Кучерова Ганна Юріївна
Кучерова Ганна Юріївна
Професор кафедри управління бізнесом, професор, доктор економічних наук

Контакти:

Освітня діяльність:

 • Педагогічний стаж – 15 років.
 • У 2006 році закінчила магістратуру Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю „Економічна кібернетика”.
 • У 2016 році закінчила Класичний приватний університет за спеціальністю «Оподаткування»,
 • У 2020 році закінчила Класичний приватний університет за спеціальністю «Філологія», освітня програма «Переклад».
 • У 2020 р. закінчила Класичний приватний університет за спеціальністю “Менеджмент”, освітня програма “Бізнес-адміністрування”.
 • Кандидат економічних наук з 2011 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Ціноутворення на нову продукцію машинобудівних підприємств».
 • Вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту присвоєно 30.06.2015 р.
 • Доктор економічних наук з 2017 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: Стратегія розвитку оподаткування в Україні: теорія, методологія, практика.
 • Вчене звання професора кафедри економіки присвоєно 09 лютого 2021 р.
 • Має понад 150 публікацій науково-практичного та навчально-методичного характеру.
 • Член-кореспондент Академії економічних наук України з 2016 р. та Міжнародної академії інформатики з 2018 р.
 • Активний учасник та свіворганізатор міжнародних наукових заходів, стажувань, член програмних комітетів та “сліпий” рецензент наукових матеріалів, що індексуються у базах Scopus, Web of Science.
 • Здійснює керівництво підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу та науковій роботі кафедри.
 • Здійснює наукове керівництво (консультування) здобувачів освіти на отримання наукового ступеня. Проводить експертизи в частині атестації наукових кадрів як офіційний опонент.
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.01  з правом присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 • Член редколегій наукових фахових видань : «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво, «Інституційний вектор економічного розвитку».

Дисципліни:

 • Логістика
 • Бізнес-діагностика
 • Управління проектами
 • Інноваційний менеджмент

Сфера інтересів:

 • Поведінка суб’єктів господарювання та агентів ринків
 • Бізнес-клімат
 • Податкова свідомість
 • Екологічна нейтральність
 • Смарт-спеціалізація регіонів
 • Управління проектами
 • Підприємництво
 • Стратегічне управління
 • Інформаційна прозорість
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©