ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Флагман технічної освіти Дніпропетровщини:
від факультету до університету

Iсторія навчального закладу починається з 1962 року. В цей рік з ініціативи міської влади та Криворізького металургійного заводу як регіональне відділення Дніпропетровського металургійного інституту був створений загально-технічний факультет, який мав забезпечити кадрами металургійний завод «Криворіжсталь», а також агломераційні фабрики та цехи з виробництва окатишів гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровщини.

Варто відзначити, що в історії становлення Криворізького металургійного інституту було декілька ключових подій, які істотно вплинули на його розвиток:

3 вересня 1964 р. наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР № 483 Криворізький загально-технічний факультет при Криворізькому металургійному заводі було підпорядковано Дніпропетровському металургійному інституту.

В той час міські організації Кривого Рогу, керівництво та колектив заводу «Криворіжсталь» провели значну роботу по зміцненню матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу факультету, щоб створити належні умови для організації майбутньої наскрізної підготовки фахівців з профільних спеціальностей металургійної галузі.

Починаючи з 2000-х років розширюється спектр напрямків та спеціальностей за якими здійснювалась підготовка фахівців для металургійної галузі України. Уся навчально-наукова робота викладачів була спрямована на формування у студентської молоді потрібних виробничих навичок, які сприяли індивідуально-професійного розвитку молоді, формування професійної компетенції, розкриття їх творчого потенціалу, професійної готовності до самостійної трудової діяльності.

Відтак, позитивна динаміка розвитку дала можливість розширити спектр підготовки студентів у Криворізькому металургійному інституті. За роки роботи інституту було підготовлено понад 8000 висококваліфікованих фахівців в галузі металургії.

Серед випускників Криворізького металургійного інституту відомі керівники та організатори виробництв, державні діячі, – розробники нової техніки, винахідники, визнані вчені. Приємно, що серед випускників є народні депутати України різних скликань: В.К Задорожний, Д.В. Колесніков, В.П. Мовчан, О.П. Білий; випускниками інституту також є численна команда топ менеджерів як регіону так і держави: А.І. Довганок, В.І. Іваницький, В.Ф. Кріштоп , В.В. Севернюк, С.С. Тільга, В.А. Шеремет та ін.

Головними досягненнями навчального закладу можна назвати:

  • введення в дію навчального корпусу інституту;
  • упорядкування навчально-лабораторної бази для забезпечення навчального процесу;
  • створення фонду науково-технічної літератури.

4 березня 2003 р. Криворізькому металургійному факультету Національної металургійної академії України було надано статус відокремленого структурного підрозділу.

У 2012 році на підставі постанови Кабінету Міністрів України Криворізький металургійний факультет був приєднаний до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (ДВНЗ «КНУ») як структурний підрозділ.

У 2013 році відповідно до наказу в.о. ректора ДВНЗ «КНУ» Криворізький металургійний факультет набув статусу Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «КНУ».

У 2016 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України – відбулася реорганізація університету шляхом виділу з його складу Криворізького металургійного інституту та приєднання його як відокремленого структурного підрозділу до Національної металургійної академії України. Інституту було відновлено право на фінансово-господарську самостійність.

Стрімке зростання невеличкого провінційного закладу вищої освіти і перетворення його у справжній науково-технічний осередок Дніпропетровщини підтверджено державними преміями та численними нагородами, яким були удостоєні співробітники інституту, а саме:

професор Учитель О. Д. - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії Національної Академії наук України, кавалер Вищої нагороди МОН України – Знаку «Петро Могила», відзначений нагородою Всеукраїнської Асоціації працівників професійної освіти – Знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти», «Заслужений працівник народної освіти»;

професор Лялюк В. П. - лауреат премії Національної Академії наук України,«Відмінник освіти України»;

доцент Пополов Д. В. - лауреат премії Президента України для молодих вчених, стипендіат Кабінету Міністрів України.

Не можна не назвати тих керівників, які крок за кроком вели колектив від загально-технічного факультету до рівня університету. Це й А.В. Кузьменко, В.Ф. Кушніров, Б.В. Боклан, О.Д. Учитель, В.П. Лялюк, В.Й. Засельський, Д.В. Пополов.

Саме завдяки умілому керівництву факультет перетворився на потужний навчально-науковий центр в якому функціонують обладнані кабінети, лабораторії, мультимедійні класи та макети технологічних ліній.

На даний час інститут складається з п’яти кафедр: інжинірингу з галузевого машинобудування; металургійних технологій; електричної інженерії та автоматизації; хімічних технологій та інженерії; загальних та соціально-економічних дисциплін. Здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за такими спеціальностями як: 133 «Галузеве машинобудування», 136 «Металургія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 161 «Хімічні технології та інженерія».

Варто наголосити, що більша частина викладачів – це випускники Криворізького металургійного інституту. Вони справді палкі патріоти свого навчального закладу. Це творчий колектив однодумців об’єднаний спільністю наукових інтересів, які спрямовують свої зусилля на одержання й використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій.

На сучасному етапі метою освітньої діяльності навчально-наукового Технологічного інституту є підготовка фахівців нового покоління з високим рівнем освіти, які здатні працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства й конкурувати на світовому ринку праці. За останні роки навчальний заклад здобув широке визнання та авторитет серед абітурієнтів, виробничої та наукової спільноти не тільки в Україні, а й за кордоном.

Технологічний інститут ДУЕТ у соцмережах:

     

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©