Шелевицький Ігор Володимирович
Шелевицький Ігор Володимирович
Професор кафедри інформаційних технологій і моделювання, доктор технічних наук, професор

Освітня діяльність

 • У 1986 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання»
 • В 1993 році в Київському інституті інженерів цивільної авіації захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження методів та алгоритмів обробки вимірювальної інформації в радіоелектронних системах управління повітряним рухом» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 «Управління в технічних системах»
 • В 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Сплайн-методи і засоби аналізу і синтезу цифрових сигналів» та отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
 • В 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики
 • В 2013 році отримав вчене звання професора кафедри інформатики та прикладної математики
 • Під керівництвом Шелевицького І.В. захищено чотири кандидатські дисертації

Дисципліни

 • Економетрика
 • Економічна кібернетика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика

Сфера інтересів

 • Сплайни та їх застосування для обробки даних і сигналів
 • Цифрова обробка сигналів
 • Інформаційні технології і системи
 • Зелені технології, громадянське суспільство, історія

Контакти

Партнери

Copyright 2021 ©