Андрущенко Ганна Іванівна
Андрущенко Ганна Іванівна
доктор соціологічних наук, професор

Контакти

Освіта:

  • Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; кваліфікація «Спеціаліст з банківської справи».( 2005 р.)
  • Класичний приватний університет; кваліфікація «Перекладач і викладач англійської та німецької мов» (2019 р.)

Досягнення:

  • В 2009 р. Г.І. Андрущенко захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на тему «Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект», спеціальність 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини.
  • За рішенням Атестаційної колегії від 20 січня 2011 року Г.І. Андрущенко отримано вчене звання доцента кафедри економіки і підприємництва.
  • У продовж 2009-2016 рр. Г. І. Андрущенко вела активну наукову діяльність, вивчаючи проблеми довіри в українському суспільстві, займаючись системним дослідженням взаємозв’язку довіри і соціального капіталу. Результатом цього став захист докторської дисертації (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2015 р.).
  • З 2016 р. Г. І. Андрущенко обіймає посади: завідувач кафедри фундаментальних і соціально-гуманітарних дисциплін, заступник директора з науково-дослідної роботи Криворізького металургійного інституту НМетАУ.
  • Останнім часом Г. І. Андрущенко займається вивченням питання економічного обґрунтування запроваджуваних новітніх технологій використання техногенних відходів, які необхідні для ресурсозаощадження та покращення екологічного стану Придніпров’я.
  • Г. І. Андрущенко має достатній досвід навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, досвід викладацької роботи у вищому навчальному закладі – 14 років.
  • За період 2004-2017 рр. результати діяльності Г. І. Андрущенко оприлюднено у 57-ми наукових працях, зокрема у: 2-х монографіях, 25-ти статтях у фахових виданнях України, 6-ти статтях в іноземних виданнях (серед яких провідні видання Австрії, Німеччини, США, Росії та Білорусії) та 23-х статтях і тезах у збірниках конференцій, форумів, конгресів.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©