В.о. завідувача кафедри

...

Шмельцер Катерина Олегівна

кандидат технічних наук, доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
вул. Степана Тільги, 5
E-mail: shmeltser@duet.edu.ua
Е-mail: shmelka0402@gmail.com
 

У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру хімічних технологій та інженерії.

Про  спеціальність:

Хімічна технологія – наука про процеси, методи і засоби масової переробки сировини, зокрема твердого палива, і проміжних продуктів.

Спеціальність Хімічні технології та інженерія це: вивчення і встановлення загальних закономірностей побудови оптимальних хіміко-технологічних процесів, їх промислової реалізації і раціональної експлуатації, керування хіміко-технологічними процесами, спрямованими на одержання кінцевої продукції відповідно технічним умовам, дослідження у напрямку підвищення ефективності хімічних процесів. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки перший (бакалаврський) та другий (магістерський).

Історія кафедри:

22 вересня 2006 року була створена кафедра хімічних технологій та екології, як структурний підрозділ Криворізького металургійного факультету Національної металургійної академії України (КМФ НМетАУ).

У зв’язку з реструктуризацією Вузу та об’єднанням його з Криворізьким національним університетом у 2012 році кафедра перейменована на кафедру Хімічних технологій палива та вуглецевих матеріалів і є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу Криворізького металургійного інституту Криворізького національного університету (ДВНЗ КМІ КНУ).

Завідуючою кафедрою з 2006 по 2016 рік була кандидат технічних наук, доцент Ляхова Ірина Анатоліївна.

З 2016 року  по 2023 рік кафедру очолювала кандидат хімічних наук, доцент Кормер Марина Віталіївна.

З 01 лютого 2023 року  по теперішній час кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Шмельцер Катерина Олегівна.

В 2018 році кафедра отримала нову назву Хімічних технологій та інженерії. Зросла кількість статей у виданнях, які входять до SCOPUS та інших міжнародних індексованих баз даних, монографій, студенти кафедри отримують гранти на проведення науково-дослідних робіт, приймають участь у конкурсі по вирішенню кейсів з гірничо-металургійної справи «CASERS».

Викладачі кафедри хімічних технологій та інженерії спільно зі студентами активно проводять науково-дослідні роботи, що приносить позитивні результати. Так, студентка V-го курсу Федотова Світлана у 2009 році під керівництвом доцента, к.т.н. Соколової В.П. стала лауреатом П’ятого всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді, завдяки чому КМФ НМетАУ отримав диплом в номінації «Кращий вищий навчальний заклад 2009 року». Молоді спеціалісти та студенти кафедри щорічно приймають участь у науково-технічних конференціях.

Кафедра кафедри хімічних технологій та інженерії тісно співпрацює з КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Так, студенти спеціальності «кафедри хімічних технологій та інженерії» після ІІІ-го курсу проходять технологічну практику, на якій за допомогою керівника від підприємства вивчають структуру коксохімічного підприємства, організацію управління, правила експлуатації на всіх етапах виробництва, та переддипломну практику на V-му курсі з метою збору матеріалів для дипломного проектування. Крім того, головні спеціалісти коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є членами ЕК та приймають активну участь у проведенні наукових досліджень на кафедрі.

Головна мета роботи кафедри залучається у підвищенні рівня підготовки спеціалістів, перед якими відкривається широке поле діяльності на виробничих, проектних і наукових підприємствах коксохімічної галузі та у сфері екології.

Результатом високого рівня підготовки спеціалістів кафедри є те, що щорічно велика кількість випускників кафедри стає працівниками ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших установ. Випускники кафедри хімічних технологій та інженерії займають керуючі посади.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©