Завідувачка кафедри

Руденко

Руденко Олена Віталіївна

к.е.н., доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_oif@duet.edu.ua

Підготовкою фахівців за спеціальністями 071 - Обліку і оподаткування та 072- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок займається кафедра обліку і фінансів, яка є структурним підрозділом Навчального-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Державного університету економіки і технологій. Завідувачка кафедрою обліку і оподаткування - к.е.н. доцент Руденко Олена Віталіївна.

Роботу кафедри обліку і фінансів започатковано з 01 вересня 2023 року. Вона була створена шляхом об’єднання кафедри обліку і оподаткування та кафедри фінансів, банківської справи та страхування. В свою чергу кафедри пройшли майже 50- річний шлях становлення.

Місія кафедри обліку і фінансів – формування колективу однодумців у процесі поєднання знань і умінь викладачів та бажання студентів набувати професійних компетентностей за спеціальностями облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, що є гарантією високої результативності освітнього процесу.

Підготовка фахівців проводиться колективом кафедри у наступному складі:

  • за спеціальністю 071- Облік і оподаткування: доктор економічних наук Кузьмінський Ю.А.; кандидати економічних наук - Дутчак Р.Р., Кондратюк О.М., Руденко О.В., Шубенко Є.С.
  • за спеціальністю 072- «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»: доктор економічних наук - Васильчук І.П., кандидати економічних наук – Ізмайлова Н.В., Садовенко М.М., Смирна О.В., Супрун А.А.,Супрун Н.В.

Колектив кафедри має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів.

Кафедра є випусковою, має IV рівень акредитації та є провідною з підготовки фахівців у галузі обліку, оподаткування та фінансів за трьома рівнями вищої освіти (за денною та заочною формами навчання).

Вимоги та зміст підготовки визначаються освітньо-професійними програмами за спеціальностями 071- Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок та навчальними планами підготовки фахівців.

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування проводиться на:

  • початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти (освітня програми «Облік і оподаткування»);
  • першому (бакалаврському) рівні вищої освіти(освітні програма «Облік і оподаткування», «Діджитал облік та бізнес-експертиза»);
  • другому (магістерському) рівні вищої освіти ( освітня програма «Облік і оподаткування»

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок проводиться на:

  • початковому рівні (короткий цикл) – 2 роки навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
  • першому (бакалаврський) рівні – 3 роки 10 місяців навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (освітні програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Цифрові фінанси»);
  • другому (магістерський) рівню – 1 рік 5 місяців навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);

Основна мета освітніх програм за спеціальностями Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок полягає у формуванні особистості висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати нестандартні завдання і проблеми в галузі обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища, створення у студентів нових цілісних знань та професійних навичок шляхом формування і розвитку компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем у майбутній професійній діяльності.

Високий конкурентний рівень програм забезпечується їх практичною направленістю та врахуванням сучасних цифрових тенденцій у динамічному фінансово-економічному просторі.

Щорічно кафедра готує та випускає фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної та викладацької роботи у органах державного фінансового управління, на підприємствах, організаціях і установах, банківських установах та фінансово-кредитних установах небанківського типу, страхових компаніях, державній податковій службі , тощо.

Університет співпрацює зі Спілкою автоматизаторів бізнесу, яка надала сучасне програмне забезпечення для навчання здобувачів вищої освіти: «Комплексне управління підприємством», «BAS ERP», «BAS Управління торгівлею», «BAS Бухгалтерія», «BAS Малий бізнес», «BAS Документообіг», M.E.Doc. Науково-педагогічні працівники кафедри пройшли підвищення кваліфікації щодо використання перелічених програмних продуктів у навчальному процесі. Усе це є офіційним підтвердженням сучасних іноваційних підходів у підготовці фахівців.

Кафедра постійно шукає нові інструменти підвищення професійного і інтелектуального рівня студентів так і популяризації спеціальностей серед шкільної молоді. Викладачка кафедри є амбасадором з фінансової грамотності та проводить тренінги для студентів і школярів із застосуванням економічної гри стимулятора «Життєвий капітал».

Завдяки сучасній матеріально-технічній базі Університету студентам створені всі умови для:

- організації яскравого студентського життя: стартапи, проекти, спорт, подорожі та волонтерство;

- особистого розвитку: тренінги та лекції від провідних фахівців.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©