Дуальна освіта

Згідно з дослідженнями Світового банку, чотири з десяти фірм в ключових секторах української економіки говорять про величезний розрив між навичками персоналу і вимогами роботодавця. Через це найбільші проблеми виникають у випускників вузів при пошуку своєї першої роботи, адже, як відомо, нині без досвіду нікуди. Роботодавці ж, в свою чергу, говорять про те, що після вузу працівників часто потрібно переучувати, а значить, якийсь час він не здатний приступити до виконання обов'язків в повній мірі.

Дуальна освіта може вирішити ці проблеми.

У Законі України «Про освіту» передбачено, що особа має право здобути освіту в різних формах, та визначено такі основні форми здобуття освіти: інституційна (очна, заочна, дистанційна); індивідуальна; дуальна. 

В університеті у 2019 році стартував освітній проект «Дуальна освіта в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Дуальна форма здобуття освіти передбачає навчання на робочому місці з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Лекційні заняття проводять в університетських аудиторіях, а практичні та лабораторні, а також курсові проекти – в компанії. Такий студент-робітник повноцінно виконує свої обов’язки, отримує заробітну плату (стипендію) від роботодавця, повний соцпакет, запис у трудову книжку.

Важливо не плутати досвід студентів, які паралельно поєднують роботу і навчання, з дуальною освітою. За такою схемою студент пропускає заняття, які потім доводиться відпрацьовувати, а також ризикує залишитись без диплома. За дуальної форми робота не шкодить навчанню, а стає його частиною.

Заклад освіти:

 • забезпечує теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми навчання, відповідність стандартам освіти та професійним стандартам, несе відповідальність за якість підготовки студента;
 • спільно з роботодавцями забезпечує узгодження змісту теоретичної та практичної частини програми;
 • координує навчання студента на підприємстві та разом з представником підприємства приймає звіт про результати навчання за дуальною формою здобуття освіти та оцінює результати;
 • організовує обговорення освітньої програми (програм) за дуальною формою здобуття освіти за спеціальністю (професією) із роботодавцями/професійними асоціаціями на предмет відповідності професійним стандартам та вимогам роботодавців до компетентностей майбутніх фахівців.

Роботодавець:

 • забезпечує дотримання встановлених законодавством вимог з охорони праці;
 • разом із закладом освіти бере участь у розробленні та затвердженні освітніх програм та навчального плану;
 • бере участь у відборі студентів на навчання за дуальною формою здобуття освіти;
 • веде постійний діалог із закладом освіти і студентом щодо етапів та результатів навчання шляхом призначення відповідального за співпрацю із закладом освіти за дуальною формою здобуття освіти;
 • оцінює разом із закладом освіти результати навчання згідно з освітньою програмою;
 • надає робоче місце здобувачу освіти на підприємстві, в установі чи організації, що передбачає грошову винагороду;
 • відповідно до законодавства закріплює за здобувачами освіти кваліфікованого працівника;
 • надає необхідні ресурси та інформаційні матеріали для виконання роботи, створює необхідні умови і можливості для виконання здобувачем освіти навчального плану.

Студент повинен:

 • відповідально ставитися до виконання навчального плану згідно з графіком навчального процесу відповідно до цілей та завдань навчання на робочому місці;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи організації;
 • своєчасно на належному рівні виконувати завдання, покладені на нього під час навчання на робочому місці, та індивідуальні завдання згідно з навчальним планом.

Партнери

Copyright 2021 ©