Обговорення ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Обговорення ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Завершальний етап обговорення освітньо-професійних програм за технічними спеціальностями: наостанок «cмаколики» - ОПП за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та ОПП за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

3 червня 2021 року відбулася відкрита онлайн-зустріч з експертами щодо обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти на різних рівнях (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) вищої освіти за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

На зустрічі були присутні:

1) Представники роботодавців – зовнішні стейкхолдери:

Єфімов Олександр – головний енергетик ТОВ «ОМЗ-КРИВБАСС-СЕРВИС».

Павлов Ігор – інженер ТОВ «КВМШ плюс».

Воробейчик Олег - директор ТОВ «Семіол».

Балахнін Олександр – начальник цеху мереж та підстанцій.

Борисюк Олександр – заступник начальника цеху з електроустаткування сталеплавильного департаменту.

Безпалий Андрій – електрик цеху Транспортного департаменту.

2) Здобувачі вищої освіти – внутрішні стейкхолдери:

Нестеров Сергій – здобувач першого бакалаврського рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 3 курс, група ЗЕПА-18ск, кафедра електричної інженерії та автоматизації, Навчально-науковий технологічний інститут Державний університет економіки і технологій.

Степанова Юлія – здобувач першого бакалаврського рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 4 курс, група ЗЕПА-17-1, кафедра електричної інженерії та автоматизації, Навчально-науковий технологічний інститут Державний університет економіки і технологій.

Баранов Валентин – здобувач першого бакалаврського рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 3 курс, група АВ-18ск, кафедра електричної інженерії та автоматизації, Навчально-науковий технологічний інститут Державний університет економіки і технологій.

Куприянов Артем – здобувач першого бакалаврського рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 4 курс, група АВ-17, кафедра електричної інженерії та автоматизації, Навчально-науковий технологічний інститут Державний університет економіки і технологій.

Смаглій Євгеній – здобувач освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2 курс, група ЕПА-19, кафедра електричної інженерії та автоматизації, Навчально-науковий технологічний інститут Державний університет економіки і технологій.

Звєрєв Микита – здобувач освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2 курс, група ЕПА-19ск, кафедра електричної інженерії та автоматизації, Навчально-науковий технологічний інститут Державний університет економіки і технологій.

Білащук Богдан – здобувач другого магістерського рівня, І курс за спеціальністю Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, гр. АВ-20м кафедри електричної інженерії та автоматизації Навчально-наукового технологічного інституту Державного університету економіки і технологій.

Куприянов Артем – здобувач першого бакалаврського рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 4 курс, група АВ-17, кафедра електричної інженерії та автоматизації, Навчально-науковий технологічний інститут Державний університет економіки і технологій.

3) Викладачі кафедри - члени проектних груп:

Модло Євгеній – кандидат педагогічних наук, в.о. завідувача кафедри електричної інженерії та автоматизації Навчально-наукового технічного інституту, Державного університету економіки і технологій

Шайда Руслан – старший викладач кафедри електричної інженерії та автоматизації Навчально-наукового технічного інституту, Державного університету економіки і технологій.

Пироженко Андрій, кандидат технічних наук, доцент  кафедри електричної інженерії та автоматизації Навчально-наукового технологічного інституту Державного університету економіки і технологій. Модератор - Ірина Васильчук, доктор економічних наук, професор, керівник Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі ДУЕТ.

Як і у попередніх обговореннях ОПП (1-2 червня 2021 року, ОПП з інших спеціальностей Технологічного інституту ДУЕТ) зустріч розпочалася з обговорення чотирьох освітніх програм короткого циклу з підготовки молодшого бакалавра – двох «класичних» та двох «спеціальних» на замовлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» під проект «Нова фабрика». Всі програми були представлені гарантом  Русланом Шайдою.

