Завідувач кафедри

Руденко

Руденко Олена Віталіївна

к.е.н., доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_oapd@duet.edu.ua

Підготовкою фахівців з обліку і оподаткування займається кафедра обліку і оподаткування, яка є структурним підрозділом Навчального-наукового економічного інституту Державного університету економіки і технологій.

Кафедра пройшла складний та довгий шлях становлення (з 1984 року). Підготовка фахівців проводиться колективом кафедри у наступному складі: доктори економічних наук Гушко С.В., Шайкан А.В.; кандидати економічних наук Дутчак Р.Р., Кондратюк О.М., Руденко О.В., Шубенко Є.С. Завідувачка кафедрою обліку і оподаткування - к.е.н. доцент Руденко Олена Віталіївна.

Кафедра є випусковою IV рівня акредитації, яка має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються освітньо-професійними програмами за спеціальністю «Облік і оподаткування» на:

- початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти (ОПП «Облік і оподаткування») (термін навчання – 1 рік 10 місяців);

- на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти(ОПП «Облік і оподаткування», «Діджитал облік та бізнес-експертиза») (термін навчання – 3 роки 10 місяців);

-на другому (магістерському) рівні вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування» (термін навчання – 1 рік 5 місяців);

Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» наповнені класичними і сучасними кейсами.

Ураховуючи нагальні потреби у фахівцях топ-рівня, які вміють працювати в digital-форматі, сертифіковані викладачі навчають студентів працювати зі спеціальним прикладним програмним забезпеченням «BAS Бухгалтерія» (версія 8.3.15.1887); «M.E.Doc.»; вибудовувати комунікації в умовах електронного документообігу і звітування.

Спеціальність «Облік і оподаткування» приймає участь у освітній програмі «Спільні студії» ДУЕТ, що надає можливість студентам паралельного навчання в університетах Польщі з подальшим отриманням диплому європейського зразка; студенти мають можливість прийняти участь у програмі семестрового академічного обміну в формі студентського стажування  в Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD). Протягом 5-и років студенти спеціальності беруть активну участь в Міжнародному Конгресі «SocietyofAmbientIntelligence», готуючи та представляючи власні дослідження. 

Кафедра постійно шукає нові інструменти підвищення професійного і інтелектуального рівня студентів так і популяризації спеціальності серед шкільної молоді. Викладачка кафедри є амбасадором з фінансової грамотності та проводить тренінги для студентів і школярів із застосуванням економічної гри стимулятора «Життєвий капітал».

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©