Мовна підготовка

Бізнес-англійська для економічних спеціальностей

Під час мовної підготовки використовуються автентичні матеріали, такі як новинні статті, наукові роботи та академічні тексти, пов’язані з економікою, що знайомлять студентів із контекстом реального світу та лексикою, з якою вони зіткнуться у своїй майбутній кар’єрі.

Використовуються різні вправи, що допомогають практикувати мовні навички.  Проводяться групові дискусії, рольові ігри чи мовні ігри, які зосереджуються на певних сферах граматики чи лексики.  Застосовуються мультимедійні ресурси, такі як відео чи подкасти, щоб надати реальні приклади того, як англійська мова використовується в різних контекстах.

Наша навчальна програма базується на підручниках Оксфордського університету, відомих своїм комплексним і ефективним підходом до вивчення мов.  Крім того, ми використовуємо передову технологію, використовуючи англомовну платформу, яка дозволяє дистанційне навчання та онлайн-ресурси.

Посилена мовна підготовка на міжнародних відносинах

Чи можете ви уявити керівника торговельно-економічної місії, дипломатичного агента або кур’єра  без знання іноземних мов? Звісно, ні. Карколомна кар'єра менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, митного інспектора,  журналіста і кореспондента неможлива без знання декількох мов.

Саме тому спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Міжнародні економічні відносини»  ЄДИНІ в університеті, на яких вивчаються дві іноземні мови, причому англійська викладається протягом всього курсу навчання  ВІСІМ академічних годин на тиждень. Цього часу цілком достатньо, щоб подолати мовленнєвий бар’єр, опанувати мову, і навчитись розмовляти  англійською вільно, без напруги.

Технічна англійська

Потреби у STEM- фахівцях, які володіють англійською мовою, зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професіях. Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки, технології, технічну творчість та математику  і включає такі спеціальності як: інженер - електрик, інженер - хімік, інженер - програміст тощо.  Навчання іноземної мови STEM - фахівців відбувається за оригінальним різнорівневим навчально-методичним комплексом Девіда Бонамі «Технічна англійська мова». Це інтегрований навчальний курс, який викладається за СLIL технологією – навчання елементів професійного змісту засобами іноземної мови. 

Студенти практикуються у читанні, прослуховуванні, обговоренні та написанні технічних текстів, інструкцій, описуванні технологічних процесів за схемами та малюнками у підручнику, вчаться озвучувати технічні демонстрації, складати звіти про інценденти на виробництві, заповнювати таблиці специфікацій тощо. Успішне проходження такого курсу англійської мови гарантує значне підвищення конкурентоспроможності STEM- фахівця не тільки на внутрішньому, але й на міжнародному ринку праці.

Англійська для IT

Англійська мова – це робочий інструмент майбутнього фахівця у сфері IT. Під час викладання іноземної мови у ДУЕТ:

 • здійснюється індивідуальний підхід;
 • диференціація навчання: студенти обирають групу за рівнем знань (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate);
 • розвиток професійних іншомовних комунікативних навичок (спеціалізоване навчання англійської мови для програмістів);
 • вивчається профільна термінологія, професійний сленг, спеціалізоваі розмовні теми, пов’язані з майбутньою  кар’єрою в IT сфері;
 • розкладаємо граматику по поличках, вчимось застосовувати її у життєвих ситуаціях та професійному середовищі;
 • вивчаємо лексичні теми фахової спрямованості від діджитал-етикету, softandhardskills майбутнього програміста до кібербезки, мов програмування.

Друга іноземна мова за вибором

Знання іноземних мов завжди були ознакою високої культури та інтелігентності. Духовність, толерантність, краще розуміння представників інших культур, країн і націй, гнучкість у пристосуванні до культурних реалій країн, мови яких вивчаються, а також краще розуміння своєї майбутньої професії і нові яскраві перспективи у майбутньому, - це тільки частина списку переваг, які надають знання іноземних мов!

Студентам спеціальностей міжнародних відносин та журналістики 291 і 292 ми пропонуємо вивчати, додатково до удосконалення англійської мови, одну або дві іноземні мови із списку найбільш уживаних європейських мов: французьку, німецьку, іспанську або польську. Почавши з «нуля», ви маєте можливості досягти рівня В1 і володіти мовою на рівні незалежного користувача!

Опанування двох або трьох іноземних мов має стати важливим кроком у надійне, забезпечене майбутнє!

Правова англійська

Сфера діяльності юристів досить широка. Сучасний світ потроху стирає кордони. Знання англійської мови дозволяє володіти законодавством інших держав, читати рішення ЄСПЛ першими та в оригіналі, бути обізнаним з новинами за кордоном, надавати правову допомогу нерезидентам тощо.

Викладання англійської мови студентам-юристам в ДУЕТ зосереджено на основних навичках, необхідних для успіху в юридичній сфері. Це включає викладання юридичної термінології, написання юридичних документів, юридичні дослідження та юридичну аргументацію. Юридична термінологія є ключовою для розуміння правової системи. Правова письмова кореспонденція також є важливою навичкою для студентів-юристів. Вміння досліджувати також є важливою навичкою для студентів правової сфери. Нарешті, юридична аргументація – це навичка, якій потрібно навчати студентів-юристів.

Впродовж курсу фахової правової англійської студент вчиться висловлювати свої думки, вести переговори і дискусію завдяки різним видам навчання. Використовуємо і творчий підхід. Наприклад, створити фоторобот небезпечного злочинця за допомогою програми Faces, описати його зовнішність і розповісти англійською мовою про скоєний злочин і масштаби розшуку злочинця. Завдання можна виконувати у міні-групах по 3 особи у кожній.

Також проводимо дебати, наприклад, «За і проти скасування смертної кари», розглядаємо цікаві юридичні кейси для розвитку правового мислення, проводимо правничі презентації. Студенти вчаться «мислити як юристи» англійською, зокрема, опановують мистецтво аргументації, уважності до деталей, нюансів життєвих і юридичних фактів, правових норм.

Проблемна група «Розвиток креативного мислення студентів у процесі вивчення англійської мови»

Постійно діюча проблемна група «Розвиток креативного мислення студентів у процесі вивчення англійської мови» об’єднує студентів ДУЕТ різних спеціальностей. Ідея групи – вирішення актуальних питань креативного мислення англійською мовою. Керівник групи – доцент кафедри міжнародних відносин, кандидат педагогічних наук Ольга Чижикова.

Робота групи включає:

 • елементи науково-дослідної діяльності;
 • навчальний тренінг;
 • розвиток творчих здібностей студентів, нетривіальний підхід до вирішення навчальних проблем англійською мовою;
 • практичне оволодіння навичками застосування креативного мислення в процесі іншомовного навчання;
 • застосування інтерактивних технологій навчання (диспут, брейн-стормінг, метод кейсів, Оксфордські дебати, імітаційно-ігрові технології);

Група з вивчення розвитку творчого мислення – це цікаво, інноваційно, нестандартно, креативно.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©