Відміни у освітніх програмах за двома спеціальностями (141 та 151) наступні:

ОПП за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» орієнтована на вивчення сукупності базових теоретичних знань та отримання практичних навичок з діяльності в сфері електромеханічних систем автоматизації та електроприводу,  що забезпечує  професійну діяльність на первинних посадах електромеханіка, техніка-електрика, техніка-конструктора, техніка-технолога, техніка електрозв’язку тощо;

ОПП за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спрямована на підготовку фахівців здатних до розв’язання  типових задач модернізації, дослідження та експлуатації систем автоматизації загальнопромислових об’єктів та процесів з використанням  сучасних принципів керування, програмно-технічних засобів та комп’ютерно-інтегрованих технологій, які можуть обіймати первинні посади техніка із конфігурованої комп'ютерної системи; техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; техніка-конструктора (електроніка); техніка-технолога (електроніка); техніка з автоматизації виробничих процесів; диспетчера тощо.

Основна відмінність програм на замовлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - це орієнтація дисциплін професійного циклу на особливості обслуговування обладнання фабрики огрудкування та збільшені виробничої години практики - весь четвертий семестр.

Під час обговорення Ігор Павлов (інженер ТОВ «КВМШ плюс») оцінив програми підготовки молодшого бакалавра (класичні та спеціалізовані) як цікаві для опанування, грамотно збалансовані за обов’язковими та професійними компонентами і звернув увагу на те, що дисципліни, які виносяться на короткий цикл підготовки фахівців, є дуже серйозними і потребують ґрунтовних знань. Тому, на його думку, період навчання для підготовки «якісного» фахівця є доволі малим, за такий час неможливо повноцінно опанувати всі навчальні дисципліни та отримати необхідні навички. На думку Олега Воробейчика (директор ТОВ «Семіол») ОПП за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» доволі широка за напрямами та  охоплює базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, основи проектування, аналіз режимів роботи  електричних станцій, мереж та систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Не менш широкою є і програма за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та охоплює базові поняття і принципи побудови  систем автоматичного керування, систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Це дозволяє готувати фахівця, здатного працювати на виробництві за різними посадами та у різних сферах промисловості і ділянках виробництва. При цьому, на його думку, дисципліни двох вибіркових блоків також цікаві та важливі для вивчення, тому ці блоки вибіркових дисциплін не мають бути взаємовиключними. Олександр Єфімов (головний енергетик ТОВ «ОМЗ-КРИВБАСС-СЕРВИС») також звернув увагу на широкий спектр дисциплін, що вивчаються, і зазначив, що гарний фахівець може бути за таких умов лише тоді, коли він вивчає не теорію, а й апробовує все на практиці, опановує практичні навички фаху. Тому, на його думку, більший ефект програма буде мати за умов навчання фахівців на заочній або дуальній формі навчання.

Обговорюючи переваги ОПП за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Ігор Павлов висловив думку, що програма є актуальна і перспективна, оскільки фахівці цієї сфери затребувані на практиці в умовах, коли весь світ «оцифровується». Тому дисципліни і обов’язкової компоненти, і професійної компоненти є вкрай важливими для фахівця відповідного фаху і їх належне опанування є запорукою успіху майбутньої гарної кар’єри випускника.

Внутрішній експерт – студент Сергій Нестеров – був дуже зацікавлений програмою підготовки молодшого бакалавра за спеціалізованою програмою на замовлення ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» і зазначив, що якби у його час була така програма, він би її обов’язково вибрав. Зацікавила студента і можливість проходження значної за годинами виробничої практики на передовому підприємстві. Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня Валентин Баранов та Владислав Кулинич (здобувачі вищої освіти, спец. 151) підтримали думку Сергія Нестерова і зазначили, що з позиції більш швидкого працевлаштування і роботи за фахом програми короткого циклу можу зацікавити студентів і надають можливість зрозуміти особливості фаху на практиці. А Євген Смаглій та Микита Звєрєв (здобувачі вищої освіти, спец. 141) звернули увагу на те, що об’єктом їх майбутньої діяльності можуть бути підприємства та господарства електроенергетичної галузі, інженерно-економічна сфера, споруди альтернативної енергетики, електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні служби організацій, промислові підприємства. Це доволі широкий спектр діяльності, тому обраний фах їх задовольняє, як і зміст програми навчання.

