Дуальна освіта

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

У Законі України «Про освіту» передбачено, що особа має право здобути освіту в різних формах, та визначено такі основні форми здобуття освіти: інституційна (очна, заочна, дистанційна); індивідуальна; дуальна. 

В університеті у 2019 році стартував освітній проект «Дуальна освіта в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». У своїй роботі університет керується Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти.

Дуальна форма здобуття освіти передбачає навчання на робочому місці з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Лекційні заняття проводять в університетських аудиторіях, а практичні та лабораторні, а також курсові проекти – в компанії. Такий студент-робітник повноцінно виконує свої обов’язки, отримує заробітну плату (стипендію) від роботодавця, повний соцпакет, запис у трудову книжку.

Важливо не плутати досвід студентів, які паралельно поєднують роботу і навчання, з дуальною освітою. За такою схемою студент пропускає заняття, які потім доводиться відпрацьовувати, а також ризикує залишитись без диплома. За дуальної форми робота не шкодить навчанню, а стає його частиною.

Заклад освіти:

 • забезпечує теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми навчання, відповідність стандартам освіти та професійним стандартам, несе відповідальність за якість підготовки студента;
 • спільно з роботодавцями забезпечує узгодження змісту теоретичної та практичної частини програми;
 • координує навчання студента на підприємстві та разом з представником підприємства приймає звіт про результати навчання за дуальною формою здобуття освіти та оцінює результати;
 • організовує обговорення освітньої програми (програм) за дуальною формою здобуття освіти за спеціальністю (професією) із роботодавцями/професійними асоціаціями на предмет відповідності професійним стандартам та вимогам роботодавців до компетентностей майбутніх фахівців.

Роботодавець:

 • забезпечує дотримання встановлених законодавством вимог з охорони праці;
 • разом із закладом освіти бере участь у розробленні та затвердженні освітніх програм та навчального плану;
 • бере участь у відборі студентів на навчання за дуальною формою здобуття освіти;
 • веде постійний діалог із закладом освіти і студентом щодо етапів та результатів навчання шляхом призначення відповідального за співпрацю із закладом освіти за дуальною формою здобуття освіти;
 • оцінює разом із закладом освіти результати навчання згідно з освітньою програмою;
 • надає робоче місце здобувачу освіти на підприємстві, в установі чи організації, що передбачає грошову винагороду;
 • відповідно до законодавства закріплює за здобувачами освіти кваліфікованого працівника;
 • надає необхідні ресурси та інформаційні матеріали для виконання роботи, створює необхідні умови і можливості для виконання здобувачем освіти навчального плану.

Студент повинен:

 • відповідально ставитися до виконання навчального плану згідно з графіком навчального процесу відповідно до цілей та завдань навчання на робочому місці;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи організації;
 • своєчасно на належному рівні виконувати завдання, покладені на нього під час навчання на робочому місці, та індивідуальні завдання згідно з навчальним планом.
АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©