У ДУЕТ є бакалаврат Психології!

У ДУЕТ є бакалаврат Психології!

Якщо твоя мрія стати професійним та сучасним психологом, тоді запрошуємо на навчання в Державний університет економіки і технологій! 

Психології в ДУЕТ навчають професійні практикуючі психологи з використанням інтерактивних та творчих підходів викладання. 

Навчання Психології в ДУЕТ передбачає: проведення лекційних, практичних занять, розв’язання ситуаційних вправ і проблемних завдань, робота в малих групах, у формі індивідуальних занять, студентських наукових конференцій, виконання індивідуально-самостійних завдань, виконання курсових робіт, проходження навчальної практики з діагностики, корекційно-реабілітаційної виробничої практики, переддипломної соціально-психологічної практики, написання та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи. 

Перелік навчальних дисциплін, які будете вивчати:

 

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми

(навчальні дисципліни, курсові (проекти) роботи, практики, дипломна робота )

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

І. Обов’язкові компоненти ОПП

1.1.Цикл загальної підготовки 

ОК 1

Філософія

5

Іспит

ОК 2

Історія української державності

5

Іспит

ОК 3

Загальна психологія

6

Залік, курсова робота, іспит

ОК 4

Вступ до психології

5

Іспит

ОК 5

Іноземна мова

12

Залік, іспит

ОК 6

Політичне маніпулювання

4

Залік

ОК 7

Ділова українська мова

3

Залік

ОК 8

Бізнес-інформатика

5

Іспит

ОК 9

Педагогіка

6

Іспит

ОК 10

Фахова іноземна мова

10

Іспит

1.2. Цикл професійної підготовки. 

ОК 11

Історія психології

5

Іспит

ОК 12

Практикум з загальної психології

5

Іспит

ОК 13

Соціальна психологія

4

Іспит

ОК 14

Вікова психологія

5

Курсова робота, іспит

ОК 15

ЕКП (Експериментальна, клінічна психологія та психодіагностика)

5

Іспит

ОК 16

Психофізіологія і диференційна психологія

5

Іспит

ОК 17

Основи наукових досліджень у психології

3

Іспит

ОК 18

Основи спеціальної психології

3

Іспит

ОК 19

Конфліктологія

3

Залік

ОК 20

Економічна психологія

16

Залік (5,7), іспит (6,8)

ОК 21

Психологія особистості

5

Іспит

ОК 22

Коучінг-тренінг

4

Іспит

ОК 23

Етика ділового спілкування

4

Іспит

ОК 24

Психологія проведення ділових ігор

7

Іспит

ОК 25

Психологія малих груп

7

Іспит

ОК 26

Психологія споживання

3

Залік

ОК 27

Групова психокорекція та психотерапія

3

Залік

ОК 28

Психологія соціального впливу

6

Іспит

ОК 29

Методика проведення психологічної експертизи

4

Іспит

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП

2.1. Цикл загальної підготовки (студент обирає по 2 дисципліни у 1-4 семестрах)

ВК 1

Університетська освіта

4

Залік

ВК 2

Сімейне право

4

Залік

ВК 3

Релігієзнавство

4

Залік

ВК 4

Історія світової культури

4

Залік

ВК 5

Педагогічна психологія

4

Залік

ВК 6

Психологія управління

4

Залік

ВК 7

Статистика

4

Залік

ВК 8

Арттерапія

4

Залік

ВК 9

Психологія спілкування

4

Залік

ВК 10

Моделювання діяльності фахівця-психолога

4

Залік

ВК 11

Мистецтво ведення переговорів

4

Залік

ВК 12

Стресостійкість та ефективна комунікація

4

Залік

2.2. Цикл професійної підготовки 

ВК 13

Соціально-психологічний тренінг

4

Залік

ВК 14

Психологія сім’ї

4

Залік

ВК 15

Математичні методи в психології

4

Залік

ВК 16

Індивідуальне психологічне консультування

4

Залік

ВК 17

Логопсихологія

5

Іспит

ВК 18

Основи психолого-педагогічної майстерності

5

Залік

ВК 19

Психолого-педагогічні технології у вищій школі

4

Залік

ВК 20

Інфографіка і презентації

4

Залік

ВК 21

Професійна кар’єра фахівця-психолога

5

Залік

ВК 22

Організаційна культура

4

Залік

ВК 23

Ортопсихологія

3

Іспит

ВК 24

Девіантна поведінка: профілактика проявів

3

Залік

ВК 25

Психоаналітичні теорії

3

Залік

ВК 26

Глибинна психологія

3

Іспит

ВК 27

Організаційна психологія

5

Залік

ВК 28

Теорія груп та групаналіз

4

Залік

ВК 29

Маркетинг професійної діяльності

4

Залік

ВК 30

Психологія лідерства

4

Залік

ВК 31

Етика психотерапії

5

Іспит

ВК 32

Тайм менеджмент

5

Залік

ІІІ. Практична підготовка 

ОК 30

Практика навчальна: діагностична

5

Залік

ОК 31

Практика виробнича: корекційно-реабілітаційна

3

Залік

ОК 32

Практика переддипломна: соціально-психологічна

5

Залік

ОК 33

Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи

3

Іспит

ОК 34

Кваліфікаційний іспит

1

Іспит

20.07.2021
АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©