ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

лого_ті

Технологічний інститут - це сучасний освітньо-науковий хаб Державного університету економіки і технологій, який на протязі більше ніж 60 років є одним з найкращих закладів вищої освіти міста, котрий виконує підготовку професійних та наукових кадрів для промисловості та енергетики у відповідності до потреб вітчизняного та міжнародного ринку праці.

 

Місією Інституту є забезпечення потреб регіону та країни у висококваліфікованих фахівцях з таких галузей як: механічна інженерія; електрична інженерія; хімічна інженерія та біоінженерія; електроніка, автоматизація та електронні комунікації; виробництво та технології, з використанням сучасних методів і засобів освітньої діяльності.

Підготовка здобувачів вищої освіти провадиться за рахунок коштів Державного бюджету, коштів юридичних або фізичних осіб, на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврський), другому (магістерський) та третьому (освітньо-науковий) рівнях вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та відповідних рівнів вищої освіти, за денною та заочною (без відриву від виробництва) формами навчання.

Кращі здобувачі освіти мають стипендіальне забезпечення, найбільш сумлінні, креативні, з активною громадською позицією, учасники інноваційних проектів додатково отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, обласні іменні стипендії, стипендії ім. О. М. Поля, Г. І. Гутовського, В. М. Гурова.

Освітній процес відбувається на чотирьох кафедрах: інжинірингу з галузевого машинобудування, металургійних технологій, хімічних технологій та інженерії, електричної інженерії та автоматизації. Кожна з кафедр має лабораторну базу, яка дозволяє набути практичні та дослідницькі компетентності.

Під час навчання здобувачі мають змогу отримати другу вищу освіту у закладах Європейського Союзу (одним з закладів-партнерів є Гуманітарно-Природничий Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові) на безоплатній основі чи на пільгових умовах з отриманням відповідних підтверджуючих документів встановленого Євросоюзом зразка, а також пройти стажування на тих же умовах.

Основними роботодавцями для випускників Інституту є провідні компанії країни та регіону: ArcelorMittal, METINVEST, РУДОМАЙН, ДТЕК, а також підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання, постачання тепла, представництва закордонних промислових підприємств, сервісні компанії з обслуговування обладнання, хімічні лабораторії та дослідницькі центри, наукові установи.

Окрім освітньої, Технологічний інститут реалізує науково-дослідну місію, спрямовану на розвиток наукового потенціалу регіону та держави.

Провадження наукової, науково-технічної, інноваційної та науково-організаційної діяльності виконується на базі структурного підрозділу Інституту - Науково-дослідний центр «Інститут розвитку гірничо-металургійного комплексу», шляхом залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти. Метою діяльності Центру є набуття сучасних наукових знань та їх спрямування на створення й впровадження конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів, тощо, для забезпечення інноваційного розвитку суспільств та економіки України.

Основними напрямками діяльності Центру є проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, а саме: розробки вібраційних машин, технологічних процесів та обладнання для підготовки сировини, яка використовується в різноманітних процесах гірничо-металургійного комплексу, утилізація промислових і побутових відходів, ведуться теоретичні дослідження технології виплавки чавуну та сталі, електрометалургії сталі та феросплавів, електротермії неорганічних матеріалів, ливарного виробництва, безперервної розливки сталі, обробки металів тиском, боротьби із змерзанням сировини, екомоніторингу, виробничої санітарії, електробезпеки, а також з моделювання та розробки систем автоматичного керування технологічними комплексами і процесами, програмно-апаратної складової обладнання для промислової автоматизації, розробка цифрових систем керування електроприводами для гірничо-металургійної промисловості.

Спеціальності інституту:

Контакти:

м. Кривий Ріг
вул. Степана Тільги, 5
E-mail: kminmetau@gmail.com

Технологічний інститут ДУЕТ у соцмережах:

facebook_ЕІ     

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©