Сагалай Дарина Володимирівна
Сагалай Дарина Володимирівна
асистент кафедри хімічних технологій та інженерії

Освіта

У 2020 році закінчила Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» та здобула професійну кваліфікацію магістра з хімічних технологій та інженерії.

Досягнення

З 2020 року працює на посаді асистента кафедри Хімічних технологій та інженерії Технологічного навчально-наукового інституту Державного університету економіки і технологій.

На даний час є аспірантом першого року денної форми навчання та здобуває третій освітній кваліфікаційний рівень вищої освіти (ступінь доктора філософії PhD) на кафедрі Переробки нафти, газу та твердого палива, Харківського політехнічного інституту НТУ «ХПІ».

Являється одним з авторів науково-дослідної роботи за тематикою «Розроблення екологічно прийнятих технологій поводження з відходами гірничорудної та металургійної промисловості (номер державної реєстрації 0120U101148)».

Приймала участь в розробці CASERS від Метінвест у 2019 році на тему: «Зниження викидів пилу при вивантаженні руди з думпкарів у приймальні бункери дробарок ККД з використанням нових технологій та систем пилоподавлення в умовах ЦГЗК».

У 2019 року була нагороджена стипендією ім. В. Бизова для молодих науковців від міського голови Ю.Г. Вілкула.

Автор більше 10 наукових публікацій, з них 1 у наукометричній базі Scopus.

Дисципліни

  • Основи екології
  • Низько-, високотемпературна та енерготехнологічна переробка палива
  • Охорона праці в галузі та цивільний захист
  • Основи технічної творчості та інтелектуалізації
  • Охорона праці та безпека життєдіяльності

Сфера наукових інтересів

Енерготехнологічна переробка палива, екологія, безпека життєдіяльності.

Контакти

Партнери

Copyright 2021 ©