Загалом всі присутні відмітили комплексність, актуальність та широку спрямованість запропонованих до розгляду ОПП (класичної та спеціалізованої) підготовки молодшого бакалавра за коротким циклом навчання з двох спеціальностей та рекомендували їх до запровадження.

У зв’язку із запровадженням ОПП молодшого бакалавра кафедра переглянула зміст підготовки бакалавра і магістра за спеціальностями 141 та 151 і внесла відповідні зміни. Презентацію освітніх програм підготовки бакалавра та магістра зробив в.о. завідувача кафедри електричної інженерії та автоматизації ДУЕТ Євген Модло, який звернув увагу на внесені зміни та логічність побудови навчання за двома рівнями.

Під час їх обговорення Олександр Єфімов відмітив більш збалансований підхід до навчання за умов 4-х річної підготовки фахівця, оскільки є більше часу для ґрунтовного опанування всіма важливими дисциплінами з ОПП. ОПП підготовки бакалавра за двома спеціальностями, на його думку, є  актуальною з огляду на перелік дисциплін, що вивчаються. Зокрема, ОПП зі спец. 151 формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів, а також комп’ютерно-інтегрованих технологій при модернізації  систем автоматизації загальнопромислових об'єктів. Олег Воробейчик підтримав колегу і акцентував увагу на тому, що проходження практик на передових підприємствах дозволяє студентам опановувати інноваційні технології та враховувати тенденції розвитку  спеціальності,  галузевого  та  регіонального ринку праці. Ігор Павлов, як випускник інституту, відзначив важливість методів та методик, які застосовуються при навчанні, зокрема: здобувач має оволодіти основними базовими методами розрахунку електричних кіл, систем електропостачання, електричних машин та апаратів, систем керування електроенергетичними та електромеханічними системами, електричних  навантажень із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання.

Щодо ОПП з підготовки магістра всі зовнішні експерти були одностайні у думці, що програма є логічним продовженням ОПП бакалавра і відмітили комплексність підготовки фахівця вищого рівня. ОПП формує у студентів-магістрів навички наукових та експериментальних досліджень, що дозволяє їх у майбутньому виконувати більш складні функції, обіймати посади керівного рівня та працювати у сфері наукових досліджень відповідного профілю.

Студенти –здобувачі вищої освіти - Богдан Білащук, Юлія Степанова і Артем Купріянов також зазначили, що задоволені навчанням за обраними спеціальностями, мають отримувати достатні за обсягами та актуальні знання, на лабораторних роботах опановують необхідні навички, що дозволяє їм із впевненістю дивитися у майбутнє. Підключився до дискусії Сергій Нестеров, який акцентував увагу на важливості вивчення англійської мови, що було для нього вирішальним, оскільки багато інструкцій до обладнання приходять на англійській мові і її потрібно добре знати, щоб мати можливість для коректного перекладу інструкції.

У підсумку всі запрошені експерти рекомендували обговорювані ОПП до запровадження із урахуванням внесених змін. Після досить жвавого обговорення гаранти освітніх програм Євген Мудло розповів присутнім про напрацювання кафедри щодо можливих напрямів вдосконалення ОПП та відзначив, що таке «бачення» фахівців кафедри у більшості збігаються із думкою роботодавців та студентів і відповідає сучасним трендам. Виголошені під час обговорення експертами пропозиції будуть прийняті кафедрою до уваги та будуть покладені у основу коригування навчальних планів.

На завершення обговорення модератор Ірина Васильчук висловила подяку всім експертам за активну участь та внесок у підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти згідно вимогам ринку та викладачам кафедри за змістовні презентації ОПП.

09.06.2021
Copyright 2021 ©