Кондратюк Ольга Михайлівна
Кондратюк Ольга Михайлівна
Голова профспілкової організації ДУЕТ, доцент кафедри обліку і фінансів, кандидат економічних наук, тренер з фінансової грамотності

Контакти

Освітня діяльність

 • У 1992 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Короченко за спеціальністю «Облік і аудит»
 • В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і аналіз екологічних витрат» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • В 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін магістерського циклу, здійснює керівництво підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу
 • Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри обліку і оподаткування, є відповідальною за проходження практики студентів ОС «Бакалавр», «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
 • В теперішній час навчається за міжнародною сертифікаційною програмою CAP (Certified Accountant Practitioner – «Сертифікований бухгалтер-практик»)

Дисципліни

 • Фінансовий облік-1
 • Фінансовий облік-2
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами

Сфера інтересів

 • Розвиток бухгалтерського обліку і звітності корпорацій
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©