ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Вперше з 2020 року Державний університет економіки і технологій пропонує підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Цифрові фінанси». Особливістю програми є синтез фахової підготовки у сферах фінансів та інформаційних технологій.

Сучасні цифрові технології стали реальністю нашого життя й бізнесу. Ви відчуваєте на собі роботу цих фінансових алгоритмів коли, наприклад, отримуєте рекламу саме того, чим цікавитеся. Повсякденна діяльність людини, установ, бізнесу, держави відображається величезними масивами числової і текстової інформації. Це справжнє інформаційне ельдорадо для фінансистів, які можуть відслідковувати, класифікувати й прогнозувати різноманітні аспекти фінансової діяльності.

Такі галузі, як великі дані, видобуток даних, машинне навчання, штучний інтелект стають робочими інструментами фінансистів. Ось лише деякі сучасні напрямки діяльності фінансистів, що ґрунтуються на цифрових технологіях: Portfolio Management – Robo-Advisors технологія алгоритмічного консультування роботами; Algorithmic Trading - алгоритмічна торгівля на біржах з допомогою алгоритмів і програм в автоматичному режимі; High-Frequency Trading (HFT) алгоритмічна торгівля зі швидкістю, недоступною людині без її участі (їх частка в США складає більше половини сум); Fraud Detection виявлення шахрайських операцій; Loan/ Insurance Underwriting оцінювання кредитів і страхувань; Document Analysis розпізнавання й аналіз фінансових документів: Trade Settlements електронна торгівля; Money-Laundering Prevention - запобігання відмиванню коштів. https://algorithmxlab.com/blog/applications-machine-learning-finance/ Усі ці напрямки інтенсивно розвиваються й вимагають багато фахівців, що володіють специфічними знаннями й навичками.

Значна увага приділяється формуванню навиків вирішення нестандартних завдань і проблем в галузі фінансів, банківської справи та страхування на основі застосування інструментарію програмування на алгоритмічній мові високого рівня, інтелектуального аналізу даних, машинного навчання, штучного інтелекту з широким використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Чи здатні ми й чи можемо ми навчити наших випускників необхідному? Так. У нас є тривалий досвід підготовки за спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Економічна кібернетика». Декілька наших випускників зараз успішно працюють фінансовими аналітиками в Amazon і запрошують до себе наших студентів. Що необхідно? Знання фінансів, володіння англійською мовою, уміння програмувати і працювати з базами даних, знання специфічних методів, про які ми вже зазначали.

Спеціальність «Цифрові фінанси» поєднує ґрунтовну фінансову підготовку із базовими спеціальними знаннями цифрових технологій. Курс передбачає вивчення основ програмування на мові Python протягом двох семестрів. Мова Python дружня до вивчення і водночас є робочим інструментом аналізу даних. Завершенням циклу загальної підготовки є вивчення основ баз даних. Це та основа, яка дає можливість фінансисту рухатися у цифровий світ.

У подальшому студент має можливість обирати вивчення блоків спеціальних дисциплін, які відкривають дорогу у світ сучасних цифрових фінансів. Це обробка і візуалізація даних - базові основи,  економетрика - статистичні методи побудови моделей, аналіз великих даних (Big Data Analysis),  моделі та методи машинного навчання (Machine Learning); основи програмування на R – ще одна мова програмування, яка широко застосовується для обробки даних;  штучний інтелект; системи автоматизації бізнес-процесів;  фінансове моделювання та прогнозування (на основі R і Python); технології блокчейн та цифрові фінансові активи.

Такий комплекс дисциплін дає можливість фінансисту обрати свій напрям у цифрових фінансах, упевнено спеціалізуватися й робити кар'єру у захопливому світі цифрових фінансів.  

У чому перевага вивчення "Цифрових фінансів"?

В епоху інноваційних технологій, унікального програмного забезпечення та автоматизованих систем уже сьогодні понад 50% робочих місць у світі в усіх можливих сферах діяльності вимагають певних технологічних навичок. І багато експертів заявляють про те, що цей відсоток збільшиться до 77% менш ніж за десять років.

По мірі того, як кількість робочих місць у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зростає, потреба у фахівцях з відповідними навичками збільшується у геометричній прогресії. Тому майбутню конкурентоздатність сучасних фахівців-фінансистів на інноваційному ринку праці необхідно формувати вже зараз для того, щоб надати їм навички та кваліфікацію, необхідні їм для участі в цифровій економіці.

Особливістю програми є синтез фахової підготовки у сферах фінансів та інформаційних технологій. Значна увага приділяється формуванню навиків вирішення нестандартних завдань і проблем в галузі фінансів, банківської справи та страхування на основі застосування інструментарію програмування на алгоритмічній мові високого рівня, інтелектуального аналізу даних, машинного навчання, штучного інтелекту з широким використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Передбачено опанування практичних навиків роботи з сучасними прикладними програмними продуктами для ERP-систем.

 Отримавши диплом бакалавра за даною спеціалізацією, випускник гарантовано зможе: 

  • якісно впроваджувати інновації в управління фінансами;
  • допомагати компаніям почати використовувати автоматичну обробку транзакцій;
  • перебудовувати застарілі фінансові процеси;
  • отримати досвід імплементації цифрових рішень для фінансових установ;
  • використовувати блокчейн технології (цифрові активи, криптовалюти) у розрахунках між контрагентами та в управлінні Business Finance;
  • запроваджувати розширені аналітичні засоби;
  • використовувати автоматизацію при підготовці корпоративних і податкових звітів;
  • поділяти інформацію на найбільш важливу і ту, що має меншу цінність;
  • приймати ефективні рішення для підвищення «гнучкості» фінансів.

Поєднання глибоких знань у сфері фінансів та інформаційних технологій дозволить випускникам стати висококваліфікованими фахівцями, здатними перевести управління фінансами компанії на якісно новий рівень та збільшити фінансовий успіх компанії.

Майбутні фахівці одержують комплекс знань з гуманітарних дисциплін (іноземна мови, філософія, історія та ін.), фундаментально-базових дисциплін (мікро- та макроекономіка, інформаційна і комп’ютерна техніка та ін.) та дисциплін фінансового (фінансова діяльність суб’єктів господарювання, страхування, банківська система, податкова система та ін.) і професійно-орієнтованого «цифрового» циклу (аналіз великих даних, цифрова економіка, основи програмування на R, Fintech у страхуванні та банківництві та ін.).

Які дисципліни Ви будете вивчати:

І курс ІІ курс
Основи економічної науки Філософія
Вища математика Економіка підприємства
Психологія бізнесу Статистика
Основи програмування Маркетинг
Історія української державності Менеджмент
Бізнес-iнформатика Бухгалтерський облік
Основи баз даних Гроші та кредит
Макроекономіка Обробка і візуалізація даних
Мікроекономіка Економетрика
Іноземна мова Аналіз великих даних (Big Data Analysis)
Фізичне виховання Іноземна мова
  Фізичне виховання
ІІІ курс ІV курс
Фінанси Фінансовий і стратегічний аналіз
Бізнес-аналітика Податкова система
Цифрова економіка Ринок цінних паперів
Страхування Оцінка ризиків фінансових рішень
Фінанси підприємств Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Інвестування Основи фінансової безпеки у інформаційному середовищі
Фінансова статистика Fintech у страхуванні та банківництві
Соціальне страхування Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
Моделі та методи машинного навчання (Machine&Learning) Фахова іноземна мова
Основи програмування на R  
Штучний інтелект  
Межпредметний тренінг  
Фахова іноземна мова  
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©