Орлов Валентин Валентинович
Орлов Валентин Валентинович
В.о. проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент

Контакти:

Основні функції:

 • організація освітнього процесу в Університеті та його структурних підрозділах;
 • забезпечення процедур ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм;
 • кадрове забезпечення освітнього процесу та розвиток персоналу Університету;
 • керівництво виховною роботою в Університеті;
 • організація роботи щодо формування контингенту здобувачів освіти в Університеті;
 • організація і керівництво роботою кадрової комісії;
 • організація і керівництво роботою конкурсної комісії;
 • організація і керівництво діяльністю Науково-методичної ради Університету;
 • контроль та забезпечення діяльності Центру студентських комунікацій, Центру менеджменту якості освіти, Центру лiцензування та акредитацiї, Центру ЄДЕБО та монiторингу освiтнього процесу, Інституту управління та лідерства, Центру «Iнститут культури та мистецтв».

Гарант освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня діяльність:

 • Освіта вища:
 • 1990 р. – Львівське вище військово-політичне училище, спеціальність: військово-політична, журналістика, кваліфікація – журналіст (диплом з відзнакою);
 • 2000 р. – Міжрегіональний центр перепідготовки звільнених військовослужбовців, спеціальність: Фінанси, кваліфікація: економіст
 • 2008 р. – Класичний приватний університет, спеціальність: Державна служба, кваліфікація – магістр державної служби
 • У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління
 • У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри банківської справи

Сфера наукових інтересів:

 • Процеси адміністрування виборчих процедур
 • Інновації у менеджменті та публічному управлінні
 • Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
 • Комунікації та комунікативні компетентності публічних службовців
 • Розвиток івентивного менеджменту в публічній сфері
 • Міжнародні комунікації органів публічної влади

Досягнення:

 • Член-кореспондент Української технологічної академії,
 • Є автором та співавтором більш як 100 наукових публікацій, у тому числі 2 навчальних посібників, 6 монографій
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©