В.о. завідувача кафедри

...

Засельський Володимир Йосипович

доктор технічних наук, професор

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
вул. Степана Тільги, 5
Е-mail: zaselskiy52@gmail.com

У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру інжинірингу з галузевого машинобудування.

Про  спеціальність:

Опанування спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» дозолить виконувати проектування деталей, вузлів і обладнання з використанням сучасних CAD систем, проводити аналіз функціонування обладнання у віртуальному середовищі, здійснювати моделювання роботи машин з використанням сучасних мов програмування. Фахівці з машинобудування виконують технічний аудит механічного обладнання металургійного та гірничого комплексів, виконують технічний супровід, удосконалення та нагляд, використовують поєднання матеріальних, людських і економічних ресурсів для розробки технічних рішень, які допомагають вдовольнити потреби виробництва та суспільства. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки перший (бакалаврський) та другий (магістерський).

Історія кафедри:

Основою сучасної кафедри Інжинірингу з галузевого машинобудування була кафедра Технічної механіки, утворена в 1965 році на базі Криворізького вечірнього металургійного факультету Дніпропетровського металургійного інституту, на даний час Національна металургійна академія України, яку очолив доцент, к.т.н. Самойлов А. В., обіймавший цю посаду до 1970 року. Потім кафедру очолив доцент, к.т.н. Кононенко А. П. З 1975 до 1977 року кафедру очолював доцент, к.т.н. Усачов В. П.

У 1977 році новим завідувачем кафедри став лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії Національної Академії наук України, кавалер Вищої нагороди МОН України – Знаку «Петро Могила», відзначений нагородою Всеукраїнської Асоціації працівників професійної освіти – Знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти», «Заслужений працівник народної освіти» професор, д.т.н., Учитель О. Д., який започаткував на базі кафедри наукову школу вібраційної техніки, забезпечивши її становлення та сталий розвиток на протязі 26 років. У 1998 році кафедра об’єднала фахівців з галузевого машинобудування, електричної інженерії та автоматизації, внаслідок чого була перейменована на кафедру Електроприводу та механічного обладнання.

З 2003 до 2004 року кафедру очолив доцент, к.т.н. Коноваленко В. В. У квітні 2004 р. згідно з рішенням Вченої ради Національної металургійної академії України з’явився новий підрозділ під назвою кафедра Механічного обладнання металургійних заводів, завідувачем котрої був обраний академік Академії наук вищої школи України, академік Підйомно-транспортної Академії наук України професор, д.т.н. Засельський В. Й., котрий продовжив розвиток наукової школи, нарощування матеріально-технічної бази та формування науково-педагогічного складу кафедри, були захищені 1 докторська та 4 кандидатських дисертацій.

З липня 2013 року по травень 2018 року кафедра мала назву «Металургійного обладнання».

З травня 2017 року по теперішній час кафедру очолює її випускник лауреат премії Президента України для молодих вчених, стипендіат Кабінету Міністрів України — доцент, к.т.н. Пополов Д. В., що стало новим поштовхом для розвитку кафедри. В освітній процес почали впроваджуватись новітні технології, розроблятися online курси, продовжилось зміцнення матеріально-технічної бази.

В 2018 році кафедра отримала нову назву Інжинірингу з галузевого машинобудування. Зросла кількість статей у виданнях, які входять до SCOPUS та інших міжнародних індексованих баз даних, монографій, студенти кафедри отримують гранти на проведення науково-дослідних робіт, приймають участь у конкурсі по вирішенню кейсів з гірничо-металургійної справи «CASERS».

Кафедра активно використовує свої наукові наробки для розробки та впровадження механічного обладнання для металургійних та гірничих підприємств, за час її функціонування впроваджено понад 200 одиниць обладнання і комплексів, які успішно функціонують на таких підприємствах як: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАО «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Металургійний комбінат «АЗОВСТАЛЬ»», ПАТ «Запоріжсталь», ПАО «Єнакієвський металургійний завод», ВАТ «Новоліпецький металургійний комбінат», АТ «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат».

Основні публікації кафедри за останні 5 років: статті у журналах, що входять до міжнародних науковометричних баз – 33; статті у фахових виданнях України – 91; тези доповідей наукових конференцій – 40; патенти – 129; монографії – 6; навчальні посібники – 19.

Підготовку фахівців на кафедрі Інжинірингу з галузевого машинобудування забезпечує 14 працівників, з яких 12 – науково-педагогічних, в тому числі: 2 – доктори наук (професори), 7 – кандидатів наук (доценти).

Випускники:

Севернюк В.В. – колишній генеральний директор комбінату «Криворіжсталь»;
Довгонок А.І. – колишній генеральний директор виробничого об’єднання «Регом»;
Кучер В.І. – колишній начальник управління з якості продукції комбінату «Криворіжсталь»;
Рудич В.В. – колишній головний механік комбінату «Криворіжсталь»;
Половінкін П.С. – колишній головний інженер ВАТ заводу «ЛЕМКАР»;
Задорожній В.К. – Народний депутат України VII скликання, депутат Криворізької міської ради, колишній перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, заступник міського голови м. Кривий Ріг;
Родін Є.В. – колишній головний інженер КЦРЗ;
Савич В.О. – колишній директор департаменту з капітальних ремонтів ПАТ «АМКР»;
Китач О.І. – директор Криворізького технічного коледжу НМетАУ;
Соколовський А.В. – колишній головний інженер КП «Кривбасводоканал»;
Моргун А.І. – директор Криворізького коксохімічного технікуму НМетАУ.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©