Соломенко Анастасія Геннадіївна
Соломенко Анастасія Геннадіївна
доцент кафедри електричної інженерії та автоматизації, доктор філософії з фізики

Контакти

Освіта:

 • 2010–2014, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», Диплом НР №46901646, кваліфікація бакалавр фізики, вчитель фізики (2014)
 • 2014–2015, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», диплом M15 №029677, кваліфікація фізик, викладач фізики, вчитель астрономії (2015)
 • 2016–2020, Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія
 • 14 квітня 2021, прилюдний захист дисертації «Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія на засіданні Спеціалізованої вченої ради ДФ 41.051.007 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • Доктор філософії (PhD) з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія; Диплом ДР№002100 від 14.09.2021 р.

Дисципліни

 • Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації
 • Комп’ютерний інжиніринг у галузі
 • Застосування пакетів прикладних програм при моделюванні електромеханічних систем
 • Інноваційна діяльність

Сфера наукових інтересів

 • Ab initio розрахунки електронних властивостей двовимірних матеріалів з використанням програмного пакету Quantum Espresso;
 • Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації засобами програмних пакетів Mathcad, Scilab;
 • Застосування пакетів прикладних програм Mathcad, Scilab, NI Multisim при моделюванні електромеханічних систем

Досягнення

 • 2017 р. — лауреатка стипендії Кабінету Міністрів України
 • 2018 р. — переможниця конкурсу Криворізького державного педагогічного університету «Кращий молодий науковець КДПУ»
 • 2018 р. — виконавиця наукового проекту «Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктуру із фотонною щілиною у повно-оптичному логічному пристрої» (державний реєстраційний № 0117U007110). Установи-виконавці: Криворізький державний педагогічний університет та Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
 • 2019 р. — лауреатка відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді у номінації «За наукові досягнення»
 • 2021 р. — переможниця конкурсу молодих вчених для участі у програмі постдокторальних досліджень у Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
 • 2021 р. — виконавиця Міжнародного (українсько-німецький) гранту Національного фонду досліджень України (НФДУ)– Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): “Straintronics of imperfect quasi-two-dimensional materials: coplanar vs lamellar heterostructures”. Установи-виконавці: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України і Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden).
 • 2021–2023 рр. — виконавиця науково-дослідної теми «Комплексна діагностика чутливих до деформацій і дефектів структурних та електронних властивостей металічних наноматеріалів» у рамках постдокторальних досліджень у НАН України за розпорядженням Президії НАН України № 303 від 05.07.2021.
 • Співавторка 21 наукової праці, з яких 7 – публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science; індекс Гірша (h-індекс) – 3.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©