг:

рыжкова_sm Для меня высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит» - второе. Необходимость его получения возникла тогда, когда я начала свою работу сначала в торговом отделе, а затем в Управлении развития предпринимательства Горисполкома. Экономическое образование – это основа моей работы с предпринимателями. В современных условиях без него не обойтись. Особенно важно знать нормы Налогового кодекса, уметь проводить экономический и финансовый анализ для выявления проблем предпринимателей и нахождения путей их решения. Основы этих знаний закладываются в ВУЗе, а потом, чтобы не отстать, надо постоянно учиться, совершенствоваться в профессии, следить за изменениями, поднимать свой экономический уровень. Спасибо преподавателям выпускающей кафедры «Финансы, налоги и страховое дело» за знания, терпение, частицу своей души, которые они передают своим студентам. Всех благ и успехов в их труде!

Кривуля Владислав Миколайович, Фінансовий директор ПрАТ «Центральний ГЗК»:

Кривуля_sm Кожна людина в житті, на будь-якому її етапі, намагається чогось досягти, розкрити внутрішній потенціал для нових звершень. Як відомо краще вкладення - це вкладення в самого себе. Так от – Криворізький економічний інститут надав можливість зробити внесок і отримати результати від цього ефективного капіталовкладення. Так склалося, що після закінчення спеціальності «Економіка управління підприємств», мені довелося працювати у фінансовій сфері. Більше 8 років займаю посаду фінансового директора ПрАТ «Центральний ГЗК». Прийняття управлінських рішень потребує глибоких знань з економіки і фінансів, методів і прийомів фінансування та інвестування, оцінки ефективності використання наявного у підприємства капіталу. Особиста подяка науково-педагогічному колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування за підготовку висококваліфікованих фахівців здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами, фінансистів сучасної генерації, якими є більшість співробітників фінансової служби комбінату. Застосування і використання отриманих знань, навичок, досвіду стало підґрунтям в досягненні ними своїх професійних вершин. Велика подяка усьому науково-педагогічному колективу Криворізького економічного інституту за професійний підхід до навчального процесу, за отримання якісних знань, що відповідають сучасному бізнес-середовищу. Успіхів Вам!

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2023 ©