Дутчак Руслан Романович
Дутчак Руслан Романович
В.о. директора економічного інституту, старший викладач кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук

Освітня діяльність

 • У 2009 р. закінчив Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит»
 • У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управлінський облік і контроль витрат на промислових підприємствах» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Дисципліни

 • Аудит
 • Документування господарських операцій
 • Звітність підприємства
 • Екаунтинг
 • Система управлінського контролю
 • Нормативне забезпечення обліку
 • Облік, звітність та оподаткування СМП

Сфера інтересів

 • Управлінський облік витрат на промислових підприємствах: персоніфікована користь витрат в «бережливому виробництві»;
 • Внутрішній контроль витрат на промислових підприємствах: ризики економічної загрози (ризик корпоративного шахрайства, ризик перевитрат, ризик недостовірності інформації, ризик шахрайства контролю);
 • Конфлікти в облікових системах.
 • Є автором понад 20 наукових публікацій з проблематики управлінського обліку та контролю витрат на промислових підприємствах.

Контакти

Copyright 2021 ©