Гушко Сергій Володимирович
Гушко Сергій Володимирович
В.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв`язків, доктор економічних наук, професор

Контакти:

Освітня діяльність:

 • У 1999 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит»
 • В 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
 • В 2006 році отримав вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту
 • В 2012 році в Державному вищому навчальному закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» захистив докторську дисертацію на тему «Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу» та отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
 • В 2013 році отримав вчене звання професора кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності
 • Стажування за програмою Еразмус + (Rezekne Academy of Technologies, Latvia, №9.27/57 25.06.2016; Rezekne Academy of Technologies, Latvia, №9.2/73 26.05.2017)
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін магістерського циклу, здійснює керівництво підготовкою дипломних та магістерських робіт. Є співавтором та активним учасником  процесу розробки та впровадження  концепції інформатизації навчального процесу університету.

Дисципліни:

 • Корпоративні інформаційні системи
 • Управлінські інформаційні системи
 • Контролінг

Сфера інтересів:

 • Методологічні та організаційні проблеми обліку, аналізу та контролю, проектування та функціонування управлінських інформаційних систем на промислових підприємствах
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©