лого_економічний інститут

Економічний інститут – це сучасний навчально-науковий структурний підрозділ Державного університету економіки і технологій, який здійснює якісну підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами всіх рівнів вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр та магістр) у галузях знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Міжнародні відносини». 

Економічний інститут проводить підготовку спеціалістів за спеціальностями:

спеціальності ЕІ

Головною метою діяльності Економічного інституту є задоволення потреб в якісній вищій освіті, формуванні розвиненої особистості та виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі України та за її межами.

Діяльність інституту спрямована на якісну підготовку й проведення навчального процесу з метою забезпечення здобуття вищої освіти, з урахуванням сучасних досягнень науки і практики зі спеціальностей відповідних галузей знань.

На сучасному етапі діяльності Державного університету економіки і технологій Економічний інститут є одним із провідних навчально-наукових підрозділів університету, до складу якого входять 4 кафедри:

кафедри_ЕІ

Кафедри Економічного інституту спільно вирішують завдання високоякісної підготовки фахівців, які могли б ефективно реалізувати свої ділові та фахові здібності в умовах глобалізації ринкових відносин. Підготовка молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів ґрунтується на інноваційних підходах і технологіях активізації навчального процесу з використанням найкращих здобутків міжнародного досвіду.

Найкращі студенти економічного інституту отримують імені стипендії ім. Г. І. Гутовського, обласні іменні стипендії вищих навчальних закладів Дніпропетровської області, іменні стипендії Президента України.

Студенти реалізують право на міжнародну академічну мобільність завдяки участі у програмі Європейського Союзу «Еразмус+», яка дозволяє навчатися та проходити практику у провідних вищих навчальних закладах за кордоном.

В Економічному інституті активно діє студентське самоврядування. Рада студентського самоврядування інституту представляє собою молоду, амбітну команду, що залучена до процесу управління інститутом. Метою студентського самоврядування інституту є участь студентів в громадському житті для розвитку соціальних якостей, формування у молоді активної життєвої позиції та лідерських якостей.

Студенти інституту беруть участь у створенні проектів та стратапів, зокрема «Green Hub КЕІ.by.Krapka», міжнародному конкурсі бізнес проектів «АБРІС» (м. Ченстохово, Польща), конкурсі «Бізнес-трамплін» (м. Київ), конкурсі «Фінансова безпека» (м. Черкаси), конкурсі «Хакатон» (м. Запоріжжя), заходах до міжнародного дня рідної мови, он-лайн конкурсі «Місс весна», «Дебати» та інших соціальних проектах. Рада студентського самоврядування інституту ініціює участь своїх студентів в таких заходах для різностороннього розвитку молоді нашого університету.

Після завершення навчання, за обраною спеціальністю в Економічному інституті, випускники Державного університету економіки і технологій можуть працювати на таких посадах:

Спеціальності ЕІ Ким може працювати випускник ЕІ
051 «Економіка» Посади:
 • керівник підприємства
 • директор з економіки
 • головний економіст
 • провідний економіст
 • менеджер підприємства
 • професіонал в галузі економіки
 • провідний спеціаліст
 
071 «Облік і оподаткування» Посади:
 • аудитор
 • головний бухгалтер
 • податковий менеджер
 • фінансовий менеджер
 • керівник підприємства
 • бухгалтер-експерт
 • бізнес-аналітик
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Посади:
 • керівники органів державної виконавчої влади
 • вищі посадові особи місцевих органів влади
 • керівник підприємства
 • директор фінансовий
 • директор з економіки
 • начальник фінансового відділу
 • професіонал з фінансово-економічної безпеки
076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
Посади:
 • керівник підрозділу
 • керівник підприємства
 • менеджер з оптової торгівлі
 • посередник у торгівлі
 • брокер
 • фахівець з фінансових операцій
 • торговий агент
291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»
Посади:
 • дипломатичний агент
 • дипломатичний кур’єр
 • секретар дипломатичного агентства
 • фахівець з інтерв'ювання
 • журналіст
 • письменник
 • редактор
292 «Міжнародні економічні відносини» Посади:
 • керівник торговельно-економічної місії
 • професіонал з корпоративного управління
 • менеджер із зовнішньоекономічної діяльності
 • агент з митного оформлення
 • інспектор митний
 • інспектор з експорту
 • перекладач

Значний інтерес до випускників кафедр економічного інституту Державного університету економіки і технологій проявляють провідні роботодавці нашого регіону: ПАТ «Arcelor Mittal Кривий Ріг», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та гірничо-збагачувальні комбінати, ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», АТ КБ «Приват Банк» та інші.

Контакти:
м. Кривий Ріг
вул. Медична, 16
каб. 304
E-mail: dutchak_rr@duet.edu.ua

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2021 ©