Руденко Олена Віталіївна
Руденко Олена Віталіївна
Завідувач кафедри обліку і фінансів, доцент, кандидат економічних наук

Контакти:

Освітня діяльність:

 • Педагогічний стаж -24 роки
 • У 1987 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко
 • В 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (паспорт спеціальності 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю
 • В 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін бакалаврського та магістерського циклів, здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалавра та магістра, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу

Дисципліни:

 • Організація бухгалтерського обліку
 • Управлінський облік
 • Аудит
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Облікова політика підприємства
 • Облік в галузях економіки
 • Облік в бюджетних установах
 • Бухгалтерський облік

Сфера інтересів:

 • Розвиток фінансового та управлінського обліку в Україні; облік у сфері корпоративного управління; теорія і методичні засади формування облікової політики підприємства; системні взаємозв’язки управління, обліку та контролю
 • Має понад 56  наукових праць та методичних розробок, є автором одноосібної монографії, співавтором  4 монографій, п’ять свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір (облікові методики)
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©