Сагайдак Михайло Петрович
Сагайдак Михайло Петрович
Доктор економічних наук, професор кафедри управління бізнесом

Контакти

Освітня діяльність

 • У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг», здобув кваліфікацію магістра з маркетингу.
 • У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему: «Інституційні перетворення у трансформаційній економіці» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.
 • У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри маркетингу.
 • З 2014 року є членом-кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності «Маркетинг».
 • У 2016 році захистив докторську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему: «Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг» і отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • Керівник магістерської програми «Логістичний менеджмент».
 • Розробник авторського курсу «Внутрішній маркетинг».
 • Здійснює керівництво підготовкою курсових, випускних, дипломних та магістерських робіт, керує проходженням переддипломної та виробничої практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу та науково-дослідницькій роботі кафедри.

Дисципліни

 • Логістичний менеджмент
 • Внутрішній маркетинг
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Інтелектуальна власність
 • Професійна кар’єра успішного фахівця

Сфера інтересів

 • Внутрішній маркетинг, поведінка споживачів, мультиканальний маркетинг, іміджмейкінг, бренд-менеджмент, маркетингові комунікації, бізнес-культура, інтелектуальна власність
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©