Шайкан Андрій Валерійович
Шайкан Андрій Валерійович
В.о. ректора, доктор економічних наук, професор

Контакти:

Освітня діяльність:

  • У 1999 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит»
  • В 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
  • В 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту
  • В 2009 році в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана захистив докторську дисертацію на тему «Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень» та отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
  • В 2013 році отримав вчене звання професора
  • Керівник навчальних курсів з дисциплін магістерського циклу, здійснює керівництво підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу
  • Очолює науково-педагогічну роботу університету

Сфера інтересів:

  • Методологічні та організаційні проблеми обліку, аналізу та контролю; бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень; адміністрування
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©