Соломенко Анастасія Геннадіївна
Соломенко Анастасія Геннадіївна
асистент кафедри електричної інженерії та автоматизації

Контакти

Освіта:

 • 2010-2014, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», Диплом НР №46901646, кваліфікація бакалавр фізики, вчитель фізики (2014)
 • 2014-2015, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», диплом M15 №029677, кваліфікація фізик, викладач фізики, вчитель астрономії (2015)
 • 2016-2020, Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія
 • 14 квітня 2021, прилюдний захист дисертації «Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія на засіданні Спеціалізованої вченої ради ДФ 41.051.007 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • Доктор філософії (PhD) з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія; Диплом ДР№002100 від 14.09.2021 р.

Дисципліни

 • Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації
 • Основи електричних вимірювань

Сфера наукових інтересів

 • Ab initio розрахунки електронних властивостей двовимірних матеріалів з використанням програмного пакету Quantum Espresso;
 • Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації засобами програмного пакету Scilab;
 • Схемотехнічне моделювання засобами програмного пакету NI Multisim.

Досягнення

 • 2017 – лауреатка стипендії Кабінету Міністрів України.
 • 2018 – переможниця конкурсу Криворізького державного педагогічного університету «Кращий аспірант/ка року».
 • 2018 – виконавиця спільного наукового проєкту вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України, що фінанувався Державним фондом фундаментальних досліджень «Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктуру із фотонною щілиною у повно-оптичному логічному пристрої».
 • 2019 – лауреатка відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді у номінації «За наукові досягнення».
 • 2021 – переможниця у конкурсній програмі постдокторальних досліджень в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України за науково-дослідною темою «Комплексна діагностика чутливих до деформацій і дефектів структурних та електронних властивостей металічних наноматеріалів».
 • Співавторка 16 наукових праць, з яких 6 – публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science; індекс Гірша (h-індекс) – 3.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©