в.о.завідувача кафедри

Максимова І.І.

Максимова Ірина Іванівна

к.е.н.,доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_me@kneu.dp.ua
Контакти завідувача кафедри: maksimova_ii@kneu.dp.ua   +380688979768

«Міжнародні відносини – це теперішнє і майбутнє нашого динамічного світу! Саме міжнародники будують мости комунікації між світовим бізнесом, країнами, цілими культурами… відкривають двері дипломатії там, де раніше були стіни»

Кафедра міжнародних відносин ДУЕТ має понад 20-річний досвід досліджень у напрямку міжнародних відносин, аналітики, світової економіки, євроінтеграції та міжнародних бізнес комунікацій.

На теперішній час кафедра готує сучасних фахівців відразу за двома перспективними та необхідними спеціальностями у царині міжнародних відносин:

291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма «Міжнародна інформація та журналістика» (бакалаврат)

292 – «Міжнародні економічні відносини» (бакалаврат)

292 – «Міжнародні економічні відносини» (магістратура)

Форми навчання: денна, заочна.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри, до якого входять 2 професори, 12 доцентів та 2 асистенти. Викладачами кафедри розроблено понад 50 авторських курсів дисциплін з міжнародних відносин, глобальної та цифрової економіки, євроінтеграції, міжнародної статистики та бізнес-аналітики, міжнародної торгівлі, масової інформації та комунікації, стратегічних комунікації та PR, міжнародного медіа бізнесу, корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, дипломатії, мовної підготовки з напрямками різних мов ЄС та інші, які включені до програм підготовки за спеціальностями «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини». Кафедра також викладає англомовні дисципліни «Глобальна економіка» та «Євроінтеграція» для студентів економічних спеціальностей ДУЕТ.

У викладанні дисциплін кафедрою активно використовуються сучасні навчальні методики, кейси, інтерактивні презентації, групова та проєктна робота.

Міжнародні зв’язки. Проведення навчання та практики за кордоном

Студенти-міжнародники вже з 1-го курсу залучаються до міжнародних дослідницьких проєктів кафедри та університету. Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»є активними учасниками програм академічної мобільності ERASMUS+, міжнародних стажувань, програми «Подвійний диплом», яка проходила у партнерстві з міждисциплінарним факультетом Академії Полонійної в м. Честохово (Польща). Студенти міжнародних відносин взяли активну участь у програмі стажування в Університеті імені Яна Длугоша (Польша), польсько-українській програмі NAWA, міжнародному студентському стажуванні та інших.

Участь студентів у міжнародних конференціях та симпозіумах, виставках

Студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях «All — UkranianYouthConvetiononProsandConsofGlobalization» на базі «USPeaceCorpsinUkraine», «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки» в Академії Полонійній  м. Ченстохово (Польща). Також брали участь у роботі американського табору «CampLead» та у конференції  (ініційованою Корпусом миру).

Вже 5-й рік поспіль студенти міжнародних відносин беруть активну участь в Міжнародному Конгресі «SocietyofAmbientIntelligence», готуючи та представляючи власні дослідження. Команда студентів міжнародних економічних відносин здобула ІІІ місце у міжнародному конкурсі стартап проектів для молоді, який проходив у межах Конгресу та об’єднав команди з України, Латвії, Узбекистану.

Студенти програми «Міжнародна інформація та журналістика» є активними учасниками медіа простору, вибороли бронзу Міжнародного фестивалю «Золота осінь Славутича».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Першочерговими завданнями освітньої діяльності кафедри міжнародних відносин є: ефективне формування контингенту студентів, розвиток змісту підготовки фахівців, раціоналізація організаційного та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, посилення зв’язку теоретичної підготовки фахівців із сучасними реаліями функціонування національної і світової економіки, налагодження плідної співпраці з підприємствами та державними органами влади.

Перспективи розвитку спеціальностей міжнародних відносин базуються на ідеях використання новітніх технологій навчання, зосередження особливої уваги на комп’ютерних технологіях при вивченні усіх дисциплін навчального плану та програм; удосконалення індивідуально-консультативного навчання студентів; залучення студентів до виконання наукових робіт з перших курсів навчання; можливості студентів вільно обирати варіант навчальної програми за умов збереження змісту державного стандарту освіти; упровадження в навчально-виховний процес чіткої системи поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, модульно-рейтингового навчання; створення умов для задоволення творчих нахилів студентів, їх індивідуальних інтересів у позааудиторній роботі; функціонування на добровільних засадах студентських об’єднань, клубів, творчих спілок, в яких їм надається (за бажанням) необхідна професійна допомога.

Враховуючи вищезазначені чинники, професійні компетенції міжнародника передбачають, що випускник кафедри міжнародної економіки:

  • підготовлений до управлінської діяльності в міжнародному бізнесі;
  • майстерно розуміється у міжнародних комунікаціях та інформаційному полі;
  • вирішує науково-практичні й аналітичні завдання, пов’язані з поєднанням теоретичних знань з практичними навичками;
  • може здійснювати науково-дослідницьку діяльність або продовжувати навчання в аспірантурі;
  • володіє знаннями з регулювання, налагодження та розвитку міжнародних відносин у сфері бізнесу та національної економіки.

Визначені компетенції узгоджені зі змістом останніх законодавчих актів у сфері міжнародної економічної діяльності. Стратегічною метою суспільних відносин у даній сфері є створення системи безперервної освіти фахівців з міжнародних відносин, що і забезпечить постійний попит їх на ринку праці.

Випускники кафедри міжнародної економіки користуються попитом на підприємствах-суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності, у фінансових установах, що мають ліцензії НБУ на здійснення міжнародних розрахункових операцій, у територіальних митних службах, відділах зовнішніх комунікацій підприємств та департаментів державних структур.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковці кафедри приймають активну участь у виконанні міжнародних наукових досліджень, підручників, монографій та аналітичних робіт. Щорічно викладачі кафедри презентують свої доробки на міжнародних конференціях та Конгресах в Україні та закордоном. Наукова школа – керівник проф. Кулішов В. В.: «Стратегічні орієнтири інтеграційної політики України» є відомою в Україні та в країнах близького зарубіжжя.

На кафедрі діють науково-дослідні гуртки для активного студентства.

  • Гурток міжнародних інформаційних досліджень (керівник Н.Шелудякова)
  • Гурток соціального підприємництва (керівник К.Слюсаренко)
  • Гурток дослідників сучасної української літературної мови (керівник Н.Гончаренко)
  • Гурток EnglishClub (керівник О.Орлова)
  • Проблема група з дослідження креативних методик вивчення англійської мови (керівник О.Чижикова)

Ідею створення кафедри міжнародної економіки з огляду на активізацію міжнародних економічних відносин та прогресивне бачення вектору європейського розвитку було реалізовано у 1998 році. Так, було відкрито перспективну та затребувану спеціальність «Міжнародні економічні відносини». З початку існування кафедри до 2010 року її очолював заступник директора інституту з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Одягайло Борис Михайлович. Протягом 2011-2014 рр. посаду завідувача кафедри міжнародної економіки обіймав доктор економічних наук, професор Мазурок Петро Петрович, а з грудня 2014 року по серпень 2017 року - доктор педагогічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, заслужений працівник освіти України Кулішов Володимир Васильович. З вересня 2017 по серпень 2020 року завідувачем кафедрибула кандидат економічних наук, доцент Слюсаренко Катерина Володимирівна. Саме у цей період у 2018 році скарбничка кафедри поповнилася відкриттям унікальної освітньої програми «Міжнародна інформація та журналістика» у межах спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». З 1 вересня 2020 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Максимова Ірина Іванівна.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©